Tisztelt Képviselő!

Bednarik Richárd vagyok a Világbiztonság Nyílt Társadalom és Társaság
Wide Open World Security – Open Society kezdeményezés alapítója.

Fejlett informatikai eszközökkel és kiterjedt közösségi munka segítségével vizsgáljuk a világ összes kultúrájának szellemi örökségét. Szakértői és felhasználói szinteken folytatjuk a munkánkat. Nyílt közösségünk több ezer regisztrált felhasználóból és több tízezer követőből áll. A világon egyedülálló módon, a képi hasonlóságok alapján is rendezzük az információt. Neves külföldi és hazai kutatókkal dolgozunk együtt, ugyanakkor rendszerünk egyedülálló képi-tartalmi elemző képessége által, amatőr szinten is hatékonyan segítjük az információ-rendezést. Egyedi jellegéből adódóan, mivel Földünk minden kultúrája képviselve van, politikán felül állónak (faji, vallási és etnikai hovatartozástól függetlennek) jellemzem kezdeményezésünket.

Többek között régészeti leleteket, hagyományőrző értékeket, művészeti alkotásokat, térképeket, zászlókat és címereket vizsgálunk a világ minden tájáról. Jelenleg több mint 16 ezer képen keresztül mutatjuk be az átlagember számára rejtett összefüggéseket. Az írott információt több szinten osztályozzuk és elemezzük. Összetett képi kulcsokon keresztül tudunk böngészni, kategóriákon, albumokon és kultúrákon át. A magyar nyelv egyedi ragozó és képíró szerkezetét, a formákat, alakzatokat használjuk a képi tartalom indexelésére. (A kifejlesztett eljárásrendszer más nyelveken is működik. A Wikipédia online enciklopédia illesztési lehetőségének figyelembe vételével lett tervezve, így nemzetközi szinten könnyen továbbfejleszthető.) Számos egyedi összefüggésre világítunk rá melyek egy oktatási rendszer keretében a helyes utat jelölhetik meg világunk problémáinak megoldását illetően. Egy többszörös emberi felügyelettel zajló mesterséges intelligencia modellezésről van szó. A kulturális összefüggések feltárásán kívül technológiával is foglalkozunk, mivel a képi hasonlóságok kiemelése a szabadalmak illesztésénél is hasznos eszköznek bizonyult…

Szimbólumok

A képi információ-elemzés megfelelő alapokat ad a kizárólagos és szélsőséges “gondolkodásból” adódó ellentétek feloldásához. Kérem olvassák el egyik összefoglalónkat, mely az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a magyar törvények tiszteletben tartásával készült.

…Nagyon komolyan kérünk mindenkit, hogy ezeket a gondolatokat ossza meg minél több ismerősével!

A múltban (még a XX. században is) a népeket nemzeteket hatalmas erővel rendelkező szimbólumokkal osztották meg. Ezeknek egy része a mai Magyarországon is a tiltott jelképek között szerepel. Egy-egy jelképet a magasabb szintű összefüggéseket bemutató rendszerből kiragadva napokon keresztül lehet elemezni. Az összetett jelképrendszerek összefüggéseit több dimenziós modellezés segítségével mutatjuk be! Látni fogjátok, hogy ezeket a jelképeket összerakva egy olyan tudás tárul elénk mely a mai hivatalos tudománynál és oktatási rendszereknél hatékonyabban mutatja be:
– az anyag alapszerkezetét
– a különböző halmazállapotok átmeneteit és kapcsolatát
– számrendszer függetlenül az alakzatokon és formákon keresztül tanulhatjuk egyszerre a kémiát, fizikát és a geometriát
– magasabb szintű tudásba avat be mely a modern tudománynak megfelelően több dimenzióval számol
– olyan szakrális tudást tár elénk ami kapukat nyit szellemi és fizikai értelemben is a sokak számára ismeretlen világok felé…

A szabadkőműves, illuminátus és egyéb titkos társaságok olyan jelképrendszereket használnak amik az ősi múltból erednek. Nem csak a mindent látó szem, a körző-vonalzó és a különböző démon ábrázolások tartoznak ide. Az építészetben is megfigyelhető pentagrammákon és obeliszkeken kívül minden ősi, szent jelképrendszer alkalmazásban van. Ma mindenki felületesen csak annyit mond ezekre, hogy szabadkőműves jelkép. Ezzel szemben, ha mélyebben belemegyünk a témába láthatjuk: Ezek a szimbólum-rendszerek az emberi kultúra fejlődését tartalmazzák a barlangrajzoktól kezdve! Az összes földrészen fellelhető, az emberi intelligencia fejlődését bemutató szimbólum-rendszerekről van szó!

Titkos Társaság

Tehát: Azok az erők akik a földi népesség-szabályozást erőszakos úton követnék el, pont azokat a jelképrendszereket használják (titkosan) melyek a világbékét hozhatják magukkal! Miért? Azért mert ezek a jelképek még ma is használatban vannak minden kontinensen. A XX. században már megvolt rá az esély, hogy a különböző kultúrák egymásra találjanak közös gyökereik illetve mondanivalójuk megismerése által. Ezért (is) robbantották ki a háttérből a világháborúkat. Most ismét ilyen időszakot élünk. Azért fejlesztünk egy jelképekkel is foglalkozó szakértői rendszert, hogy az összefüggéseket megértessük a hétköznapi emberekkel is mielőtt túl késő lenne!!!

Egy-egy jelkép önmagában nem jó vagy gonosz. Ennek megítélése minden korban a felhasználásától függ! Példákat mutattunk be fejlett informatikai eszközök segítségével! Több dimenziós modellezést láthatunk!

Fontos: Ne essünk abba a történelmi hibába, hogy a titkos társaságok által rendszeresen használt szimbólumokat megtagadjuk, vagy ellenszenvet érzünk ezekkel kapcsolatban! Valójában a Föld ősi és ma is élő kultúráinak szent jelképrendszereiről van szó. Ha összefüggéseiben vizsgáljuk őket akkor láthatjuk: Ősi tudás és technológia(!) van bennük kódolva. Ezen kívül a lehetőség arra, hogy a különböző népek, nemzetek kifejezzék tiszteletüket egymás irányába. A jelképrendszerek vizsgálata számos, a hétköznapi, agyondolgoztatott ember számára rejtett információra világít rá!

Szimbólumok

Teljes cikk kisfilmekkel és képekkel: http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html

Együttműködő partnerek jelentkezését várom a Magyarországi Különösség (Szingularitás) Egyetem megalapításához. Az USA-ban működő Szingularitás Egyetem a Világbiztonság Nyílt Társadalom és Társaság ajánlásával jött létre. A szingularitás jellegéből adódóan hajlandó vagyok az eddigi tapasztalatokat átadni más nyílt társaságok részére is. Egyedüli elvárásom az, hogy tudás és munka alapú megbecsülést, az elvégzett feladatoknak megfelelő elismerést és a kutatásokra vonatkozóan folytatási lehetőséget kapjanak azok akik eddig is részt vállaltak.

Isten áldja mindazokat, akik a Mag-központú gondolkodást és a szeretet képességét magukénak érzik! A Végtelen Világmindenség ereje óvjon mindenkit aki önálló tudatért született!

Bednarik Richárd

forrás: www.vilagbiztonsag.hu

About The Author
-