A hét első felében ismét az érzelmi elmélyülésé és a Mennyei Szerelemé a főszerep. Ugyanis hétfőn (július 04.) a Vénusz és a Neptun ismét kapcsolatba kerülnek egymással, ezúttal egy fenségesen impulzív, emelő (trigon) fényszöggel összeölelkezve. Mivel a Vénusz a „földi szerelem”, a Neptun pedig az „égi szerelem”, ezért most ennek a két minőségnek a mennyei találkozása segít a hétköznapi problémák fölé emelkedni a hét első napjaiban. Mind a párkapcsolatok, mind a kreatív alkotó munka világában eljön az ideje, hogy ismét még mélyebb, még misztikusabb ösvények felé induljunk el. A szerelemben ez abszolút az Unio Mystica ideje, amikor a Társunkkal átélhetjük az isteni EGYség élményét. Annak az ideje, amikor az egót feladva két Lélek összeforr és önmagát kicsit „elveszítve” EGYé válik. Ugyanígy megadatik az Unio Mystica mindazon alkotásainkban, amelyet szívből, szeretetből, örömből hozunk létre. Kiváló alkalom elmélyíteni emberi kapcsolatainkat, nagyobb beleérző erővel, önzetlen szívvel közelíteni mások, a társaink felé, vagy átadni magunkat meztelen lélekkel a Szerelem Mámorának. Érzelmi téren hét elején a lélek legmélyebb titkaira érzékelhetünk rá varázslatos módon.

A kedd (július 05.) aztán a Merkúr Napja lesz. Ugyanis különleges jelenség, hogy ekkor egyszerre három fényszög is életre kel az Égen a Merkúr főszereplésével! Egyrészt emelő, lelkesítő (trigon) fényszögbe lép a Nagy Meglepetések Bajnokával az Uránusszal, másrészt egy gyakorlatias aspektust vet a mélységes Plútóra, végül teremtő kapcsolatba kerül az Igazság és Törvény Istenségével a Jupiterrel. Így együtt mindez azt üzeni, ezen a napon (illetve hétfőn – szerdán) az emberi beszélgetések, a kérdések, válaszok, üzenetek központi szerephez jutnak méghozzá egyszerre meglepő, radikális, elmélyítő és felemelő kommunikációs fordulatokat elhozva. Mivel a Vénusz-Neptun szerelmi násza még kedden is aktív az Égen, ezért a kommunikációs fordulatok persze kifejezetten a szerelmi elmélyülésről is szólhatnak.

Mindaz, amit eddig szellemileg csak terveztünk, hát most átültetjük a gyakorlatba és nagy erővel ki is mondjuk. Mindaz, amin eddig csak titokban gondolkoztunk most felszínre tör belőlünk és szavak vagy kérdések formájában feketén, fehéren testet ölt. (Bármely élet területre igaz lehet, egyéni sorshelyzettől függően.) Szenvedélyes beszélgetések várhatóak, melyek egyúttal sorsfordító erővel robbanhatnak életünkbe. Titokzatos, misztikus szellemi üzenetek szállnak a levegőben, így kiváló időszak elmélyülni a Rejtélyek Szent Birodalmában is, mert a felszín alá lehet érzékelni. A Merkúr ráadásul ekkor már az Égbolt egyik legfenségesebb csillagkörnyezetében tartózkodik, a Rák csillagkép Jászol részében, ahol a Fény (Jézus!) születik. Így mindaz, ami ekkor mondatik ki vagy értetik meg az Ég által a család, az otthon, az anyaság, az érzelmek körül forog és Fényt teremt! Talán ekkor kerül megbeszélésre váratlanul egy új otthon terve, vagy egy gyermek megszületésének örömhíre. Valami új ötlet, új gondolat is megszülethet bennünk, amit ezúttal át is ültethetünk azonnal a gyakorlatba, hogy Fényt hozzon az életünkbe (ebben segít a vehemens Plútó kvinkuksz fényszögével). Figyeljünk arra oda ezekben a napokban, hogy fokozottan csak a Fényt engedjük szellemi téren az életünkbe – otthonunkba – mert ezen az Égi helyen a Fény születik, tehát ezt kell táplálnunk szellemi téren tudatosan nekünk is!

(Itt érdemes megemlíteni, hogy ha másoktól „Fény üzeneteket” szeretnénk kapni, hallani, akkor figyeljünk oda a saját szavainkra is! Nem mindegy ugyanis milyen gondolatok, milyen szavak hagyják el a szánkat, hiszen aki „Fényt szól”, az Fényt is fog visszakapni másoktól, de aki például csúnyán beszél, negatív szavakat használ az ugyanerre számíthat társaitól is.)
Ami ekkor kimondatik nem csak a Fény születéséről üzen, de egyben egy visszatérő lehetőségről és a legfelsőbb, Isteni Igazságról is. Talán egy új otthon tervét, egy gyermek születését, vagy új érzelmek megszületését törvényesítik a szavak ködösítés, mellébeszélés nélkül, tisztán, egyértelműen. A (szóbeli vagy írásbeli) beszélgetések tehát a hét első felében otthonunk, érzelmeink vagy egy karmikus helyzet felfényesítésében segítenek.

Július első hetében egyszerre két fényháromszög is lesz az Égen! És ami különleges, hogy mindkettőnek a központi szereplője a Nő, a Vénusz! Ráadásul mindkettőben a Vénusz és a Plútó inspirációja (oppozíciója) adja a háromszög „talpát”. De amíg az egyiknek a csúcsa a Jupiter a Kos csillagképében, addig a másiknak az Uránusz a Visszaúszó halak csillagképében. Mivel a Vénusz a rák jelében, a Plútó a bak jelében jár, ezért ebben az időszakban is a család és az otthon jelenti a mélyreható átalakulási, tisztulási és megújulási folyamat alapját. Emellett az átalakulás másik sarkalatos talpköve a szerelem!

A fényháromszög különlegessége, hogy ezúttal ismét két lassú mozgású bolygó fog találkozni: a Jupiter és a Plútó lép egymással inspiráló, emelő (trigon) fényszög kapcsolatba július 07-én. Ez olyan kapcsolódás, amelyre egy évtizedben csak egyszer kerül sor! Az Igazság legmélyére érezhetünk rá ezekben a napokban, illetve az Isteni Törvény és az Égi elrendelés tör fel a mélyből, a felszín alól, megmutatva arcát feketén, fehéren a földi világban. Az Igazság, ami ekkor felszínre tör új utakon indíthat el minket, illetve arra késztet, hogy valami újat indítsunk el életünkben Fény minőségben. (Hiszen a Plútó a Nyilas csillagkép kilövő nyilánál jár!) Eddig „sötétnek” hitt (vagy nehéz karmikus) helyzeteket lehet felfényesíteni a Törvényt, a Hitet és a Szeretet Bölcsességét követve. A magyarság életében ez a Nagy Igazság ideje (ezek a hetek), amikor sok minden letisztul (ha mást nem, a Magyar Lélekben legbelül), ami eddig a mélyben szunnyadt. A radikális tisztulási folyamat egy új fejezettel színesedik, amelynek egyik aspektusát úgy is nevezhetném, hogy a sötétség erőire most az Isteni Törvény tiszta fénysugara vetül és minden „ördögi terv”, ami eddig a mélyben lapult a Nyilas nyílvesszejével az Igazság fényében lelepleződik. Mintha a Teremtő Atya most magához rendelné a sötét szárnyú Lucifert és csendben, de határozottan ennyit mondana neki: „Tudom milyen bűnöket követtél el az elmúlt évezredekben. Tudom, milyen árulásokra, cselszövésekre, gyilkos gaztettekre sarkalltad Gyermekeimet, az embereket. Mindent láttam. Látom Katonáid rémisztő pusztítását az Emberek Világában. Látom a kaján vigyort is arcodon, mert azt hiszed te győztél. De az Idő közel. És az Ítélet Órájában, amikor Gyermekeim Szíve majd megmérettetik, Angyalaim téged is színem elé kísérnek, hogy a Fény Törvénye összetörje gonosz hatalmadat és végleg ledöntse Sötétséged Földi Trónusát.”

Az Igazságnak kinyílik hát egy titkos szelencéje, Égi Eszközökkel segítve abban, hogy itt a földi világban felismerjük Igazi Utunkat és ezen az Fény felé vezető Úton el is tudjunk indulni a Teremtő akarata szerint.
Lehet, hogy szellemi téren indulunk teljesen új utakra, vagy belső erőink kelnek szinte új életre július első felében. Olyan tüzes, lelkesítő, emelő energiáról van szó, amely által bölcsességünk, tudásunk, hitünk elmélyül. Emellett a Szív Törvénye tör elő inspiráló erővel a mélyből, a felszín alól. Az ősi mondás, miszerint az „Igazság a felszín alatt van” most egyértelműen láthatóvá válik. Ez – az eddig mélyben búvó – Magas Igazság segíti újjászületésünket, gyógyulásunkat (vagy egy emberi kapcsolat meggyógyítását) és ez segíti a felfényesítést. Segíti azt is, hogy szeretetünk elmélyüljön Társunk iránt vagy családunk felé. A Plútó erejével feketén, fehéren megérthetjük az Igazságot egy érzelemmel, egy régmúltból származó karmikus helyzettel, vagy a családi dolgainkkal kapcsolatban. Ez a megértés radikális lépésre inspirál és mélyreható változtatásra (átalakulásra) sarkall – akár kívül, akár belül történik meg ez a változás. A változás sorsszerű lesz és minőségi emelkedést hoz.

Múltból hozott karmikus kapcsolatok súlyos, lehúzó terheitől lehet megszabadulni most és felfényesítve a jelent tiszta lappal továbbindulni a jövő felé. (Ne feledjük a Plútó az egyetlen erő, amely segít kilépni a karma körforgásából!)
A Visszaúszó halak csillagkép azt is üzeni, előző életbeli tudás vagy varázserő térhet vissza hozzánk elsöprő erővel, ezúttal kifejezetten a „női varázserő”, vagy a „szeretet varázsereje”.

Mindeközben az Uránusz, a Vénusz és a Plútó által bezárt háromszög hatására mélyreható tisztulási folyamat zajlódik le érzelmi, szerelmi téren vagy általában az emberi kapcsolatok világában. (Mindez persze továbbra is igaz a családi kapcsolatokra is.) Egyúttal radikális erővel elhozhatja a teljes érzelmi megújulás csodáját is. Korábban halottnak hitt helyzetek (szerelmek, barátságok, családi viszonyok) születhetnek újjá, illetve hozhatják el a regenerálódás, gyógyulás felemelő erejét.
Ugyanakkor a bak jele azt is üzeni, eljött az elmélyülés és a radikális változás elrendelt ideje mind a családi helyzetek, mind a párkapcsolatok terén. Az emberi kapcsolatok világában és a szerelem világában a mélyreható sorsfordulat kikerülhetetlen és Égi elrendelésre történik (hiszen a Jupiter közben az Isteni Törvényről üzen).  Új érzelmi helyzeteket elindítani, családot alapítani, vagy új otthont keresni szintén nagyon jó időszak, egyben visszatérő lehetőség lehet az Égtől. Persze a Plútó nem ismer kompromisszumot, ami már nem méltó hozzánk, vagy ami nem Fény, azt viszont ellentmondást nem tűrően elveszi, azt magunk mögött kell hagynunk. De sose feledjük, egyrészt csak azért visz le a mélybe, hogy aztán a magasba repíthessen, másrészt csak azért hoz esetleg „kiélezett”, szélsőséges helyzetbe, hogy rávilágítson a Fényre és most a Jupiterrel karöltve feketén, fehéren megmutassa az Égben kijelölt irányt.

Tehát a szerelem és az emberi kapcsolatok világában két lehetőséget tartogat július első hete: vagy szenvedélyes érzelmeket, varázslatos elmélyülést és minőségi szintemelkedést hoz, vagy véget ér az, ami nem Fény.
Annak is eljön az ideje, hogy a saját női erőnket vagy eddig mélybe temetett szexualitásunkat felhozzuk a mélyből a felszínre. Ugyanígy egy mély érzelem is a felszínre törhet (olyan is, ami eddig talán titok volt vagy önmagunk elől is „eltemettük”). Mindez megjelenhet egy radikális, meglepő, váratlan fordulatként, esetleg tisztázódás formájában, illetve megújulást, érzelmi felszabadulást hozva. Érzelmi téren olyan tisztulási időszakot élünk, amely régóta cipelt (karmikus) terhek alól szabadíthat fel, illetve saját mély belső érzéseinkkel is egyértelműen szembesít. Azok a titkok, amik ekkor a napvilágra kerülnek szintén segítenek az elmélyülésben, a sorsfordító lépések megtételében, a mély belső megértésekben és ezáltal az érzelmi újjászületésben, tisztulásban, gyógyulásban.

A teremtő erőink megújulása, új, szívből születő alkotások létrehozása, vagy az anyagi helyzetünk átfordítása feketéből, fehérbe szintén kiváló lehetőség július első felében. A kreatív teremtő erő terén érdemes odafigyelni a váratlan sugallatokra, hirtelen bevillanó intuitív megérzésekre (főleg csütörtök fele), mert új utakon segítenek elindulni egy szenvedélyes és bátor döntéssel. Felmerülhet persze a kérdés, hol húzódik a határ az „őrültség” és a bátorság között? Ilyen plútónikus erők idején a recept a következő: el kell tudni engedni a régi beidegződéseket, a régi megkövült mintákat, merni kell kockáztatni és néha egy csipetnyi vakmerőség sem árt. A minőségi (ki)emelkedést ez biztosítja.

A Vénusz és a Plútó inspirációja (július 8-9-én szoros) kifejezetten szenvedélyessé teszi a hétvégét! Ez a szenvedélyes szerelem ideje! A párkapcsolatok világában őrült cselekedetekre, vakmerő lépésekre szánhatjuk el magunkat. Ismét eljött a mindent elsöprő, szenvedélyes szerelmi vallomások, a romantikus vacsorák és a szexuális szenvedély szentséges hétvégéje. Minél jobban elmélyülünk egy érzelemben annál inkább megértjük Isten Szavát.

Illetve minél több próbát álltunk ki becsülettel az elmúlt időkben, minél érettebbé váltunk az érzelmi szintemelkedésre, annál inkább megadatik a szenvedélyes szerelem erejével átélhető minőségi sorsfordulat Fény felé emelő, varázslatos teremtő erejének megtapasztalása. Annál inkább megtapasztalható a szerelem, mint regeneráló, gyógyító erő csodája.

A Plútó Kígyótartóban megtett útjának köszönhetően ismét nagyon komoly gyógyító erők jelennek meg az Égen július első hetében, tehát aki valamilyen női problémával, esetleg ilyen jellegű betegséggel küzd, vagy súlyos érzelmi sérülést cipel magában annak nagyon jó lehetőség a konkrét fizikai vagy lelki gyógyulásra! (Ehhez ajánlom újra Paksi Zoltán gyógyító CD-jét, amely már külön cukorbetegeknek is elkészült és a www.asztrozofia.hu oldalról tölthető le.)

Július első hete tehát az Isteni Igazságnak és a Szeretet Törvényének elementáris erővel feltörő, sorsfordító ereje! Komoly érzelmi megújulásra, megtisztulásra és gyógyulásra van lehetőség.

„Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppoly szüksége van ránk, mint nekünk őreá.”
(Paul Geraldy)

Szeretettel,
Veres Mónika
2011. július 03.

forrás: csillagtitkok.hu

About The Author
-