Minden létező ÚGY FORMÁZZA MEGNYILVÁNULÁSAIT, hogy azok céljaik elérésében támogassák. Lények/emberek találkozásakor a kommunikáció elsődleges, látható eszköze a TEST. A testtartás, a mozdulatok, a testmozgások, a test formája, mérete, a test részeinek arányai, mind információkat adnak az adott lény/személy állapotáról, és szándékairól. A TEST NEM HAZUDIK. Lények hangokkal, (emberek beszéddel is), meg a testük csomagolásával […]

Read more

A Hangoskodó FÉL. Fél, hogy valamiből Neki nem jut elég. Így a Hangoskodó SZŰK-SÉGBEN ÉRZI magát. Félelme (FÉL ELME) hajtja, hogy minél többet SZEREZZEN mások figyelméből, életidejéből, energiájából, pénzéből. A szerzésre lett „programozva”, és fél-elme hajtja!… Te mit remélsz tőle? Rábízod az életedet? És a gyerekedet? Azt HISZI, hogy ha sokat szerez, lecsökken a félelme. […]

Read more

A festmények egy új kommunikációs rendszer mintázatai, amelyek már nem “szó” alapúak. Olyan szín – kép és fénymodulációs komplex rendszer, amely holografikus modemekre épülve, a tudatalatti tartalmát, az elme számára már nem értelmezhető (elme nélküli elemzés), információs csomagokba rendezi. Így képessé válik a “felhasználó”, az egy Tudati kommunikációra. Ennek az új áramlatnak a megjelenése hivatott […]

Read more

A szülők részéről a gyerekek tanít(tat)ásának iránya rendre egy JÖVŐKÉPből fakad. Milyen lesz a világ, mire gyerekeink felnőnek, és annak (a kivetített világnak) mely szegletében tudjanak elhelyezkedni, hogy örömtelibb legyen az életük. A jövőkép eddig rendre a múltból keletkezett, hiszen sokáig olyan világban éltünk, amelyben nagy volt az állandóság. Azt lehetett gondolni, hogy a fiú […]

Read more

A törökök, hódításuk idején még összeszedték az árva gyerekeket, és elvitték őket. „Szociális programot” hajtottak végre velük – janicsárokat képeztek belőlük. Elég fáradságos dolog lehetett annyi „kollégiumot” fenntartani, annyi gyereket, meg „nevelőt” etetni, ruházni, meg altatni éveken át, mígnem egy „társadalmilag hasznos” ágyútöltelék vált belőlük. Ma már helyben vannak a janicsárképzők. És nem a törökök működtetik őket… Már nem gyilkolásszák […]

Read more

Hogyan segítsem gyerekeimet? A szülők részéről a gyerekek tanít(tat)ásának iránya rendre egy JÖVŐKÉPből fakad. Milyen lesz a világ, mire gyerekeink felnőnek, és annak (a kivetített világnak) mely szegletében tudjanak elhelyezkedni, hogy örömtelibb legyen az életük. A jövőkép eddig rendre a múltból keletkezett, hiszen sokáig olyan világban éltünk, amelyben nagy volt az állandóság. Azt lehetett gondolni, […]

Read more

Testi ügyeink Végtelen SZELLEMünk, 3 dimenziós anyagban való megnyilvánulási SZÁNDÉKait a TESTünkkel valósítjuk meg. Testünk VEZÉRLÉSével hozzuk létre annak olyan MOZGÁSát, melyek révén megvalósulnak TÖREKVÉSeink. Az ember, teste mozgatásával elkészít (megvarr, megszögel, stb…) tárgyakat. Teste megfelelő mozgatásával énekel, zenét hoz létre, elmond, vagy leír egy verset. Testével idébb-odébb teszeget tárgyakat, egy labdát, vagy saját testét. […]

Read more

Legnagyobb elkötelezettségünk, hogy örömben éljünk! Amikor örömben vagyok, bizsereg a bőröm, feláll a szőr a karomon,… Tudatom lebeg, minden probléma, gond, dolog fölöttinek érzem magam. Testi és energetikai szinten is minden gördülékenyen áramlik bennem. Akadálytalanul áramlik az energia egész lényemben, és lényemen át. Sehol nincs fennakadás. Nem fáj semmim. Mindenem működik. Az örömöm bennem ébred, […]

Read more