Hogyan segítsem gyerekeimet?

A szülők részéről a gyerekek tanít(tat)ásának iránya rendre egy JÖVŐKÉPből fakad.

Milyen lesz a világ, mire gyerekeink felnőnek, és annak (a kivetített világnak)

mely szegletében tudjanak elhelyezkedni, hogy örömtelibb legyen az életük.

A jövőkép eddig rendre a múltból keletkezett, hiszen

sokáig olyan világban éltünk, amelyben nagy volt az állandóság.

Azt lehetett gondolni, hogy

a fiú gyerek élete nagyban hasonlítani fog az apja, meg a nagyapja életére,

a lány gyerek élete pedig az anyjáéra, meg a nagyanyjáéra.

Éltünk földi beprogramozottság szerint (mint egy robot).

Viszont a világ alapvetően megváltozott. És gyorsulva gyorsul a változás.

A jelen már egyáltalán nem hasonlít a múlthoz, így arra már nem támaszkodhatunk.

Mi már más képességekkel születtünk, mint szüleink, és a mi gyerekeink még másabbakkal.

Egyre többünk tudatában zajlik dimenzióbővülés:

ráébred Lénye, és az Emberi Lény mivoltára, hogy mostani életünk,

a végtelenségben létező szellemi lényünk véges világban való (testi) megnyilvánulása.

Az újabban érkező gyerekek egyre másabb képességekkel jönnek!

Ha egy KÜLDetés előrehaladásához új eszközök, új tudás szükséges, akkor

HÍVásra KÜLD új eszközöket, új személyzetet a Főszervező.

Ez kicsiben is, nagyban is így van.

A KÜLDÖTTeket önkéntesek közül választja ki feladataikra, és

ellátja őket megfelelő útmutatással és eszköztárral.

Az „átkelés” (megszületésük) után az újonnan érkezetteket a „régiek” fogadják, akiknek

az a tisztük, hogy TERET NYISSanak nekik – hisz EGY ÜGYet szolgálnak.

(Nem dolguk, nincs hatáskörük, átképezni Őket saját, önös ügyeik szolgálójává.

Ez akkor is így van, ha erre csak kevesen emlékeznek!)

Akkor járunk mindannyian a legjobban, ha a „felnőttek” olyan viszonyokat tartanak fenn,

amikben mellettük gyerekeik otthon (érzelmi biztonságban) érzik magukat, és

HOZOTT ÚTMUTATÁSAIK alapján fejleszthetik lényüket, így

KÜLDetésük erejével betölthetik HÍVatásukat.

Nekünk, szülőknek, ez a dolgunk: SEGÍTENI gyerekeinket

TAPASZTALATOKAT SZEREZNI

szellemi erőik, testi lényük kifejlesztésében, és a földi társas viszonyok közötti eligazodásban.

Teret kell tartanunk szellemi kapcsolatuk fenntartásának,

az anyagi világot megváltoztató képességük tudásának,

és a „Honnan jöttünk, és miért?” emlékezetének.

Ők pedig késztetést jelenthetnek számunkra látásmódunk átalakítására,

másik nézőpontokba való helyezkedésre, és ez irányú korlátaink feloldására, hogy

mi is hozott útmutatásaink alapján fejlesszük tovább magunkat, és

KÜLDetésünk erejével betöltsük HÍVatásunkat.

Ezt az Önképzést segítjük a 4D SzabadEgyetemen, illetve

fiataloknak és gyerekeknek a 4D NemSuliban.

www.4dzona.hu

About The Author
-