Dr. Georgi Stankov – Hogyan kell Helyesen Értelmezni a klinikai tüneteket a Fény Test kialakításában
I. rész

A cikkben levő információ a Fény Test Kialakításával (LBP) való személyes tapasztalataimon alapul, mióta 1999-ben beléptem az utolsó és egyben legerőteljesebb szakaszába. 2010 október 13-án befejeztem az LBP-met, amikor felemelkedtem a magasabb birodalmakba, de kérték, hogy térjek vissza a Földre és segítsek az emberiségnek az utolsó kritikus és inkább sebezhető időszakban, összekapcsolva a Föld és az emberiség Dimenzióugrásának és Felemelkedésének az előkészületével ez év novemberében. Ezekből a tapasztalatokból néhányat már leírtam az LBP és a bal kontra jobb agy szerepe közleményeimben.

Ebben a cikkben a klinikai tünetekre összpontosítok, amik kapcsolatban vannak az LBP-vel, amiket ez idáig jó okoknál fogva hagytam ki: nem akartam kialakítani a hipochondriás hajlamokat az olvasóimban. Azonban, a hatalmas magas frekvencia-hullámok, amik elárasztják a Földet és az emberiséget az utolsó hónapokban, exponenciálisan felerősítik az LBP folyamatát minden fénymunkásban (csillagmagok) és sok más fejlettebb emberi entitásban, így már sokan beléptek az LBP utolsó erőteljes szakaszába, amit változó, gyakran kritikus klinikai tünetek kísérnek.
Ezekről egy tudományosabb stílusban fogok beszélni ebben a cikkben, hogy elvegye a félelmetek és adjon némi önbizalmat ezen meglehetősen legyöngítő testi körülmények megfelelőségében, miközben a szén alapú testetek átalakul kristályos fénytestté. Ezeket ez év novemberében, a 11.11.11-i csillagkapuval kezdődve a Felemelkedés után fogjátok valójában élvezni. Mielőtt továbbhaladok e témában, hadd tisztázzak előbb egy életbevágóan fontos dolgot az emberiségre nézve.

Miért Ne Bízzatok Az Orvosotokban, Amikor Az LBP Folyamatában Vagytok és Különféle Klinikai Tüneteket Tapasztaltok

A jelenlegi bevezetett orvostudomány nem tud semmit az LBP-ről és az annak alapjául szolgáló biokémiai és energetikai folyamatokról, amik magában foglalják a DNS átalakulását, a sejt anyagcseréjét, és a csakrák teljes átformálását, eképpen a test energetikus szövetének a drámai módon történő változásairól sem.
Először is az orvos- és bio-tudománynak gyakorlatilag fogalma sincs arról, hogy az emberi test és a sejtek hogyan működnek és hogyan van szabályozva. Minden orvos a Természet biológiai anyagainak a teljes figyelmen kívüli hagyásával használja a szaktudását.
Amikor doktorhoz mentek, azt azért teszitek, mert úgy tekintetek magatokra, hogy képtelenek vagytok elbánni az állítólagos betegséggel vagy tünetekkel, ami(k)től szenvedtek és így rábízzátok magatokat, az egész testeteket a “szagértőre”, aki állítólag többet tud a Ti saját szervezetetekről, mint ti páciensekként. Legalább azt el kell hinnetek, hogy az orvos jobb szagértő nálatok, máskülönben nem járnátok be a pacientúrájára.

Ez valószínűleg a legnagyobb és a legsúlyosabb baklövése az emberiségnek ezekben az időkben. Meg kell értenetek végre, hogy az orvosok kevesebbet tudnak rólatok, különösen a testetekről és úgy általában bármilyen biológiai testről. Az olyan félelmetek miatt, mint hogy valami baj van a testetekkel, egyszerűen csak egy pillanatra felejtitek el, hogy örökkévaló, roppant kreatív, többdimenziós lények és így a legfőbb mesterei vagytok az avatárotoknak, amit azért hoztatok létre, hogy megtapasztaljátok a Forrástól való megtévesztő elválást a 3d-s sűrűségű Földön.
Az utóbbi az ebből a sűrűségből való távozásról és ez év novemberében a 4. és 5. dimenzióba való röpítésről szól, amikor a csillagkapu 11.11.11-én nyitva lesz. Már beszéltem erről a legdrámaibb kozmikus eseményről az Elenyines, a pólusváltásos és az utolsó interjúmban az Arkturiaiakkal, az emberiség és Gaia Váltásáról és Felemelkedéséről ez év novemberében cikkemben.

A legtöbb orvos – akikhez elmentek, amikor betegnek érzitek Magatokat – fiatal lélek és teljes tudatlanságban vannak az LBP és a Rátok, mint inkarnált entitásokra ható jelentőségei, valamint az egész emberiség kapcsán. A legtöbb kollégám olyannyira lebutult a jelenlegi hibás egészségügyi oktatás és a közegészségügyi rendszer miatt, hogy egyáltalán nem veszik észre az LBP-t és az emberiség Felemelkedéséről szóló spirituális információk tömkelegét, amik már özönlenek az interneten.

Először is, az a fajta gyógyszer, amit feltárnak elénk, teljesen hibás. Habár a kollégáim, a doktorok, leírtak és bemutattak több ezer új betegséget és szindrómát az elmúlt 70 évben – a II. világháború vége óta, amelyeket a személyes nevükkel minősítettek a hiányzó tudományos erkölcsösség cselekedetében -, mindig elfelejtik elmondani a pácienseknek, hogy valójában nem ismerik az igazi okozóját a betegségeknek, amiket nagy buzgalommal és nagyon gyakran arrogáns agresszív és szándékos rosszindulatú szakmabeli érintéssel kezelnek. Erről lejjebb még többet fogok beszélni.
Az ismertetésem bizonyításához ajánlom az olvasóimnak, hogy olvassák el az orvosoknak készült, részletes, szabványos tankönyvet, a “Harrison’s Principles of Internal Medicine”(HARRISON – Belgyógyászati kézikönyv) legutolsó kiadását. Benne semmilyen betegséget vagy szindrómát, az etiológiáját, amelyet már véglegesen megállapítottak, nem fogtok találni, hanem csak feltevést és ellentmondó tényeket a betegség eredetéről. Aztán jöhet egy másik szabványos tankönyv a gyógymódról, a “Goodman and Gilman`s The Pharmacological Basis of Therapeutics” (A gyógykezelés Goodman – és Gilman-féle farmakológiai alapjai) és megintcsak észre fogjátok venni, hogy az összes doktornak és farmakológusnak, akik számos gyógyszerrel tömnek titeket, halvány lila gőzük sincs, hogy ezek hogyan működnek a testben és milyen pozitív hatásokat – ha vannak ilyenek – gyakorolnak a betegségeteken.

Ha még több bizonyíték kell, hogy a doktorok és a természettudósok mennyire tudatlanok a Természet biológiai anyagaival kapcsolatban, akkor ajánlom az orvos- és bio-tudományon alapuló könyvemet, a “The General Theory of Biological Regulation” (A Biológiai Szabályzat Általános Teóriái).

Ezen téren szeretném, hogy az olvasóim tisztában legyenek egy egyszerű és magától értetődő ténnyel, amit meglepő módon a legtöbb ember nem vesz észre manapság. Mostanáig a természettudósok és doktorok nem tudtak előállni egy érvényes és objektív meghatározással, hogy mi az “egészség” és mi a “betegség”. Hogyan tudjuk Mi emberek megkülönböztetni az egészségi állapotot, ami jelenleg a tünetek és a zavarok hiányához kötődik, a betegségi állapottól, ami számos tünethez, zavarhoz és károsodott élettani funkcióhoz kapcsolódik, ami miatt orvoshoz megyünk.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy lehettek komolyan betegek a tünetek és zavarok hiányában, ahogyan ez a helyzet a legtöbb rákbetegséggel a korai szakaszokban. Fordítva, lehetnek zavaraitok és akár tüneteitek is, de mindazonáltal teljesen egészségesek vagytok, mint ahogy a legtöbb emberrel is ez van, amikor teljes mértékben belépnek az LBP-be. Amíg az egészségről és betegségről egy tiszta definíció nem születik, addig igazából senkinek sem szabadna az orvos vagy gyógyító szakterületen lépkednie. Remélem, hogy most már kezditek megérteni az emberiség összezavarását az egészségre és az LBP-re vonatkozóan.
Megnézhettek számos kötetet az orvostudományról bármelyik tudományos könyvtárban vagy az Interneten és meg fogtok lepődni, hogy az emberiség még nem állapított meg egy érvényes ismérvet/kritériumot, ami elmondja, hogy mikor hagytuk el a test biológiai egyensúlyának a normális, egészséges állapotát és léptünk be a károsodott biológiai egyensúly és betegség állapotába, amit kezelni kell.
Ez a felfedezés rendkívül fontos azon mindnyájatok számára, akik beléptek az LBP-be, ahogy már tapasztaljátok – vagy fogjátok nagyon hamar – a test átalakulásának a meghosszabbított epizódjait, amik számos olyan tünettel járnak, amelyek utánozhatják a tudatlan doktoraitok tankönyveiben leírt sok betegség egyikének az állapotát. Valójában ezek csak élettani eligazítások a testeiteknek a magas frekvenciájú Energia hullámokhoz, amik elárasztják az avatárotok a most már teljesen nyitva levő 7 testi csakrán keresztül, eképpen felépítve az új kristályos fénytestetek a Felemelkedéshez.

A hét testi csakra átalakulása az LBP-ben 

Hogy megértsük az emberi testi csakrák az LBP-ben való teljes átformálásának a szükségességét, tudnotok kell, hogy ezek számos energikus zavart rejtenek, amiket a Homo Sapiens kezdeti mérnökei, az Anunnakik iktattak be némiképp 13000 éve és csak később a Szíriusziak és a Galaktikus Föderáció más civilizációi által fejlődött egy kicsit.
Zavar, amit el kell távolítani az LBP kezdetén, a 4., a szívcsakra elzáródása, ami az emberi testben levő feltétel nélküli szeretet Krisztusi energiáinak a kapuja. Ez a csakra összeköti az emberi entitást a Minden-Ami-Van harmóniájával. Tehát az első és a legfontosabb szakasz az LBP-ben a 4., a szívcsakra (érzelmi központ) felnyitása. A legtöbb entitásban ez a csakra el van zárva, és emiatt a legtöbbjük nincs abban a helyzetben, hogy megtapasztalják a feltétel nélküli szeretetet. Manapság a fénymunkások legtöbb problémái, vagy amiket megvitatnak a csatornázott üzeneteikben, ennek az elzáródásnak és a fokozatosan kinyíló 4. szívcsakrának tudható be.

Az emberi entitások roppant túlnyomó részének nincsenek ilyen problémái, mert a szívcsakrájuk be van zárva és sokuknak úgy is fog maradni. Pusztán ezért sem fognak felemelkedni. A zárt szívcsakrának az előnye a múltban az az egy dolog volt, hogy akinél ez volt, annak nem kellett megbirkóznia a sok pszicho-lelkibeteg-érzelmi problémákkal, amikkel a legtöbb fénymunkás jelenleg szembekerül, mialatt a múlt inkarnációikból és az emberiségből (ezt nem tudtam másképp lefordítani) való személyes szennyeit tisztítja.

Ez a szituáció most már megfordult. Az emberiség és Föld Felemelkedésének előkészületeként, a magasabb birodalmakból jövő Krisztusi energia és tudatosság nagyfrekvenciájú hullámai óriási áradatának következtében a Földön levő legtöbb emberi entitás (4.) szívcsakrájának nyitva kell lennie ahhoz, hogy összhangban legyen ezekkel a kozmikus energiákkal, amik meghatározzák a bolygó és a civilizációnk sorsát. Csak azok az entitások, akik teljesen ki tudják nyitni a szívcsakrájukat, fognak felemelkedni és hozzáilleszkedni az új, harmonikus negyedik és ötödik dimenzióbeli energiákhoz, miután a 11.11.11-i csillagkapu nyitva lesz ez év Novemberében.

A 4. csakra kinyílásakor különféle szorongás (félelem) mintákat – amik az inkarnált entitásnak a pszicho-mentális-szellemi alkatát veszik fel – tapasztalunk tudatosan. Ezek a félelmek a sejtekbe, a DNS-be vannak kódolva a lélek által és addig van mélyreható és láthatatlan módú hatással az emberi viselkedésre, amíg a (4.) szívcsakra zárva van.

Alább a klinikai és orvosi tünetekről fogok beszélni, amik ehhez a masszív szorongás tapasztalathoz kötődnek. Itt adok némi technikai információt a 4. csakra kinyitásáról, amelyet más könyvben vagy csatornázott üzenetben nem találtok meg.

Ahogy tudhatjátok, ez a csakra a csecsemőmiriggyel (thymus) van kapcsolatban. Ez a szerv a tüdő előtt található és a legtöbb emberi lényben fejletlen – egyáltalán nincs kifejlődve. Amikor a 4. csakra elkezd kinyílni, akkor a csecsemőmirigy elkezd nőni. A későbbi szakaszban még CT-vel (számítógépes tomográfia) is megállapítható.

A csecsemőmirigy növekedése mellkasi fájdalmakkal jár, fulladásokkal (asphyxia), kritikus hörghurut (bronchitis) és (bármilyen ok miatt bekövetkező) tüdőgyulladás (pneumonitis) hevesen fájdalmas esetei, amiket hibásan állapítanak meg influenzának vagy tüdőgyulladásnak (pneumonia ) a legtöbb doctor, akiknek fingjuk sincs az LBP-ről és a Felemelkedésről. A legzavaróbb tünet azonban szív aritmia (heart arrhythmia) – a szív szabálytalan működése, ami valójában a szív szabályozásának a korrigálása (következtében jön létre) az új, erőteljes asztrális energiákhoz, amik most már korlátlanul áramlanak a fizikai testben, miután a 4. csakra kinyílt. Az aritmia 6-12 hónapig tarthat.

Amikor először írtam erről a tünetről 2001-ben az “Evolution Leap of Mankind” című könyvemben, ez a jelenség teljesen ismeretlen volt. Közben sok barátom van, akik beléptek ebbe a szakaszba és most szív aritmiáról panaszkodnak, amit mindig félelem kitörések (pánikroham szerintem) kísérnek, amik súlyosbítják az entitás mentális/szellemi állapotát.

Ilyenkor általában a doktorhoz szaladnak, aki előír nekik egy béta-blokkolót (ß-blocker) vagy egy antiaritmiás gyógyszert (anti-arrhythmic drug), ami növeli a halandóságot/halálozási (arány)számot és akadályozza az LBP-t, ahogy ezt már korábban elmagyaráztam. Ezért nagyon fontos, hogy az entitásnak tudnia kellene pontosan, hogy mi folyik valójában az LBP alatt és nem kellene engedni a félelmeinek, a betegségben való hitnek és az orvosokhoz való látogatásnak. Ez mostanság egy hatalmas probléma, ami akadályozza az LBP-t.

Biztosíthatlak, hogy a mulandó aritmia esetek abszolúte ártatlanok és elmúlnak bármilyen kezelés nélkül, amint a 4. csakra kinyílása befejeződik. Azonban valaki hasznát tudja venni a béta-blokkolóknak időnként, amikor ilyen tünet történik. A béta-blokkoló (inkább metoprolol) előnye, hogy ugyanakkor van neki egy nyugtató, csillapító hatása és enyhíti a kínzó félelmi tapasztalatot, ami az LBP-indukált szív aritmiával jár. De korlátoznotok kell a metoprolol használatát csak a kínzó félelmi esetekre, mivel ez a gyógyszer inkább mérgező, amikor krónikusan adagolják.

Az ez alatti információ rendkívüli módon fontos azoknak, akik belépnek ebbe az utolsó és legerőteljesebb LBP fázisba.

A megfigyelésem szerint, a (4.) szívcsakra felnyílása sok fénymunkást elért (felnőtt és öreg lelkeket) 2009 őszén és azóta sebes léptekkel halad előre. 2011-ben a legtöbb fénymunkás megtapasztalt egy tetőpontot a szív-tünetekben, ami ennek a csakrának a kinyílásához köthető. A széles népesség most követi ezt az úttörőjét az emberiségnek, ahogy a galaxisunk központi napjának a nagyfrekvenciájú hullámainak a beáramlásai lényegesen megnőttek a mostani nyár menetén. Ez Októberben és Novemberben fogja elérni a tetőpontját, az Emberiség és a Föld a 4. és az 5. dimenzióba való Felemelkedésének és váltásának idején, miután a 11.11.11-es csillagkapu megnyílik.

A Felemelkedés energiáinak a többsége csak a szívcsakrán keresztül tud bejutni a fizikai testbe. Ez egy kulcsfontosságú esemény az LBP-ben, végidőkben, amiről sajnos nem igazán esik szó a legtöbb csatornázásban, legalábbis nem úgy, hogy bevezetné a fénymunkások megértését. Kár, ahogy ez a téma a nagy gyakorlati jelentőségről és egzisztenciális sürgősségről szól a legtöbb fénymunkásnak, akinek szüksége van egy jó szakmai tanácsra a klinikai tüneteit illetően, amiket nem tud kellően értelmezni.

Mihelyt legyőzitek ezt a két akadályt, az LBP akkor tud igazán kibontakozni. Ez a hatodik és hetedik testi csakra kinyílásával van kapcsolatban, ami a legtöbb entitásban zárva van.

Csak felvilágosításképp: Mielőtt a lélek megtestesül, eldönti, hogy milyen energetikai jellegzetessége legyen a megtestesült entitásnak. Egy nagyon fontos döntés, hogy mely csakrák legyenek a kiemelkedőek/dominánsok.

Mint ti is tudjátok, a csakrák energetikus körben forgó rendszerek, amik közvetítő szerepet töltenek be és a kauzális test nagyfrekvenciát, az életfenntartó asztrális energiáit szállítják az éterikus testen keresztül, az organikus test elektromágneses hullámaiba. Ily módon a biológiai szervezet szüntelen szabályozása bármelyik időpontban lejátszódik.

Ez egy rendkívül összetett folyamata az energiacserének, amely tulajdonképpen ismeretlen a mai bio-tudománynak. Ennek a folyamatnak a megértéséhez némileg elég komolyan hozzájárultam a “The General Theory of Biological Regulation” (volume III) (A Biológiai Szabályzat Általános Teóriái – 3. kötet) című könyvemben. Ennek ellenére az LBP elkezdéséhez nem szükséges tudni ezt a teóriát – ez a könyv azoknak a tudósoknak szól, akik nem mennek keresztül az LBP-n, de legyen egy ideális elképzelésük, hogy jelenleg mi folyik a Földön, hogy így végül jogosultak legyenek a 2012 utáni Felemelkedésre.

És most következik egy olyan információ, amit még halhattatok. A lélek dönti el, hogy melyik két csakra legyen a domináns az entitásban – ez azt jelenti, hogy az emberi testben az asztrális energia túlnyomórészben ezen a két csakrán keresztül áramlik egy 70% a 30%-hoz arányban.

(forrás: sites.google.com/site/Balazs Rozalia)

About The Author
-