2011. október 6-án egy különleges műsort mutatott be a szíriai televízió Thierry Meyssan íróval, a Réseau Voltaire politológiai központ elnökével. Meyssan elmesélte a líbiai munkája során szerzett tapasztalatait, mint újságíró érkezett oda, hogy objektív képet alkosson a történtekről. Íme, a története:

Észrevettem, hogy azok az események, amelyekről mindenki beszél, valójában meg se történtek. Nem volt Kadhafi ellenes forradalom, más történt…

10 évvel ezelőtt született a Líbia elleni háborúról a döntés, és így az nem lehetett kapcsolatban a nemrégen lezajlott „arab tavasz” eseményeivel. Nem sokkal szeptember 11-e eseményei után, pontosabban 4 nappal később, a Bush kormány Camp David-ben határozta el, hogy 7 ország ellen indít támadást sorban – Afganisztán, Irak… és végül Irán. Erről később William Clark, korábbi NATO tábornok tájékoztatott, aki ellenezte a tervet.

Az elkövetkezendő években a líbiaiak tárgyalásokat folytattak Washingtonnal, megegyezésre törekedtek, el szerették volna kerülni a háborút. De ez a részükről hiba volt, mivel az USA legfőbb követelése az volt, hogy megállapodjanak Líbiában, saját katonai bázist hozzanak létre, hogy innen terjeszkedhessenek tovább Afrikában. Emlékezzünk, 2003-ban Bagdad eleste után nagyon erős nyomás nehezedett Líbiára. Akkor Kadhafi nyitottabbá tette az országot, tárgyalásokat kezdett Washingtonnal, elfogadta az amerikaiak gazdasági feltételeit, hogy csökkentse a feszültséget a kapcsolatukban. De az USA továbbra is készülődött mindkét ország – Líbia és Szíria – egyidejű megtámadására. Az igaz, hogy Szíria helyzete más volt, olyan nemzetközi egyezményekkel rendelkeztek, melyek biztosították a védelmet. Mi is történt?

Washington Franciaországhoz és Nagy-Britanniához fordult, hogy ezek az országok legyenek a vezetők a Líbia elleni harci cselekményekben, mivel Obama nem tudta volna elfogadtatni az amerikaiakkal az újabb háborút…

Líbiában Kadhafi a lakosság komoly támogatásával rendelkezett. Sok emberrel találkoztam, akik hagyományosan Kadhafi ellenzői közé tartoztak, de a hazaszeretetük Kadhafi mellé állította őket a NATO agressziójával szemben. Július 1-én Tripoliban hatalmas tömegtüntetés zajlott le. Míg a város lélekszáma 1,5 millió volt, addig a megmozduláson 1,7 millióan vettek részt, vagyis mindenhonnan érkeztek emberek, hogy támogassák a kormányt a NATO elleni harcban.

Továbbá, láttam azokat a bűntetteket, melyeket az úgynevezett „felkelők” követtek el. Igazából ezek nem voltak felkelők, hanem főleg külföldi zsoldosok. A Kadhafi ellen fegyvert fogó líbiaiak elég kevesen voltak. A felkelők zöme amerikai és izraeli fegyverekkel felszerelt zsoldos. Rajtuk kívül komoly jelenléttel bír az Al-Kaida. Líbiában már régóta befolyásos szervezettel jelen van az Al-Kaida, Irakba szállították a harcosokat. Ők a szélsőséges erőszak hívei. Mikor a falvakat támadták (pontosabban először a NATO erői, majd utánuk következtek az Al-Kaida harcosai), kábítószer hatása alatt szörnyű tetteket hajtottak végre. Levágták a férfiak fejét, a nők mellét, és mindezt nyilvánosan, minél több szemtanú előtt, hogy félelmet gerjesszenek. Elkergették a lakosságot, így terjesztették tovább a Bengáziban megalakult tanács hatalmát. Líbia – nem igazán népes ország, alig 6 millió a lakosság száma, és közülük 2 millió hagyta el az otthonát.

A külföldi újságírók munkájáról csak egyet tudok mondani: mind barátian hazudtak. Ők a nagy médiák riporterei – BBC, СNN, France-24, France-TV (az Al-Jazeera még nem volt jelen, nem engedték be). Általában az akkreditációt kapott televíziós csoportok két főből álltak – a riporterből és az operatőrből, de ide hárman, négyen, sőt még heten is érkeztek, és egyértelmű volt, ők nem csak újságírók, kigyúrt emberek jelentek meg, az alkatuk alapján inkább jól kiképzett katonák lehettek, de mind újságírói igazolvánnyal rendelkeztek… Láttam, hogyan készítették a hazugságokat. A líbiai kormányban éles viták folytak arról, hogy mit tegyenek ezekkel az emberekkel. Dr. Shakir, vezető líbiai újságíró, és mások is azt javasolták, hogy ki kell őket utasítani, míg Saif al-Islam Kadhafi úgy vélte, ha kitessékelik ezt a társaságot, akkor a líbiai eseményekről egyáltalán nem fognak hírt adni és az agyonhallgatás alatt mindenkit kiirtanak…

Én úgy gondolom, hogy ez súlyos hiba volt. Amikor arról vitatkoztunk, hogy ki lehet az igazi, és ki a hamis riporter, én elkezdtem az interneten keresgélni és kiderült, hogy igaziak csak a kamerák előtt szereplő riporterek voltak, a többiek katonák. Amikor a líbiai titkosszolgálat elkezdte a sajtóközpontban dolgozó összes újságíró elektronikus levelezését vizsgálni, hihetetlen dologra bukkantak: még az igazi újságírók is jelentettek a MI-6-nak, a francia titkosszolgálatoknak, a Moszadnak, vagyis mindenki ügynök volt.

Líbia titkosszolgálata elfogott egy meghökkentő dokumentumot – egy egyszerű tudományos értekezés-szerű anyagot, amit az Aegis magán katonai vállalat (az amerikai Blackwater angol megfelelője) adott ki. Ebből kiderült, hogy az összes „újságíró” egy csoportot alkot, és együtt dolgoznak. A tanulmányból, többek között, kiderült, hogy amikor az amerikaiak elindítják a támadást, Tripolit lerombolni, 3 órával azelőtt minden újságírót el kell távolítani a líbiai fővárosból, különben Kadhafi túszként tarthatja őket. Létezett egy kiürítési terv, miszerint az Aegis rendelkezett egy titkos bázissal Tripoliban és a török titkosszolgálatok segítették volna az evakuációt. Az összes újságírót a kikötőbe vitték volna, onnan egy NATO hadihajóra – és mindezt pontosan órával a Tripoli elleni fő támadás előtt…

France-24, a francia kormány hivatalos csatornája, aláírt egy szerződést a bengázi tanáccsal, hogy segítik őt a tömegkommunikációban és nemzetközi kapcsolatokat biztosítanak a felkelőknek. Miközben a francia újságírók hangoztatták, hogy objektív információt adnak, igazából a felkelést támogatták. A France-24 riportereinek megengedték, hogy bárhol megjelenhessenek, autóval utazhassanak a bombázások helyszíneire, Tripoli kerületeit látogathassák, és végül is megállapíthatjuk: amikor ezek az újságírók egy csoportja megjelent a város egy részén, hogy megnézze a kormány valamelyik épületét – 15 perc múlva a távozásuk után bombatámadás érte a házat. Vagyis ezek az „újságírók” célmegjelölők voltak.

Történt egy elég megrázó eset. Mindenki tudja, hogy a NATO ugyanazt a szokást alkalmazza, mint Izrael – a vezetők és családtagjainak megölését. Ha magát a vezetőt nem tudják likvidálni, megölik a nőket, gyermekeket. Az egyik magas beosztású líbiai katonánál családi ünnepet tartottak, ahova meghívtak néhány újságírót is. Nem tudni, hogy ki, de valaki közülük egy GPS-t tartalmazó bőröndöt rejtett a gyerekszobába. Amikor éjjel a NATO bombázott, pontosan a gyerekszobába hullottak a bombák. Az összes gyermek meghalt.

Az egyik kis líbiai faluban tömeges kivégzés volt. A falu egy dombra épült és a NATO-nak kellett ez a domb, hogy biztosítsák a felkelők számára a szabad utat. Végül lebombázták és megsemmisítették a falut. A líbiai kormány katonai bűncselekménynek nevezte az esetet. A NATO képviselői azt válaszolták, hogy nem, mivel az ő információik szerint ott katonák bújtak meg. A líbiaiak az újságírókhoz fordultak kérve őket, hogy menjenek a helyszínre és ott vizsgálják meg, mi is történt. Megérkezvén szörnyű mészárlást láttak, mindenfele testrészek hevertek. Ekkor műholdas telefonjaikon felhívták a brüsszeli NATO központot, hogy utasításokat kérjenek onnan. A NATO tisztjei diktálták le a cikk szövegét, pontosan megadva, mit kell írniuk: a célpont katonai volt, de sajnálatos módon civilek kerültek oda, róluk nem tudott senki, stb. Ez egy hazugság gyártó üzem volt…

Az Al-Jazeera felszerelt egy tv stúdiót Katarban, és felépítették benne a tripoli Zöld-tér és a Bab el-Aziz-tér másolatát. Majd a NATO csapatok elkezdték a bombázást. Lángokban állt az egész város, mindenhol bombáztak, két napig folyamatosan remegett a föld, eközben az Al-Jazeera a stúdióban készült felvételeket vetítette, ahogy az ujjongó felkelők bevonulnak a Zöld-térre… Utána pedig a felkelő „átmeneti tanács” vezetője kijelentette, hogy ez csak „katonai csel” volt.

A líbiai titkosszolgálatok, ahogy kiderült, nem tudtak megbirkózni mindezekkel. Nem tudták, hogyan reagáljanak. Ez annyira különleges helyzet volt, hogy senki se tudott benne eligazodni. Csak néhány újságíró cikkeit vették figyelembe… Egyszer, például, Kadhafi a törzsek vezetőivel találkozott abban a hotelben, ahol a sajtóközpont is elhelyezkedett. Az amerikaiak vadásznak Kadhafira, likvidálni szeretnék – és akkor ő megjelenik a sajtóközpontban, amit bombázni tilos, hiszen itt tanyázik teljes létszámban az összes „újságíró”. Senki se tudja, hogy került oda, és hogyan távozott. Úgy gondolták, hogy titkos járatok lehetnek ott, és éjjel észrevették, hogy a Washington Post egyik újságírója a földalatti helységekben, kezében ultrahangos keresővel kutat a titkos járat után, amelyen közlekedhetett Kadhafi is. Kiutasították a férfit…

A NATO országok összes tv stúdiója szorosan együttműködött, míg Líbia egyetlen egy csatornáját az amerikaiak elzárták a műholdaktól, így a líbiaiak nem tudtak külföldre sugározni. Mindent belefojtottak a hazugság óceánjába. Az európaiak komolyan azt gondolták, hogy Líbiában tényleg forradalom zajlott, hogy Kadhafi gyilkolta az embereket, és hogy ez a katonai intervenció – teljesen helyénvaló. Nem értették meg, ez inkább egyfajta gyarmatosító expedíció volt, Európa visszatért a gyarmatosító gyakorlathoz.

És most azt látjuk, hogy ugyanezek a módszerek, ugyanez a propaganda bontakozik ki a műholdas csatornákon Szíria ellen. Jelenleg az Al-Jazeera stúdiót épít, ahol felépítik az a damaszkuszi Abbasid-teret, az Omayyad-teret, vagyis ugyanazt készülnek megismételni, amit Líbiában tettek…

A NATO-val együttműködő líbiaiak nem tudták elképzelni, mivé fajul mindez. Végeredményben több mint 50 ezer embert öltek meg, 200 ezer a sérült, 2 millió a menekült. El tudják képzelni, mi lesz Szíriában?

A líbiai tapasztalat azért is fontos, mert az elején Líbia és Szíria ellen egyidejű támadást terveztek. Ez nem sikerült, de senki se védte meg Kadhafit – mindenki elhitte, amit a vezető csatornák sugároztak. A támadás kellős közepén Líbiában csak Venezuela, Kuba és Szíria követei maradtak… (meg a magyarországi… – szerk.)

Franciaország és Nagy-Britannia még 2010 novemberében aláírta a megállapodást egy közös expedíciós hadtest létrehozásáról. A megállapodáshoz tartozott egy kiegészítés is, ami szerint a résztvevő egységek pontos megnevezésével közös hadgyakorlatot tartanak. A gyakorlat menetrendje: a brit csapatok behatolnak Észak-Afrikába az uralkodó által elnyomott békés lakosság védelmében. A szöveg szerint a gyakorlatot 2011. március 21-én tartanák. A brit hadsereg március 19-én támadta meg Líbiát. Vagyis 2010 novemberében mindenki tudta, mi fog következni, háborúra készültek…

Viszont a gyökerek mélyebbre nyúlnak. Ezt a háborút 2001-ben eltervezték, és a tervező az USA volt. Az angolok és a franciák – csak alvállalkozók. Az USA ugyanezt tervezi végrehajtani Szíriában is, de még nem sikerült két ok miatt. Először, hatalmas fegyver készletet kellett volna helyben felhalmozniuk. Líbiában sikerült a fegyverarzenált megszerezniük, de nem sikerült ugyanezt megtenniük Szíriában, ezért Jordánián, Libanonon és Törökországon keresztül kellett fegyvert szállítani oda. Vagyis nem sikerült egyből egy hatalmas, mindent eldöntő csapást mérniük. Látjuk, hogy a harcosok egész Szíria területét beutazzák, hol itt, hol ott támadnak, de döntő csapást nem tudnak összehozni.

Másodszor, Líbia el volt különülve, míg Szíria sok politikai szövetségessel rendelkezik. És nemcsak Iránról és Oroszországról van szó. Láthattuk, hogy az ENSZ BT-ben milyen sikeres volt Oroszország és Kína vétója. Vagyis még Szíria meg tudja magát védeni, de ez elég törékeny. Hiszen az amerikaiak nem állnak meg. A líbiaiak hibáztak, mikor azt gondolták, hogy meg tudják saját maguk is védeni magukat, de a világ másképp működik…

forrás: fondsk.ru/jovonk.info

About The Author
-