Leonárd első levelét követően folytattuk beszélgetésünket, aminek eredményeképp megszületett a második rész is: Folytatnám, akkor ott, hogy a valódi TUDATOSSÁG, nem más mint az Önazonossági tudatmezőhöz való közvetlen kapcsolat az elmén keresztül, és az inkarnálódásban megszerzett tapasztalatok és információk feldolgozása, melyen keresztül, újabb evolúciós emelkedés jöhet létre. Különbség az inkarnálódás, és az inkarnációs ciklusban tartás között. Az Inkarnálódás (amelyet […]

Read more

Örömmel jelentjük, hogy elkészült a Law Of One anyagok magyar fordításának első része. Ezúttal is köszönöm Lászlónak több éven át tartó fordítói munkáját és fáradozásait, ami lehetővé teszi, hogy az angolul nem vagy kevésbé tudó magyar olvasó számára hozzáférhetővé váljék ez a nagyon magas szintű mű. Az Egység Törvénye ugyanis a legmagasabb minőségű üzenetek közé tartozik. Megfogalmazásában […]

Read more

Leonardo Da  Vinci egy eddig elveszettnek hitt festménye került elő egy amerikai magángyűjteményből. A frissen felfedezett Világ Megmentője (eredeti címén Salvator Mundi) 1500 körül készülhetett, szemből ábrázolja Krisztust, aki balkezében egy kristály gömböt tart, jobb kezét pedig áldásra emeli. A művet 14 másik Leonardo olajfestmény társaságában November 9. és 2012. Február 5. között állítják ki […]

Read more

Mottó: “Két világ közt barangolunk: holt az egyik, a másik még meg sem született.” Az emberiség eredetével kapcsolatban legalább három alapvető kérdésre kellene válaszolnunk: mikor, hol és miként jött létre az emberi faj?A mikorral kapcsolatban már problémák vannak. A tudósok nagy többsége egyetért abban, hogy az emberi faj legalább ötmillió éves, szoros rokonságban van az emberszabású […]

Read more

Több brit lap szenzációt sejtető címekkel számolt be egy különös, fém­ből készült „könyvekből” álló gyűjteményről, amelyet a közelmúltban Jordániában találtak meg. A mintegy 70 kisméretű könyv állítólag a kereszténység eddig ismert legkorábbi írásos dokumentuma lehet. A hírt árnyalja, hogy a világszenzációt jelentő lelet egy izraeli beduin tulajdonában van, a brit kutató pedig, aki lefényképezhette a […]

Read more

Fémbe öntött titkok Jézus ismerősei készítették a jordániai ólomkódexeket? Az elmúlt héten bejárta a világsajtót a Jordániában felbukkant külön­-leges fémkódexekről szóló hír. A felfedezés bejelentői szerint a mintegy 70 darabból álló gyűjtemény a kereszténység egyik legkorábbi dokumentuma, míg a szkeptikusok szerint hamisítványokról vagy jóval később keletkezett művekről van szó. A Hetek megkereste azt a brit […]

Read more

(Brennan Manning szokta mesélni az alábbi történetet egy idős emberről, aki rákban haldoklott.) A férfi lánya megkérte a papot, hogy jöjjön el imádkozni az apjával. Amikor a pap megérkezett, látta, hogy a férfi az ágyban fekszik, a feje két párnával feltámasztva, az ágya mellett pedig egy üres szék. A pap azt hitte, hogy szóltak az […]

Read more

Az első hiteles értesülés erről a legszebb levelezésről, amely az emberiség birtokában van, az egyháztörténet atyjának, Eusebiusnak nagy főművében található, aki a 4. évszázad elején, mint püspök a palesztinai Ceasarea-ban élt. /340-ben halt meg / A híres egyháztanító és történetkutató arról tudósít, hogy az edessai /Mezopotámia / királyi őslevéltárban megtalálta Abgarus Ukkama Jézussal folytatott levelezését, […]

Read more