Leonárd első levelét követően folytattuk beszélgetésünket, aminek eredményeképp megszületett a második rész is:

Folytatnám, akkor ott, hogy a valódi TUDATOSSÁG, nem más mint az Önazonossági tudatmezőhöz való közvetlen kapcsolat az elmén keresztül, és az inkarnálódásban megszerzett tapasztalatok és információk feldolgozása, melyen keresztül, újabb evolúciós emelkedés jöhet létre.

Különbség az inkarnálódás, és az inkarnációs ciklusban tartás között.

Az Inkarnálódás (amelyet nevezzünk direkt inkarnálódásnak), konkrét céllal történik, ahol az identitás tisztában van az érkezés és a távozás pillanataival, és az inkarnálódás alatt, nincsenek homályzónák sem a létével, sem annak céljával kapcsolatban. Azaz a közvetlen kapcsolat megmarad a Tudatmezejével.

Az inkarnációs ciklusban tartott egyedekben ez a folyamatosság nincs meg. Érkezéskor még nincs, távozáskor már nincs tisztában önmagával. Mivel elméjét uralják, minden emlékétől, amit tapasztalásként tudna felhasználni, egyszerűen megfosztják, és öntudatlan állapotban álomba merül és nem tud csatlakozni a tudatmezejéhez, mert nem engedik azt. De hozzá kell tenni, hogy jelenleg ha akarna sem tudna, mert nincs mivel. Hiszen az elméje alkalmatlan erre.

De van kivétel. Mégpedig, – és ez nagyon fontos – ha az inkarnációs ciklusban tartott egyénben látensen rejtőzködve, de megvan az eredeti kristály minta a 12-DNS sablonnal, vagy annak töredékeivel. Ha kellő törekvéssel sikerül ezt a vonalat felébreszteni akkor megindulhat az újraélesztése a rendszerének, és ki tud majd lépni az Őt fogva tartó mátrixból.

A HUMÁN evolúció (teremtés) egyedüli célja, hogy az inkarnált személyek eljussanak, ahhoz a magasabb szintű érzékelő mechanizmushoz, amelyen keresztül a magasabb rendű tudatosságukat kifejezhetik. Ez egy oda-visza ható folyamat, tekintettel arra, hogy az emberi fizikai és biológiai test energia rendszere ugyanabból az energia szubsztanciából alkotott, mint a magasabb multidimenziós tudat-testek. Következésképpen, az emberi DNS – vagy Humán-Genom – hordozza, az isteni mag és annak manifesztációs lehetőségének a kiindulási mintáját.

Amikor ember, vagy Humán jelzőket használunk, nem a földi értelemben használt embert (semmiféleképpen nem a Homo Sapiens-t) kell érteni. Hanem egy általánosan elterjedt univerzális formát, mintát .

A magasabb tudat-testek öszerendezése, illetve a tudatosság (amit ugye most már mindenki a helyén tud kezelni) inkarnált fizikai -biológiai testen való kifejeződése, az emberi evolúció leglényegesebb, legbensőbb valódi célja – a magasabb identitáshoz való eljutás ennél fogva, a különböző frekvenciasávokban (amit dimenzióknak is nevezünk) megnyilvánuló identitás tudatok összegyűjtését, és ezzel együtt frekvencia növekedést jelent.

A frekvencia növekedés során a test egy folyamatos sejt transzmutáción megy keresztül. A magasabb rezgésszintű (dimenziójú) energiatestek az emberi DNS funkcionalitásának a megváltozásán keresztül fejeződnek ki. A DNS változásának tartalma hordozza az egy-egy inkarnációs életutat, a körülményeket,és a tudatosság vázát. A magasabb tudattestek kormányozzák a lenyomatot, amin keresztül a humán tapasztalat a fizikai inkarnáción keresztül megnyilvánul. A magasabb energia szinten lévő tudattestek és azok tartalmának az összerendezése, a spirituális evolúció, illetve az úgynevezett megvilágosodás kulcsa.

Mi az, hogy 12-DNS sablon?

A Humán-genom (mint organizmus) anyaga, 12 dimenzionált matematikai programba van rendezve.

Ezek beállítják a bázis nukleotid párok összerendezettségét. Mindegyik nukleotid pár 12 alap mágneses (női) kódbol, és 12 elektromos gyorsító (férfi) kódbol áll. Az alap kód és a gyorsító kód együtt alkot egy vektor kódot (ezt szilikát mátrixnak is nevezzük). A 12 vektorkód, 12 nukleotid bázispárt alkot, ami ugye nyilvánvalóan sokkal több aminosav sorrend kombinációt tesz lehetővé, mint a jelenlegi 4 bázispár nukleotid.

Mivel jelenleg a Földön csak ez a 4 nukleotid pár aktiv, (IE. 25 000 óta), ez jelentősen lecsökkentette a földi élettartamot, a kémiai DNS anyagot, és a lehetséges képességek használatát. Nem beszélve arról hogy jelentősen lecsökkent az agykapacitás és blokkolva van az elme.

A szándékosan eltávolított 12-s DNS mintán keresztül, (érdemes megfigyelni a KABBALÁBAN, amit közzétesznek, csak 10 de legfeljebb 11 szféra, iletve gömb van ábrázolva) sikeresen blokkolva lett, hogy a magasabb dimenziókból bárki (Héber minőség) a faji vonalukba inkarnálódjon, így egy önfenntartó uralmi vonalat hoztak létre a Földön.

A szándék eredetileg is, és ma is az elnyomó uralkodás e felett az időmátrix felett, és a Föld 12 csillagkapuja fölött. (Ez nem mese, ez realitás). Céljuk, hogy félrevezesék az itt lévő populációt, megakadályozzák, hogy a 12-s DNS sablonnal rendelkezők elhagyhassák ezt az időmátrixot, fenntartsák az inkarnációs ciklusbantartást. Tudják, hogy ha elérik, hogy a tömegek egy külső figurának (Isten figurának, vagy képviselőinek) favorizált istenségnek vagy szent figurának, politikusnak tett hűség nyilatkozattal elvesztik teljes szabadságukat,  megváltásra éhesen, buzgón, örömteljesen fogják követni Őket, bárhova is vezet majd ez az út. Ezt nevezzük hibridizációnak, és a hamis felemelkedés illúziójának.

Így aktualizálható  elképzeléseik szerint hosszú távon az uralom a Föld felett, és megakadályozható a Krisztusi (Héber) fajok “beavatkozása”  (inkarnációval).

Ennek ellenére IE.196 ban eredményesség kezdett kialakulni a helyzet megváltoztatására, mégpedig az Esszénus tanítások és családok megjelenésével.Természetesen ez sem annyira egyszerű, mert a torzulások, és az Egység tanításának elferdítései, ugyanúgy jelen voltak a családokban, és többszöri szakadás és ellentét jellemezte ezt a vonalat is.

Ez a Melchidezeki és a Héber Esszénusok története. Midenesetre az Esszénusoknak sikerült felvenni a kapcsolatot UR papjain keresztül a RA szövetségen belüli AZURIT Tanáccsal, és néhány családnak akiknek a genetikai rendszere még tiszta maradt átadták, mintegy előkészítve a későbbi eseményeket (Krisztus testetöltését), az eredeti nem férfidominanciájú, egyenlőségen alapuló tanításokat,  (Templomos hitvallás) a felemelkedés tudományát, az inkarnáció realitását, az Extraterresztriális leszármazást, az EGY szent törvényének, az egység tudatosságának az alapelveit.

Elkezdődött a szervezése és előkészítése az egyik legfontosabb eseménynek, amellyel előkészültek a faji felemelkedésre, eminek ideje 2012 – és 2017 közötti időre lett kijelölve.

A RA szövetség tudta, hogy ahhoz, hogy a fajok fel legyenek készítve a 2017 idejére eső természetes csilagkapuk megnyitására, az AMENTI gömb öszefüggőségét helyre kel állítani. Ez a helyreigazítás egy 12 dimenziós AVATÁR szolgálatát igényli, akinek az energetikai lenyomatát tartalmazza a 12-dimenziós frekvencia sáv.

Ez az Avatár, helyreigazíthatja az Amenti gömböt, a Héberek leblokkolt morfogenetikus mezejét. A Ra szövetség irányítása alatt IE. 12 ben egy 12.szintű AVATÁR, egy tiszta Turáni lélekesszencia született (itt a hangsúly a tisztán van), egy esszénus anyától és egy esszénus apától. Mindketten magasrangú vezetők voltak az Esszénus testvériségen belül.

A gyermeket JESHEUA nak nevezték, (magyarul JÓZSA). Majd IE. 2-ben szerveztek, egy újabb leszületést, egy 9-es szintű AVATÁR érkezésével. A keresztény tanokban feljegyzett tanok, erre a gyermekre vonatkoznak. A gyermek anyja ET. Nephilim leszármazású volt.

Akhnaton uralkodásának eseményeit követve, és abból tanulva, nem akarták a Nephilim leszármazás tudását elérhetővé tenni az általános populáció számára, ezért azt elrejtették a születés történetébe, a szüzen fogantatás megfogalmazásával. Ami később a két AVATÁR leszületését követően egy harmadik személyre koncentrálódott, aki nem volt Avatár, és akinek élettörténete, egyetlen személyre, (kinek neve JÉZUS KRISZTUS akit keresztre feszítettek) koncentrálódott.

JÓZSA 12 D Avatár születésével, a Héber genetikai lenyomat összefüggősége helyreállt. Lehetővé vált a Héber minőség óvatos direkt inkarnációja és egyben  a faj felemelkedése is.

Leonard, a Nephilim levele  – 1.

Leonard, a Nephilim levele  – 3.

About The Author
-