Magyarországon és a világban egymást érik a demonstrációk és tüntetések. A legtöbbjük a fennálló politikai és gazdasági struktúrák ellen szól, amelyek magukba foglalják a korrupt politikusokat, azok pártjait, a pénzintézeteket és a világszerte kizsákmányolást folytató multinacionális cégeket. Nehezen körvonalazódik, hogy az emberek 99 százaléka mit is szeretne valójában, mert a történések még arról szólnak leginkább, hogy mit nem. Ezért pontosan meg kell fogalmazni valamennyi követelést, és azt a közvélemény elé tárni, hogy az emberek egyértelműen állást foglalhassanak mellette, vagy ellene.

Amíg a többség csak azért megy az utcára, hogy valami ellen emelje fel a szavát, a résen lévő számítók könnyedén az élére állhatnak, és elvihetik az eseményeket nem várt, más irányba. Abban az esetben viszont, ha egyértelműen meghatározott célok érdekében történik minden, nehéz félrevinni az ügyet, mert aki kísérletet tenne erre, azonnal lelepleződik.

Magyarországon és a világ azon részén, ahol egyre erőteljesebbek a hatalommal szembeni fellépések, képviseleti demokrácia működik. Ebből kifolyólag két lehetőség van a hatalom birtoklóinak eltávolítására. Az egyik lehetőség az erőszakos eltávolítás, amelyet a többség nem akar, még akkor sem, ha az elkeseredettség egyre nő. Senki nem szeretne vért az utcákon, bizonytalan szükségállapotot, és még bizonytalanabb végkimenetelt. Általános történelmi tapasztalat, hogy az ilyen jellegű forradalmak szinte sosem érték el valódi céljukat.

A másik lehetőség, hogy vagy előrehozott választásokkal, vagy – megvárva 2014-et – a normál mederben haladva váltani le a hatalmon lévőket. Az előrehozott választások kiköveteléséhez nem elég pár ezer ember, nem elég pár százezer sem, mert azoktól a hatalom nem ijed meg. Ehhez több millió ember együttes akaratára lenne szükség.

Így, vagy úgy, de mindenképpen szükséges azokat az alapelveket lefektetni, hogy mi mellé szeretnénk odaállítani az embereket, hogy akaratukkal kifejezzék véleményüket. Felhívással fordulok valamennyi civil szervezet, demonstrációt szervező magánszemély, tenni akaró átlagember felé, hogy alakuljon ki egy széleskörű összefogás, és részleteket megvitató közös kommunikáció az alábbi elképzelések mentén:

1. Az elmúlt 20 évben, vagy annál is régebben tevékenykedő teljes politikai elit eltávolítása a közéletből, ezen személyek teljes körű átvizsgálása, szükség esetén elszámoltatása és akár közügyektől való eltiltása.

2. A magyarországi pártrendszer teljes felszámolása, gazdasági háttérérdekek igényeit szolgáló párt- és egyéb tömörülések jövőbeni létrejöttének megakadályozása. Kizárólag visszahívható, egyéni képviselők delegálása az Országházba.

3. Közvetlen részvételi demokrácia gyors ütemű, de fokozatos bevezetése alanyi jogon járó ingyenes Internet hozzáférés biztosításával valamennyi állampolgár számára. Széles körű felelősségvállalás és felvilágosító oktatás.

4. Az átmeneti időszakra, és azt követően gazdasági- és egyéb szakértőkből álló ügyvivő kormány megbízása a zökkenőmentes mindennapi élet és átmenet biztosítására. Széles körű társadalmi és szakmai konszenzus.

5. Állampolgárok számára alanyi jogon járó juttatások mihamarabbi bevezetése lakhatás, alapszükségletű energia (víz, villany, fűtés) és tisztességes mennyiségű és minőségű élelmiszer tekintetében. Ezzel egyidejűleg az alanyi jogon járó egyéb alapjövedelmek bevezetésének részletes kidolgozása és fokozatos bevezetése.

6. A hazai fizetőeszköz teljes körű újbóli magyar közösségi felügyelet alá helyezése. A jelenleg kártékonyan és rosszul működő bankrendszer teljes átalakítása. Fokozatos és folyamatos áttérés elektronikus fizetőeszközre a korrupció és a bűnözés visszaszorításának érdekében. Államadósság kérdésének felülvizsgálata, esetleges eltörlése.

7. A profitszemléletű, szűk érdekeket kiszolgáló kapitalista gazdaság fokozatos átvezetése erőforrás alapú, hosszútávon fenntartható gazdaságba. Multinacionális, közösségellenes érdekek kizárása minden területen.

8. Korrupció száz százalékos felszámolása teljes körű nyilvánosság bevonásával. Döntési helyzetben lévő személyek folyamatos közösségi ellenőrzése. Titkosítások feloldása.

9. A hazai média teljes felülvizsgálata, mindenfajta háttérérdekek száműzése mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi vonalakról. Érték-alapú televíziózás és rádiózás működtetése. Színvonalas szórakoztatás előnyben részesítése a tömegbutítókkal szemben. Reklám-törvények szigorítása a korlátlan és értelmetlen fogyasztásösztönzés visszaszorításának érdekében.

10. Erőforrás alapon működő gazdaság szempontjából teljes körű munkahely-, és munkaerő-igény felmérés elkészítése. A technológiai munkanélküliségből származó hátrányok kiküszöbölése. Munkalehetőségektől független életszínvonal megtartás.

11. Magyarország fokozatos, de gyors energia-függetlenségének elérése megújuló technológiák, zöld energia és találmányok révén: geotermikus hőenergia, szélenergia, vízenergia, egyebek. Közösségi kézben lévő víz-, energia-, és földgazdálkodás. Helyi energia-termelés ösztönzése támogatásokkal falvak, családi házak, tanyák, lakótelepek, közintézmények esetében.

12. A közösségi közlekedés alanyi jogon való bizonyos fokú ingyenessé tétele, átfogó korszerűsítése. Az egyéni közlekedés teljes körű átszervezése környezetbarát technikák fokozatos bevezetésével.

13. A teljes oktatási- és nevelő rendszer ingyenessé tétele, ugyanakkor átszervezése használható tudás megszerzése irányában, felesleges diplomás-képzések leállítása. Preferált gyakorlati szakmák felértékelése, támogatása, ösztönzése. Új értékrendszer-szemlélet bevezetése a közösségi érdekek érdekében az egyéni érdekekkel szemben.

14. Teljes körű és ingyenes egészségügyi ellátás biztosítása alanyi jogon, nyugdíjas korúak teljes körű társadalmi ellátása. Gyógyszer-lobby kizárása, természetes gyógymódok és megelőzés ösztönzése. Teljes körű egészségügyi felmérés. Ingyenes és minimálisan kötelező tömegsport lehetőségek széleskörű megteremtése.

15. Lecsúszott társadalmi rétegek fokozatos felzárkóztatása, visszairányítása a társadalomba közösségek és civil szervezetek bevonásával.

16. Közösségek összefogásának erősítése, kaláka-rendszer felújítása és ösztönzése, vidéki letelepedés és közösségalakítás ösztönzése és elősegítése. Széles körű önrendelkezés.

17. Hosszú élettartamú eszközök és tárgyak gyártásának ösztönzése és támogatása. Tudatos újrahasznosítás minden területen. Tucat-kacatok fokozatos kiszorítása a mindennapokból. Hazai találmányok itthon tartása, megvalósítása, támogatása.

18. Hazai rendfenntartó erők szakmai irányítása, független bíróságok. Sorkötelesség újbóli bevezetése, amely közösségi szemléletre, természeti katasztrófák, egyéb vészhelyzetek esetére készíti fel a fiatalságot.

19. Nemzetközi kapcsolatok felülvizsgálata, az előnytelen Európai Uniós kötelezettségek újraértékelése, a NATO-val való kapcsolatunk átértékelése – teljes körű függetlenség szövetségben Európával és valamennyi nemzettel. Európai Közösség új alapelveinek kidolgozása. Kisebbségi és helyi közösségek önrendelkezésének teljes körű támogatása központosított érdekekkel szemben.

Egy program akkor érthető mindenki számára, ha tömör és frappáns. A megvalósítás részleteinek kidolgozása valamennyiünk feladata. Csak az fogja rá, hogy mindez megvalósíthatatlan utópia, aki megpróbálta megvalósítani, de nem sikerült neki. Lehetetlen nem létezik! Hogyan? Úgy, hogy mindannyian akarjuk!

 

forrás: emberiseg.hu

About The Author
-