És íme kedves Shaumbra folytatjuk eme ülést, megkezdett munkánkat az új energiával melybe beleegyezéseteket adtátok nekünk…

Hmmm… nagy öröm nekem, Tóbiásnak, hogy itt lehetek veletek és sokdimenziós szinteken dolgozhatunk együtt.  Egy családként vagyunk itt, Shaumbrák az egész világról és sok idővel ezelőtt is voltunk mi nagyon sokszor ugyanígy együtt. Átköltözünk most az új energiába, és amilyen mértékben sikerül megtennünk ezt, olyan mértékben kiterjesztjük eme potenciált az egész bolygóra….

Ezen a délután a történelemről fogunk beszélni. Egy olyan korról mely lényeges eme hely számára de az emberiség történelme szempontjából is eme új energia tranzitért….  Arra kérünk álljatok mellém (Tóbiás) és  Saint Germain mellé, valamint a Crimson Tanács és a Tobiwah rend tagjai mellé akik azért vagyunk itt, hogy a Szellemet belélegezzük. Kezdjük tehát egy mély belégzéssel és engedjük, hogy az energia szabadon kiáramoljon és kiterjedjen.

Ezáltal az emberiség tudatába fog áramolni potenciált teremtve a változásra. Nem alkot és nem is idéz elő változást csupán potenciált teremt erre. Egy napon valahol a bolygón, egy másik ember talál útjára kérdésekkel és kihívásokkal találva szembe magát… amikor… egyszerre…. átfogja a megismerés, egy energia fog felé áramlani, mely személyként, egy könyvként is megnyilvánulhat… Mindez csak azért mert ti elhelyeztétek ott megismerésként, igazolva számára, hogy a jó úton halad. Látjátok, a spirituális felemelkedés nagyon nehéz is lehet, magányt hordozó…. Látjátok Shaumbra, ti nem részesültetek az előttetek járók kedvezményeiben. Ti vagytok az úttörők és ezért olyan nagy a kihívás. De a többieknek könnyebb lesz, tevékenységetek következtében….

Ma Atlantisz koráról és energiáiról kívánunk beszélni, mivel eme energiák ma ismét aktivizálódnak. Most Atlantisz korának hajnalán vagyunk, mely néhány hónapja kezdődött el ezen a vidéken és néhány éven keresztül nagyon erős lendülettel fog folytatódni. Ideje bemutatnom egy kedves vendégünket, aki régóta vár e találkozásra. Valaki akit Atlantisz végnapjaitól ismertek, aki Atlantisz egyik erős vezetője volt. A neve Azura Tamu. Őt okolják Atlantisz bukásáért, mivel egy békés civilizációt sodort háborúba. Erős környezeti konfliktusokhoz vezetett tevékenysége, földrengések, viharok a Föld forgásának kibillenése a Föld-Hold tengelyen….

Azura Tamu neve nem hangzik kellemesen sokak fülének, de ma vendégként van itt energiája. Sok Shaumbra mondta vissza a mai találkozót, mivel nehezükre esett eme nehéz energiával egy teremben itt lenni.  Vannak a fátyol innenső részén olyanok akik szerint Azura Tamuhoz képest Hitler jelentéktelen gyermekjátéknak tűnik. Szerintük ő segítette elő bizonyos módon a modern történelemben Hitler megjelenését.

Azura Tamu neve – Legerősebb Urat jelent. Szöveteinek azúr színéről kapta nevét. Kedves Shaumbrák, akiknek bátorságuk volt ma, ebben a transzmutációs pillanatban jelen lenni, azért hívtam meg  Saint Germaint ma ide, mivel hosszú időn dolgozott ő ezzel a csoporttal. Ide hívjuk tehát Azura Tamu energiáját.

Megkérünk, érezzétek energiáit és ha félelmet éreztek, egyszerűen menjetek át rajta. Azura Tamu nem rosszat tenni jött ide…. ez az energia bocsánatotokat kéri, hogy felszabadulhasson, új bölcsességgel, új típusú megértéssel jött, mivel tudja, hogy eljött az ideje annak, hogy elhagyja a Földet, hogy az emberiség tudata felszabadulhasson. Van még egy speciális meghívottunk, aki sokat jelent  Cauldre számára, mivel ő volt a biológiai apja ebben az inkarnációban és ezelőtt 7 évvel hagyta el a földet, körülbelül akkor amikor én, Tóbiás elkezdtem Cauldre-al dolgozni. Nem véletlen, hogy Allen, apjának neve, ekkor ment el ebből a világból, mivel ez idő alatt közelebbi kapcsolatban állt velem és Saint Germain-nal. Sokat segítette a Crimson Circle-t és nagyon várta, hogy vendégünk lehessen de megvárta az erre alkalmas pillanatot, a megfelelő helyen. Segítségére kíván lenni most Cauldre-nak, hogy ne féljen és ne legyen dühös a mai találkozás ideje alatt.

Beszéljünk most Atlantiszról vagy Alt tartományról. Én Tóbiás sok életen keresztül voltam ott. Az itt jelen lévők közül sokan éltek ott egy vagy több életen keresztül. Alt volt Lemúria előőrse. Lemúria lakósainak nagy része a mai Hawai és Japán között élt. Meg kell értenünk, hogy a bolygó akkor egészen másként nézett ki. A kontinensek mint az óceán aránya teljesen más volt akkor. Lemúria idejében gyakorlatilag két lény csoportot lehetett megkülönböztetni. Az első csoport kedves, szelíd volt de nagy problémái voltak energiáinak alkalmazásával fizikai testében. Biológiai megnyilvánulásuk gyenge volt és aránytalanok voltak. Innen származik számos mítosz eredete, melyek szerint félig állatok és félig emberek voltak. Lemúria lakóinak ezen része betegségeknek volt kitéve és élethez való reményük nagyon csekély volt. De megismétlem, eme csoport tagjai kedvesek, szelídek és békések voltak. Élt egy másik csoport is Lemúriában, melyhez közületek sokan tartoztak. Ők nagyobb bölcsességgel illesztették a Szellem, angyali energiáit a fizikai testbe. Jobban alkalmazkodtak az energiák anyagba való illesztéséhez és ott tartásához, különböző fizikai formákat alkottak a megnyilvánuláshoz. E csoport agresszívabb volt, jobban örültek a Földre jövetelük tapasztalatának, hogy fizikai formát adhatnak angyali energiájuknak. Ők nem örültek az egyhelyben maradásnak. Utazók voltak, akik minél többet akartak felfedezni családjuk és királyságuk növeléséért. Ők Lemúrián kívül eső területeket kerestek. Atlantisz kora nem esik túl távolra az emberiség földi történelmében.

Amikor eme lemúriai csoport elhagyta Lemúria területét, kultúrájuk nevét Alt-ra változtatták, ami annyit jelent mint: élni, tapasztalni. “Belül lenni” – a szó szerinti fordítás. Ők szét akartak válni a lemúriaiaktól, akik nem voltak biztosak abban, hogy akarnak-e “benn lenni”. A lemúriaiak nem voltak biztosak abban, hogy akarnak-e biológiai formában élni.  A szelídek ahhoz a típushoz tartoztak, akik térdig mennek be a vízbe, míg az atlantok búvárkodni kívántak. Végül, ahogy el tudjátok képzelni, a lemúriaiak meghaltak, mivel nem tudtak alkalmazkodni energiáik biológiai formában való megtartásához. A lemúriaiak energiáik egy része a mai Ázsia zónájában folytatódott, buddhista hatásnak is nevezhetjük, melynek gyökerei Lemúria korába nyúlnak vissza.

Ma is láthatjátok azokban a kedves, szelíd emberek alakjában, akiknek nehezükre esik egyensúlyban tartani energiáikat biológiai formájukban…..

És íme Atlantisz birodalma növekedni kezdett. Ez a ma víz alatt fekvő területeken volt, Mexikó északi partjaitól kb. 700 mérföldnyire. Az itteni emberek szerették az életet. Ők virágoztak és terjeszkedtek és új földek után kutattak, csoportokat küldve más vidékekre. Ily módon 4 fő központot alakítottak: Az egyiket Mexikó északi partjainál. A másodikat a mai  Mexico City-nél, mely a legnépesebb és legjelentősebb Atlantiszi központ volt. Az itteni romoknál még ma is jelentős atlanti energia sugárzás van. Itt nagy templomok és paloták álltak. A harmadik központ a mai USA, Atlanta nevű vidéke. Maga a név sem véletlen… És van még a negyedik központ, mely különbözött a többitől, különböző típusú atlantiakat vonzott. Ezek sokkal függetlenebbek, tudatosabbak voltak természetüket és a Földdel való kapcsolatukat illetően. Ez a központ itt volt a mai Bahamákon…. Freeport sziget közelében. Atlantisz eme négy központja stabilizálódott, jó volt az élet, sok volt az öröm. Abban az időben nem létezett a maihoz hasonló technológia.  A kerék már létezett, de nem törekedtek technológiai fejlődésre mint a modern időkben. Elektromos energia nem létezett de használták a Nap energiát és értettek a Föld mágneses és elektromágneses erejéhez. Ezt a lakosság a könnyebb munkák elvégzésénél alkalmazta. Mivel az atlantok sokat tudtak a Gaiáról, dolgoztak a bolygó energiáival és nagyon jól együtt éltek a természettel. Tudták, hogy a termés nagyobb erőfeszítés nélkül gyorsan megnövekedik,  kémiai szerek nélkül tudtak védekezni a kártevők és betegségek ellen. Mindent energetikai, elektromágneses alapon végeztek. Volt elektromágneses kommunikációs rendszerük, fizikai gépezetek nélkül, egyfajta telefonos hálózat.  Egyesek nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a típusú kommunikációhoz és ők segítettek a többieknek kapcsolatba lépni a birodalom távoli részein lévő emberekkel. A többségük mégis könnyen létesített elektromágneses kapcsolatot a közelebbiekkel. Az atlantokat nagyon érdekelte az élet, ezért folyamatosan keresték az élet, az energia forrásait. Nem azért, hogy manipulálják vagy átvegyék, egyszerűen puszta kíváncsiságból. Automobilok nem léteztek, de volt egy megértés a tárgyak elektromagnetikus áthelyezéséről és sokan használták szállításra eme elektromágneses hullámokat.  A fizikai testet jelentősebb erőfeszítés nélkül el tudták mozdítani. Egy hosszabb utazáskor, nem állatokat használtak hanem  ezt az elektromágneses energiát, mely minimális fizikai gyakorlatot de jelentős energia mozgatást jelentett. Más szavakkal mintha sétálnál egy mérföldet amikor tulajdonképpen 5200 mérföldet teszel meg. A fizikai tárgyak elmozdításánál alkalmazott nagyszerű energia használat volt. Amint már mondottam, az akkor használt nyelv a legcsodálatosabb földi nyelv volt. Egyfajta éneklő nyelv volt. A nyelv nagy része éneklés volt. Még most is nehéz kiejtenünk az atlantok nevét Cauldre szájával.

Az atlantok büszkék és bátrak voltak, bár nem voltak harcosok.  Nem léteztek háborúk, sem csaták. Nagyon kíváncsi és jól nevelt társadalom volt. A nevelésnek jelentős szerepe volt. Minden közösségben a családok együtt éltek, mindent megosztva egymással. A gyermekeket ezek a közösségek nevelték.  Eme energiák egy részét a zsidó közösségekben megőrizték…. Szép napok voltak akkor, az élet és az odaadás napjai, melyekre én, Tóbiás, szívesen emlékszem vissza mindig.

Atlantisz utolsó szakaszában egy csoport leszakadt és elhatározta, hogy behatol egy dimenziós rétegbe. Annyira előrehaladtak az energia használatában, hogy elhatározták, hogy elhagyják a családi kommunákat és intenzív tevékenységet folytatnak az energiákkal, meg fogják tanulni, hogyan hozzanak le energiákat a test gyógyítására és az élet meghosszabbításához és ami még fontosabb, hogy a Mennyországba átmenjenek.  Test nélkül kívántak a csillagokhoz utazni. Ez a csoport itt élt a Bahamákon és nevük  Hamas volt, igen pontosan mint ama közel keleti mai csoportnak. Ti akik most itt vagytok eme csoport tagjai voltatok, mely az Univerzum titkait és energiáit kutatta.  Felkutatták itteni létezésük okait és magát az Élet Forrását. Egy csoport elhagyta Hamast és a mai Kuba területén telepedett le.  És valóban nagyon érdekes összefüggések léteznek itt. Itt született meg Tien temploma. Ott a templomban találkoztam közületek a legtöbbel. Abban az időben a mai Kubát Tiennek nevezték ezért volt az itteni templomok neve Tien-i templom. Ott tanultuk meg hogyan vonzzuk magunkhoz az energiát, kristályokkal és elektromágneses energia manipulálással. Itt tanultunk meg létezni a fizikaitól különböző dimenzióban. Megtanultunk egyik dimenzióból a másikba átmenni. Megtanultuk hogyan éljünk a fizikai dimenzióban és hogyan váljunk láthatatlanná. Egyszerűen félig átköltöztünk egy másik dimenzióba: egyik lábunk a régi, a másik az új dimenzióban.  Tien templomaiban megtanultunk új dimenziót alkotni. Hihetetlen munka volt, amit együtt végeztünk. Jelentős, nagyon szép idők voltak ezek, melyek nekem, Tóbiásnak a Földön töltött legszebb időszakom.

Minden jól ment egészen addig míg új vezetője lett ezeknek a tartományoknak. Ez a vezető Atlantisz, mai Mexico City-nek nevezett központjából jött. Akkor nem volt egyetlen vezetője minden atlant központnak, hanem mindeniknek külön vezetője volt. Ők négyen együttműködtek Atlantisz vezetésében. Az aki akkoriban a Mexico City központot vezette, vendégünk, Azura Tamu, Atlantisz egyetlen vezetője kívánt lenni. Úgy érezte, hogy minden embert egy helyre kell gyűjteni, minden gazdagságot és tudást egyetlen helyről kell irányítani és ellenőrizni. Megalakította az első hadsereget a Földön, hogy meggyőzze a többi atlanti központot, hogy ellenőrzése alatt egyesüljenek. Amikor ezek visszautasították, elkezdődött a háború. Ezzel elsötétedett Atlantisz birodalma. Azura Tamu kegyetlen és arcátlan volt. Minden hatalmat és ellenőrzést magának akart. Erősen táplálkozott, hogy meghosszabbítsa életét. Számtalan módszerrel, kínzással, mentális visszaéléssel és rabszolgasággal hatalmat szerzett az emberek felett.  Abban az időben egy atlanti 150-300 évet élt. Teste erős, fiatal és egészséges volt élete nagyrészében, a véghez közeli napokig, nem úgy mint napjainkban amikor a fizikai test gyorsan leépül már 50 év után. Az atlantok megőrizték egyensúlyukat az elektromágneses energiával kapcsolatos mély tudásuknak köszönhetően.

Azura Tamu többet, örökké akart élni. Sikerült elérnie az 550 éves kort. Csapatait szétküldte az egész Atlantiszban, gyilkolva és kínozva, sok embert pszichikai blokázsban tartott. Mégis létezett egy hely, amit nem sikerült megtalálnia, ahol nem tudta átvenni a hatalmat. Tien templomairól van szó. Hallott róla, egyesek látták is , ám ahányszor csapatokat küldött oda, soha nem találták meg. Ez a hely egyfajta “odaát” volt. Egy hely mely illúzió, a sivatagi délibábhoz hasonlóan.  Néha látható volt, ám amikor megpróbáltál bemenni, egyszerűen eltűnt. Hasonló Avalon titkához.  Egy másik dimenzióban tartotta fenn magát. Telt az idő és Azura mivel nem találta meg e helyet, egyre dühösebbé vált. Kezdett ártatlan embereket kínozni és azt mondta mindenkit megölet ha a Tienben lévők nem lesznek láthatóvá. Közülünk azoknak akik akkoriban a templomokban voltunk, valóban nem volt könnyű dolgunk.  Hallottunk a gyilkosságokról, a kínzásokról.  Azura azt akarta ami nekünk megvolt, ismereteinket és az energiák megértését. Mindezt egyedül magának kívánta, hatalmának megerősítéséért. Azura örökké kívánt élni és uralkodni. Talán azt hihetnétek, hogy bestia volt, azonban bizonyos módon minket képviselt. Saját hatalom vágyunkat, örök élet utáni vágyunkat és a dolgok feletti ellenőrzésünket testesítette meg.  Voltak olyanok Tien templomaiban akik a dolgok felgyorsítását kívánták, hogy költözzünk véglegesen más dimenziókba, tűnjünk el a föld színéről, hogy soha ne találjanak meg. Tudtam, hogy megtehetjük ezt, megvolt a technológiánk hozzá. Mások azt hitték, meg kellene adnunk magunkat, hogy megállítsuk az emberek kínzását.  Hosszú távon született egy megállapodás köztünk akik Tienben éltünk, hogy megadjuk magunkat, hogy véget vessünk a kínzásoknak. Szavukat adták Azura emberei, hogy véget vetnek a kínzásoknak ha láthatóvá válunk és átadjuk ismereteinket az energiákról.

És eljött a pillanat amikor csökkentettük energiáinkat, melyek más dimenziókban tartottak minket és leengedtük erő pajzsunkat, hogy Azura Tamu csapatai megtalálhassanak minket.

Ő azonban nem tartotta be szavát. Ezek voltak földi életem legfeketébb napjai. A legrettenetesebb kínzásoknak vetettek alá bennünket. Nem egyszerű gyilkosságok vagy verések voltak ezek. Több évtizedekig tartó tortúrákról van szó.

Azura nemcsak kegyetlen volt, mivel elvette technológiánkat az energiák megértéséről és ellenünk használta fel. Pszichikai rabszolgákká tett sokakat ebből a teremből. Mondhatjuk, hogy elvette sokak szívét és lelkét és magának tartotta meg. Kegyetlen és szeszélyes volt, valóban megláncolta a lelket. És sokan vannak itt olyanok akik soha nem bocsátanák meg neki Atlantisz bukását. Nem bocsátanák meg a kegyetlenségeket és a poklot amit rájuk hozott. Közületek sokan szenvedtetek olyan rendkívüli kínzásokat el, melyek még mindig égetik lelketeket. Nagy nehézségekbe kerül felszabadulni eme dolgok hatása alól. Egyesek rendkívül kegyetlen szexuális visszaéléseket és kínzásokat szenvedtek el, melyek a legkegyetlenebb tortúrának számítanak mivel átmennek a test határain és a lelket sebzik meg. Vannak olyanok közöttünk akik szeretnék megbosszulni ezeket a dolgokat, szeretnék üldözni égen és Földön, Azura Tamu-t…. hogy elszenvedje azokat a kínzásokat, amiket okozott.

Végül a hatalomért és ellenőrzésért vívott harc okozta Azura vesztét. Az energiákkal való visszaélés megbontotta a környezet egyensúlyát, földrengésekhez vezetett és gyors környezeti változásokat hozott.

Atlantisz kora a legszebb időszak volt, mindennél szebb amit el tudnátok ma képzelni.  Minden sivataggá alakult, eltemetődött. Végül, Azura meghalt és a fátyol felénk eső részén rejtőzködött egy ideig. De, annak ellenére, hogy teste meghalt, Azura és Atlantisz energiáiból sok maradt a Földön.

Látjátok, amikor meghal egy ember, teljes energiájával együtt érintetlenül átjön a mi oldalunkra. De. sokszor amikor traumákról visszaélésekről vagy hatalom vágyról van szó, mint Azura esetében, energiájának egy része a földön marad.  Valóban, léteznek ezelőtt több száz vagy ezer évvel meghalt emberek, akiknek energiái még mindig a föld alá temetve vannak blokkolódva.

Azura egy része, Atlantisz memóriái rejtve maradtak ezen a vidéken ahol mi most vagyunk. És eljött az ideje annak, hogy felszínre kerüljenek. Ez Atlantisz Felemelkedése és Felszabadítása ami most történik. Atlantisz felemelkedése a második világháború után kezdődött, de ez Azura lényege, aki vissza akart térni. Elrendezte, hogy reinkarnálódjon a Földre és azt a portált kívánta használni melyet mi Tien templomaiban hoztunk létre.

Azura a mai Kuba zónájában kívánt reinkarnálódni. Volt ott egy csoport, aki elég intelligens volt ahhoz, hogy megértse ezt. Ők szigetelték el Kubát. Falakat emeltek köré és elszigetelték az országot, mivel abban az időben voltak olyan arcátlan emberek, akik Kubát akarták felhasználni Azura energiáinak visszahozásához.  Volt egy ember aki tett egy lépést előre, akit ti a forradalmárnak neveztek. Igen ő Fidel Castro. Ő megértette, hogy a portált blokkolni kell és a világ többi részétől el kell szigetelni. Ily módon gyakorlatilag megvédte Tien templomait megakadályozva Azura reinkarnálódását.

Ez olyan problémákat teremtett, mely a 60-as évek nukleáris válságához vezetett.  De mindez eme ország védelméért volt. Most, amikor átmentetek az évezredek határvonalán, a föld pusztulásának potenciálján, eljött az ideje annak, hogy Atlantisz energiái, melyek a földben és vízben gyökereznek, teljesen különböző módon felszínre törhessenek. Nem birtoklásért vagy életre keltésért hanem felszabadulásért. Mondhatjátok, hogy Azura Tamu eme energiái eljutottak a megértéshez, mely együttérzést és szeretetet jelent. Azura energiái a fátyol teljesen más részére kívánnak menni és ily módon felszínre törhet Atlantisz memóriája és történelme. Ezek az energiák most felszabadulásukat keresik, hogy hazatérhessenek.  A felszabaduló energiák megtalálják természetes egyensúlyukat. Még Azura energiái is megoldást, egyensúlyt keresnek. Ezek az energiák idejöttek e bátor  Shaumbra csoportba, hogy megbocsátást és megértést találjanak. Ez olyan sebeiteket hozza felszínre, melyek még most a modern korban is egyhelyben tartottak titeket. Mi a fátyol ezen az oldalán lévők: Saint Germain és én, Tóbiás, Allen  és a többiek mind nem várjuk el tőletek, hogy itt rögtön döntést hozzatok ebben a nemcsak titeket hanem sok más embert is érintő kérdésben. De arra kérünk titeket, hogy vegyétek figyelembe ezeket a szempontokat az elkövetkező hetekben és fejezzétek ki együttérzéseteket. Megérünk, hogy ha még félelmet éreztek Azura energiái iránt, lépjetek túl rajta és lássátok meg milyen igazgyöngyök várnak rátok a fátyolnak ezen az oldalán.  Eme folyamat döntése nagyon fontos mivel most szabadulnak fel Atlantisz energiái, hogy megkönnyítsék az új energiába való belépést. A régi energia nem maradhat rejtve egy új felé vezető átmenetben. Így vagy úgy felszínre kell jönni. Itt és most felszabadulhat együttérzésben és szeretetben vagy geofizikai eseményekkel is felszínre törhet. Ez Kaliforniában, az USA-ban történhet meg.  Létezik egy nagyon erős kapcsolata az Egyesült Államok nyugati partvidékével. Mi éppen eme földrengés potenciál miatt jöttünk ide.  Eljöttünk, hogy megpróbáljuk teljesen különböző módon felszabadítani ezeket az energiákat ugyanakkor segítsünk begyógyítani régi sebeiteket. Eme energiák egy része olyan mélyen van eltemetve, hogy időre van szükség felszabadulásukhoz.  Ily módon megjegyzi energetikai lényeteket. Azura Tamu iránt érzett félelmeitek és gyűlöletetek egy része olyan mélyen vannak még bennetek, hogy el sem tudtátok képzelni, hogy itt lesznek most veletek egy helyen.  Nem tudtátok elképzelni, hogy az Azura iránti megbocsátásotok ilyen mértékű szenvedést okozhat.

Megkérdezhetnétek, hogy ő szenvedett-e?  Nem, nem úgy ahogy hinnétek, ahogy reméltétek. Mégis a szenvedés ott van a mély szomorúság nyomaiban, amit az egész emberiség iránt érez akkortól mostanig.

Eljött ebbe a kis csoportba, egy mély dologért, mely érinteni fogja az egész vidéket valamint az itt lévő embereket, akik még mindig viselik Azura energiáinak terhét. Amit mi most itt teszünk befolyásolhatja számos, tőlünk nagy távolságra lévő ember életét, például Kaliforniában.

Mi ettől a csoporttól tiszta együttérzést kérünk. Nem egy teszt csupán az együttérzés tapasztalatának képessége. Amikor elkezdtek befele nézni és felteszitek a kérdést magatokban azzal kapcsolatosan amit most én, Tóbiás elmondtam nektek, lehetséges, hogy felszínre törnek majd régi félelem energiáitok és belső démonaitok…. Saint Germain itt lesz, én, Tóbiás itt leszek, hogy segítsünk nektek átalakítani ezeket a régi atlant energiákat a Föld új energiáivá.

Nem azt mondjuk, hogy könnyű lesz, azt mondjuk, hogy sok segítséget fogtok kapni. Arra kérünk titeket, hogy értsetek meg egy dolgot: ezek a bennetek lévő régi keserű és bosszúálló energiák, melyeket elfojtottatok most egyszerre mind felszínre fognak törni, felszabadulva. Most készek elmenni. Eddig problémáitok adódtak az új energiába való belépéssel kapcsolatban, eme régi sebek miatt. Eljött felszabadulásuk pillanata.

Az elmúlt éjjel valamennyien azon dolgoztunk veletek, hogy szelíden, egyensúly bontás nélkül törhessenek felszínre ezek az energiák belőletek. Régi atlant energiákat vezettünk át rajtatok anélkül, hogy fizikai vagy mentális nyomot hagytak volna. Akik most itt vagytok, Tien templomainak régi vezetői vagytok. Nehezetekre esett látni mi történt szeretteitekkel és diákjaitokkal. Ideje valamennyien túllépnünk ezen, tovább haladva előre. Eljött az ideje, hogy megszabaduljunk ezektől a minket már nem szolgáló régi energiák hatása alól, belépve az új energiába.

Ti, akik ma itt vagytok valamennyien a Shaumbrát képviselitek.  Közületek a legtöbben így vagy amúgy ott voltatok Tien templomaiban, ott találkoztunk.

Azura Tamunak kék bőre volt. A legtöbb atlantnak sötét volt a bőre, hasonló az egyiptomiakéhoz és a közel keletiekéhez. Sötét borszín volt, de az Azura Tamué kékesen játszott, mely azt a hitet keltette sokakban, hogy természet feletti ereje van, vagyis sokkal erősebb mint valójában. Innen származik a kék vér vagyis királyi vér kifejezés. Azura utódai a mai Angliában és Európa egyes vidékein jelentek meg. Ismét megpróbálták magukhoz ragadni a hatalmat, hogy másokat ellenőrzésük alatt tartsanak, újból meghozva Azura energiáit. Innen az utalás a kék vérre.  De Azura vére inkább vörös volt.  Hmm…

Továbbra is köztetek maradunk energetikailag. Szeretnénk ha felszabadulnátok teljsen a régi energiáktól. Szeretnénk ha ez a föld felszabadulna a régi atlanti sebektől. Szeretnénk látni amint az emberiség békésen és szelíden, örömmel halad az új energiák felé. Valóban létezik egy Hamasnak nevezett csoport, mely egy itt élő atlanti csoporttól származik, amint már mondottam. Ők tele vannak gyűlölettel és haraggal. A bosszúállást kívánják érvényesíteni terrorista akcióikkal szerte a bolygón.

Hmmm…

Végül… Elég amit a mai nap tettünk. Tiszteljük a munkát amit idejöveteletekkel vállaltatok, mivel a régi atlanti sebekről van szó, mely nemcsak titeket hanem az egész Földet érinti.

Holnap ismét találkozunk, teljesen új dolgokról fogunk beszélni majd ismét összegyűlünk az évi Shaumbra találkozón, Santa Fe-ban. Most új energiába költözünk. Annyira szeretünk titeket.

És így is van.

 

A fordítást az Elta Egyetem – Kenyér Bolygója honlapról vettük át. Köszönet érte Korpos Magdinak.

 

forrás: shaumbra.hu

 

 

About The Author
-