Az első hiteles értesülés erről a legszebb levelezésről, amely az emberiség birtokában van, az egyháztörténet atyjának, Eusebiusnak nagy főművében található, aki a 4. évszázad elején, mint püspök a palesztinai Ceasarea-ban élt. /340-ben halt meg / A híres egyháztanító és történetkutató arról tudósít, hogy az edessai /Mezopotámia / királyi őslevéltárban megtalálta Abgarus Ukkama Jézussal folytatott levelezését, és e levelekből néhányat az Úr válaszával együtt szó szerint közölt történeti munkájában.
A későbbi évszázadokban ezt a levelezést a tudós Eusebius félreérthetetlen tanúvallomása ellenére,- talán Edessa iránti féltékenységből- az alexandriai és római egyházatyák apokrif iratnak nyilvánították. Valódiságáról azonban minden kétségen felül szól annak az Eusebiusnak a tanúsítása, akiről az egyháztörténet egyik kutatója ezt mondja: ” Eusebius fáradhatatlan kutató és gyűjtő, szorgalma messze felülmúlja e kor minden egyháztanító mesterét. Helyes tudása és olvasottsága által számos felbecsülhetetlen kivonatot köszönhetünk neki a pogány és a keresztény ókor régen elkallódott iratai közül… “

Kedves Olvasónk!
A könyv hamarosan betöltődik, egy kis türelmet kérünk…

About The Author
-