TÓBIÁS ANYAGOK

ATLANTISZ FELEMELKEDÉSE (Nassau, Bahamas szigetek, 2004. május 14-16.)

Nagy örömet jelent számomra, Tóbiás számára, hogy meghívtatok térségetekbe és megoszthatom veletek eme energiát, közel lehetek hozzátok…. Nehéz számunkra, a fátyol innenső oldaláról ilyen közel kerülni hozzátok, ama kivétellel amikor meghívtok közétek…. És most érezhetem a levegőt, az óceánt, valamint az itt lévő energiákat, melyekkel a következő napokban együtt fogunk dolgozni. De most az a lényeg, hogy valamennyien együtt lehetünk és meghívhatunk néhány vendéget is közénk…

Nézlek titeket és arra emlékszem amikor együtt voltunk Tien templomában, Atlantisz idejében, ahol együtt tanultunk, imádkoztunk, éltünk, egymást megismertük. Nem tévedés, hogy most együtt vagyunk ezen a helyen, mivel e csoport munkája nagyon lényeges….

Én, Tóbiás láthatom energiáitokat, emlékszem akkori arcaitokra, látom a szívetekben lévő szeretetet, mely most is ide hozott. A továbbiakban itt felszabadítjuk benső energiáitokat, főképp a szomorúságot amit magatokban hordoztok.  A fátyol innenső oldaláról megmutatjuk nektek, honnan származik ez a szomorúság és miért nem használ ez nektek a továbbiakban.

És most, kedves  Shaumbra lélegezzetek egész lényetekből és érezzétek energiánkat, a Tobiwah rend energiáit, mely az Arkangyalok Rendjének egyik húrja. Ez az energia itt van ebben a szobában. Lélegezzetek mélyen, hogy érezhessétek és nyíljatok meg. Lélegezzetek mélyen mivel nagyon sok dolog történik ebben a szobában, ahol sokkal többen vagyunk mint ahányan a székeken ülnek. Ezek latens oldalaitok, melyek most életre keltek és visszatértek ebbe a valóságba. A múlt energiái eljöttek, hogy velünk együtt legyenek ebben a szobában. Az atlanti energiák, melyek nem azok amiknek ti hiszitek… Lélegezzetek mélyen és tegyétek lehetővé a Crimson tanács energiáinak, hogy összegyűlhessen ebbe a terembe. Nagyon fontos számotokra, hogy a fátyol ezen részéről eljöjjünk ide, veletek egy térbe, betöltve a szobát és titeket szeretettel és támogatással….

Ezt a hétvégét választottuk Tóbiással együtt, hogy meghívjunk egy vendéget ide közénk, az általa hordozott  dinamikának és energiának köszönhetően, mivel az utóbbi időben veletek dolgozott, főképp eme rendszeresen találkozó Shaumbra csoporttal. Örömmel osztom meg Saint Germain energiáit e csoporttal. A fátyol ezen részén ő az egyik legjobb barátom nekem, akivel számos életet töltöttünk együtt a földön közöttetek. Talán közületek megérezték már páran Saint Germain ibolyaszínű szeretet energiáit, mely segítségetekre lehet. Barátom, Saint Germain, nem volt igazán egy szent, a ti egyházi meghatározásaitok szerint. Igazi gróf volt ő, Saint Germain, de ugyanakkor Alkimista is, az energia küldés és átminősítés Mestere. Nagyon sok életet élt közöttetek Atlantisz idején a templomokban ugyanolyan tanítvány volt mint mi valamennyien. A modern történelem az Alkimistaként tartja számon őt. Spirituális Mester, aki formát adott az energiának és meg tudta változtatni azt. A jelen lévő Bohemian Shaumbra csoporttal dolgozott ő egy éven keresztül, segítve nektek megtanulni az energia transzmutációt. Ő segít nektek transzmutálni tevékenységeitek, ételetek vagy zenétek, a művészetek energiáit. Itt van mellettetek és asszisztál. Megvan a maga oka ennek. Ti vagytok személyes valamint spirituális életetekben az energia átminősítői, ugyanakkor eme földrajzi helynek is. Az Atlantisz idejéből származó nagy, nehéz energiákat transzmutáltok ti. Ez sok szenvedést és kihívást hozott közületek egyeseknek, akik régmúlt időkben elkövetett tetteitek terhét hordozzátok. A következő napokban sokakat közületek segíteni fog a TobiWah és a Crimson Council rend,  hogy véghez vigyétek az átalakulásokat egyéni életetekben és átmenjetek a falon, mely megakadályozott eddig abban, hogy megvalósítsátok eme ugrást.

Engedélyt adtatok ahhoz, hogy itt legyünk és veletek együtt dolgozzunk ezekben a hetekben az energia váltáson. Az energia csak energia de néha leblokkolhat, megköthet titeket, hogy nehezetekre esik ismét áramlani. De akkor amikor újra áramlani kezd az energia az erők nagyon dinamikussá válnak. Hihetetlen dolgokat vihettek véghez életetekben ezekkel az új energiákkal. Mi azért vagyunk itt most veletek, hogy segítsünk nektek újból mozgásba hozni ezeket az energiákat. Azt akarom, hogy megtanuljatok most egy egyszerű premisszát: az energia mindig megoldásra törekszik. Minden energia természetes egyensúlyra törekszik önmagában. És amikor sikerül neki, akkor folytatni törekszik evolúcióját és kiterjed.

Mondhatjátok, hogy jelen feladatunk, az energiák felszabadítása, nem nehéz feladat. Sokan közületek azt kérdezik, mit kellene tenniük. Egyszerűen, engedjétek megtörténni ezeket a dolgokat. Hagyjátok, hogy az energiák megtalálják saját útjukat és kiterjedhessenek. Nemcsak a Cauldre szájából származó szavakkal, hanem több szinten fogunk most veletek dolgozni, ezen a hétvégén… A velünk végzett felszabadító munka eredményeként, szárnyra kelhettek életetekben. Hmm. Cauldre időnként megállít minket és azt kérdezi tőlünk, hogyan tudjuk betartani ígéreteinket. De mi látjuk energiáitokat, látjuk mik szeretnétek lenni, meddig akartok eljutni evolúciótokban, látjuk milyen potenciálon szeretnétek aktiválni. Közöljük veletek, hogy eme hétvége után új szabadságot fogtok megélni…. Bezártnak tűnt ajtók fognak megnyílni, feltárulnak a zsákutcának tűnő utak, kiábrándulások és frusztrációk fognak tisztázódni életetekben és ekkor a dolgok nagyon gyorsan fognak történni számotokra.  Hmmm.

Kedveseim a legfontosabb dolog amit tehettek a mély, tudatos lélegzés. Annyira egyszerű. Amikor mélyen lélegeztek, lehetővé teszitek megfiatalító rendszereiteknek, hogy akadálytalanul dolgozhassanak, interferenciák nélkül.

Amikor mélyen és tudatosan lélegeztek, megváltoznak testetek elektromágneses szabványai, lényetek energia lenyomatai… Sokszínű és sokdimeziós fények vagytok. Ragyogtok, akár vagytok akár nem tudatában ennek. Mi teljesen másként látunk titeket…. Tudatosan lélegezve megváltoztatjátok sugárzó energiáitok dinamikáját, magához ölelitek magát az életet… Sokan közületek nem biztosak abban, hogy itt akarnak lenni, hogy élni akarnak. Sorsuk áldozatainak érzik magukat és úgy érzik ellenőrizhetetlen ez a folyamat, nem érzik alkotónak magukat…

De akkor amikor mélyen lélegeztek, minden megváltozik… Annyira egyszerű, nem kell évekig iskolába járni, hogy megtanuljátok ezt. Amikor lélegeztek és kiengeditek magatokból az életet, ez még több életet fog felétek vonzani. Az energia mindig egyensúlyra, beteljesedésre, megoldásra törekszik. Ahányszor leblokkoltok valamitől, csak mélyeket kell lélegeznetek….Az emberek bizonytalanságban érzik magukat, azonban ahányszor csak ezt választjátok, bármi is történjék körülöttetek, ti biztonságban fogjátok érezni magatokat.  Állandóan biztonságban érezhetitek magatokat ha ezt választjátok. Ezt alkotjuk mi most együtt: egy biztos energiát, melyben önmagatok lehettek, megnyílhattok és élhettek….

Tehát kedves barátaim, e biztos tér alkalmas arra, hogy megnyissátok érzelmeiteket és érzékeiteket. Mi nemcsak az emóciókról beszélünk most. Amint már mondottam, az emóciók csupán az elmúlt események reakciói, melyek könnyre fakasztottak vagy haragot okoztak. Az érzelmek különbözőek. Az új energiában nagyon lényegesek az érzelmek….

Amilyen mértékben megnyitjátok érzelmeiteket, mindent érezni fogtok. Érezni fogjátok az alacsony és magas, fényes és sötét, férfi vagy női energiákat, más embereket is érezni fogtok. Amint megnyílnak érzelmeitek, érzékeitek, érezni fogjátok ezeket a sötét energiákat, egyszerűen engeditek átmenni magatokon anélkül, hogy megérintene titeket. Megvalósítjátok annak tényét, hogy nem létezhetnek energiák sem entitások akik rosszat tehetnének nektek vagy ellenőrizhetnének titeket. Ti most egy új, biztonságos energiába költöztök. Senkitől sem kell félnetek ebben az új energiában.  Sokan közületek eme múltbéli félelmeitekből fakadóan zárkóztatok be. Ideje határozottan megnyílnotok ezekre az érzelmekre és érzékekre.

Gyakran megfigyelünk titeket, amint megnyílni próbálkoztok és elmétek beavatkozik a folyamatba, megakadályozva azt. Tudnotok kell, hogy elmétek nem kell többé védjen titeket, amint a múltban tette. Közölnötök kell vele ennek tényét. Nem fog azzal próbálkozni, hogy ellenőrizzen vagy harcoljon ellenetek. Ez a harc köztetek és Egótok között csak felerősíti a problémát. Az Ész és az Egó nem próbálnak ellenőrzésük alatt tartani titeket, de ezt tőletek kívánják hallani, hogy készen álltok megnyílni felszabadítva őket a rájuk rakott teher alól.

Az Ész nagyszerű funkciót tölt be. Atlantisz idejében sokat fejlesztettük ezt, hogy adat központtá, raktárrá és ítélő funkcióvá lehessen. A test motorjának kellett lennie. Ebben az időben tökéletesítettük az emberi testet…

Lemúria idejében a Szellem megtestesülése számtalan formát öltött… Amit most félig állat félig embernek neveztek… Egyesek nagyobbak, mások kisebbek… Az emberi test mai méretei megközelítőleg azonosak mint abban az időben…

Most az elme túl van terhelve. Fel akar szabadulni e teher alól, hogy az Isteni intelligencia központjaivá válhassanak az érzelmek és érzések.

Képzeljétek el, hogy érzelmeitek annyira megnyílnak, hogy az érzés válik vezérlő erővé, mely az intuíció által vezet titeket. Képzeljétek el, hogy eme Isteni intelligencia egyszerűen minden választ ismer, még mielőtt feltettétek volna a kérdést. Ezt teszitek most ti, Shaumbra. Az új energiában teljesen új életmódot fejlesztetek ki. Mivel mindent az észhez vittetek át, bezártátok érzelmeiteket és érzéseiteket. Sokan közületek azért váltatok frusztráltakká, mivel úgy tűnt falaknak ütköztök. Nem tudtátok elképzelni életetek, létezésetek kiterjesztését mivel a régi eszközöket használtátok. Most az érzelmek és érzékek megnyitásáról van szó. Az Isteni tudat és intelligencia központjainak megnyitásáról. Ez teljesen megváltoztatja a létezés dinamikáját….

Ebbe az életbe izgatottan, nyugtalanul érkeztetek, részt akartok venni a változásban ismerve az új energia hozatal potenciálját. Azonban sebeitek bezártak titeket….

Kedves Shaumbra, ebben a biztonságos térben megnyithatjátok érzelmeiteket és érzéseiteket, tudat központotokat, érezzétek itt és most…. Ez lehetővé teszi számotokra hogy teljesen jelen legyetek a jelen pillanatban, de más dimenziókat is a jelenbe hozhattok. Amit ti láthattok, csupán egy kis része a valóságnak, a létezés dimenzióinak. Mellettetek most nagyon sok dimenzió van jelen. Teljesen hozzáférhetőek számotokra érzelmekkel és érzésekkel. Néha belső dimenziók felé megnyílásotok értelmetlen, felfoghatatlan eszetek számára.  De ti tudjátok, hogy van ott valami. Érezhetitek de nem tudjátok meghatározni. Mivel az energiát átviszitek eszeteken, ennek meghatározásai vonzanak. Néha megzavarnak érzelmeitek, melyeket képtelenek vagytok meghatározni. A kreatív intelligenciát és a képzeletet fogjuk megértési forrásként használni. Nem fogjuk az észt helyettesíteni de egy teljesen új intelligencia áramlik most be életetekbe. Meg kell értenetek, hogy most amint együtt vagyunk minden energia kiterjedhet, mivel nem állnak versenyben egymással így megértitek az együttérzést…. Amíg nem akartok megváltoztatni valakit, senki sem akar megváltoztatni titeket sem… Biztonságos térben vagytok tehát nyugodtan kiterjedhettek és összehúzódhattok. Amikor a jelen pillanatban vagytok, érezve a biztonságos energiát, nyugodtan megnyílhattok a külső energiáknak, mert nem befolyásolnak titeket. Kiterjeszthetitek ezt az energiát az egész helyiségre, az egész városra, országra, az egész Földre. Amikor kiterjedtek, megnyíltok,  nem veszítetek energiát. Ez nem gyengít titeket. Az új energiában ez lehetséges. Megtarthatjátok egységeteket és ugyanazt a dinamikát bárhol is legyetek. Nemcsak ez a dimenzió kell létezzen, multidimenzionálisan is megnyílhattok. Ez a dimenzió olyan mint egyetlen lap a sok többi lap között. Ti erre az egyetlen papírlapra korlátozódtatok, a sok ezer lap között, ennek szintjén maradva. Amit ti harmadik dimenziónak neveztek, mi teljesen másként hívjuk. Nagyon sok dimenzió, nagyon sok helység létezik az Atya és Anya Királyságában… Amilyen mértékben kiterjedtek, elmehettek ezekbe a dimenziókba. Hozzáférhettek.

Vannak dimenziók, melyek számos elmúlt életetek energiáit tartósítják. Egyesek azt hiszik közületek, hogy minden életetek szimultán történik és ez nagyon érdekes megfogalmazás.  De nem így történik. Elmúlt életeitek energiái megtalálhatók ezekben a dimenziókban. Idő fogalmatok következtében tűnik úgy nektek, hogy minden életetek egyidőben zajlik.  Azonban a valóság fizikája nem teszi lehetővé eme egyidejűséget….

Mi nem mondjuk, hogy hagyjátok el testeteket, hogy eljussatok ezekbe a dimenziókba hanem, engedjétek hogy felétek jöjjenek. A jelen energiája megoldást keres. Keresi a transzmutációt és az átalakulást. Hozzáférhettek nem fizikai dimenziókhoz, melyek energia nyomatok, amint álmaitokban is történik….Vannak újra fiatalító energia szabványok, melyek újra teremtik az egészséget, kiegyensúlyozzák az energiákat. Ti alkottátok ezeket, amikor velünk együtt dolgoztatok a fátyol felőlünk lévő oldalán, most valóságotokba engedhetitek ezeket.

Más dimenziókban ott vannak elmúlt életeitek vetületei, folytatva életüket. Amikor egyik elmúlt életetek meghal, a fizikai testet  ott hagyja, de nem hal meg igazán. Megalkottok egy másik identitást, amelyik más dimenzióba megy és ott folytatja életét. Nem rendelkezik a ti alkotó képességetekkel, nincs neki lelke, de egyik vetületetek mely tovább él. Nincs hatással mostani életetekre, néha meglátogatnak, hogy lássák mit csináltok amint a gyermekek teszik amikor meglátogatják szüleiket. Nem próbálnak meg beavatkozni életetekbe, nem intelligensebbek nálatok, csak szeretnek és ragaszkodnak hozzátok.

Kedves Shaumbra, miután eme ülés befejeződik, mi továbbra is dolgozni fogunk veletek éjszaka, más dimenziókban.  Mi most csak azt tesszük veletek amit ti lehetővé tesztek számunkra. Próbáljátok egy pillanatig érezni mi is történik itt valójában. Eme interdimenzionális tevékenységben ti vagytok a karmesterek…. Ti csak azt hiszitek, hogy alusztok… Megkérünk, hogy elalvás előtt lélegezzetek jó mélyen néhányszor. Majd engedjétek meg, hogy emlékezzetek arra, mi is történt éjszaka. De jegyezzétek meg, hogy nem kell feltétlenül az eszetekkel megértésétek, lehetnek érzések… Tehát lépjetek ki az agyból és hallgassatok az Isteni intelligenciára. Talán nem lesz megszokott szerkezete vagy meghatározása. Hozzászoktatok az emberi, korlátolt fogalmakhoz, de túl kell lépnetek ezeken.  Reggel amikor felébredtek, ne próbáljátok a régi szerkezetekkel meghatározni mi is történt alvás idején. Nyissátok meg az isteni intelligenciátokat és kérdezzétek, mit tanultatok az elmúlt éjszaka, mit kell tudnotok. És hallgassátok meg, mint még eddig soha. Pihenjetek egy keveset. Hallgassátok isteni intelligenciátokat. Nem fogtok szavak hallani. Teljesen másvalami lesz.

Ezzel, kedves  Shaumbra engedjük, hogy aludjatok, hogy mi folytathassuk munkánkat. Mi nem fogunk aludni ma éjjel, mivel nagyon sok a munkánk veletek. Holnap ismét itt leszünk veletek amikor összegyűltök. Holnap egy másik energia is itt lesz.  Éjszaka emlékezzetek, hogy nem vagytok egyedül.

És így is van.


A fordítást az Elta Egyetem – Kenyér Bolygója honlapról vettük át. Köszönet érte Korpos Magdinak.

 

forrás: shaumbra.hu

 

About The Author
-