Igaz-e ránk, magyarokra, ami a globális lakosság egynegyedére, hogy minket is a jólét, a státus, a hatalom, az ambíció és az önérdek mozgat leginkább?

A GfK 25 országra kiterjedő, Roper Reports® Worldwide felméréséből kiderül: az elmúlt néhány év alatt enyhén nőtt a Törtető és az Önirányító csoportok súlya a világban. Mindez alátámasztja feltételezésünket, miszerint az emberek egyre jobban törekednek az egyéni érdekeik érvényesítésére.

“A hatalom és a státus elérése az egyik legfontosabb hajtóerő az ázsiai térségben. A Törtetőnek nevezett fogyasztói csoport számára alapvető az önérdek érvényesítése, a minél magasabb társadalmi státus elérése, még akár úgy is, hogy az ide vezető úton másokkal szembe kell szállni. Tipikus ez a viselkedésforma a Távol-Keleten; az utóbbi 10 évben Kínában nőtt kiugróan a Törtető csoport aránya.

Jókedv

Az angolszász világban ezzel szemben már nem a hatalom a legfontosabb összetartó erő. Az elmúlt évtizedekben vezető hajtóerővé vált az élvezet, és az emberek, a humánum dimenziója. Ennek eredményeként az Egyesült Királyságban a család, a baráti kötelékek, a stabil személyes kötődések váltak elsődlegessé, és a Gondoskodók szegmense a legnagyobbá.

Az Egyesült Államokban a szabadság, az élet élvezete, az izgalom a legfontosabb értékek, és így ott az Élménykeresők és Önirányítók csoportja a legbővebb.” – írja Dörnyei Otília, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója a vállalat ezirányú publikációjában.

Magyar trendek

“Míg globális szinten a társadalom egynegyede a Törtetőkhöz tartozik, addig itthon ez az arány csupán 14 százalék. 2007-hez képest a tartós szerelem, mint mély, bensőséges érzelmi és lelki kapcsolat, valamint a barátainkkal és szeretteinkkel való hosszú távú stabil kapcsolat előtérbe helyeződött hazánkban, és bekerült a top10 személyes érték közé. Utóbbi érték más társadalmak számára globális és európai szinten is évek óta fontosnak mutatkozik, míg a tartós párkapcsolat már kevésbé.

A személyes értékeink alapján három jelentős értékrend figyelhető meg, mely a magyar lakosság kétharmadára jellemző. Körünkben inkább az emocionális értékek dominálnak, és az egyetlen ország vagyunk, ahol kiemelten fontos érték a jókedv. Legjellemzőbben Élménykeresők szeretnénk lenni, ösztönző élményekre, érzelmekre vágyunk, fiatalnak akarjuk érezni magunkat. Mindezekre a magyarok szinte egyharmada vágyik, ellentétben a globális lakosság vagy más európai országok polgáraival, ahol egyötödük tartozik az Élménykeresők közé.

Happy-FaceAz Önirányítók aránya globális szinten 13 százalék, Európában 24, hazánkban 17 százalék, mely a második legjellemzőbb értékrendet jelenti a magyarok körében. Ez a dimenzió az egyén saját magához való hűségét állítja a középpontba. Számukra a tapasztalás élménye sokkal fontosabb, mint a birtoklás, ők a cselekvési szabadságot és szándékot értékelik, és az egyéni érdekeik megvalósítására törekszenek. A saját magukkal szembeni őszinteség valójában sokkal fontosabb nekik, mint hogy több pénzzel vagy nagyobb hatalommal rendelkezzenek. Érdeklődnek a világ dolgai iránt, és véleményük szerint fontos az etnikai, vallási és nemzetiségi különbözőségeket tisztelni.

Magyarországon erős értéknek bizonyul a család védelme, a stabil kapcsolatok és a barátság, melyeket a Gondoskodók vallanak magukénak. 15 százalékunk gondolkodik így, ezért ezt az értékrendet képviselők alkotják a harmadik legjelentősebb csoportot hazánkban. A globális átlag ennél alacsonyabb (10%), míg európai szinten közel azonos (17%). A vizsgálatban részt vett más európai országokkal összehasonlítva Csehországban a Gondoskodók alkotják a legnagyobb társadalmi csoportot, ott a lakosság több mint egynegyede sorolható ide. A lengyeleknél hasonló a TOP3 társadalmi értékrend sorrendje, mint nálunk, magyaroknál, de a Gondoskodók aránya kissé magasabb.

A személyes értékeinket vizsgálva tudjuk azonosítani tehát a társadalmi változásokat, és képesek vagyunk előre jelezni a jövőbeli piaci fejleményeket, valamint a változó fogyasztói szándékokat.

Minden olyan termék vagy szolgáltatás, amely támogatja a fenti, számunkra fontos értékek érvényesülését, pozitív visszhangot váltki, azaz a gyártó vagy a kereskedő számára kedvezően befolyásolja a fogyasztói viselkedést.” – írja Mészáros Adrienn, a GfK Hungária Account Managere.

(forrás: TRADE Magazin)


GfK Roper Reports® Worldwide kutatásról

A 15 éve futó trendkuta- tás a világ 25 országában méri a fogyasztói trende- ket, az értékek változását, és emellett több téma- kört is felölel. Magyaror- szágon a kutatás a 15 év feletti internet-hozzáfé- réssel rendelkezők köré- ben vizsgálja a személyes értékeket, mellyel azono- sítani tudjuk a társadalmi változásokat és képesek vagyunk előre jelezni a jövőbeli piaci fejleménye- ket, valamint a változó fogyasztói szándékokat. A kutatás ValueScopeTM modelljével a társadalmat 7 szegmensbe soroljuk: Törtetők, Hagyomány- őrzők, Túlélők, Gondos- kodók, Élménykeresők, Szociálisan érzékenyek és Önirányítók.

About The Author
-