Levél az Antikrisztusról ! (Requiem)

Mottó: Polarizálok, hogy visszatükrözzek – stabilizálva a Rendet lepecsételem a végtelenség Mátrixát a kihívás lunáris tónusával. Engem a Szív ereje vezet utamon!

Ha eljön az idő, amely az Isteni akarat szerint a Földön helyreállítja és megtisztítja  a téridő szövetét, figyeljetek Földön túli jelekre az égen.

Ne hagyjátok magatokat becsapni olyan emberek és egyházak által és ne higgyetek olyanoknak, akik már annak, akit Ti itt az „Antikrisztusnak” hívtok – (a Teremtő kristályminta utánzatának) – mint megtévesztő minőségnek már behódoltak.

Ugyan kik tudnának ezen a módon leginkább cselekedni, ha nem azok akik harcolnak az eredeti szilikát mátrixi kristály (krisztusi) mintázat ellen – és tették egykor ezt a krisztusi (kristály) Avatárok eljövetelekor, akár gyilkosságok árán is. Vajon ki tud leplezetlenebbül és gonoszabbul ma megmutatkozni mint az eredeti krisztusi minőségnek az ellensége? Vannak emberek akik kizárólag csak az ész szolgálói és figyelmük kizárólag a földi tudásra és hatalomra irányul és ellenségesen, akadályként állnak szembe mindennel, ami tiszta és univerzumi, ami a földi felfogáson kívül van.

De mivel Isten az eredendő Forrás és a valódi szellem, a tudati világ teljesen kívül áll a földi észbeli tudáson, így lenne éppen az ész az egyetlen valódi akadálya a felemelkedésnek. Ezért az ész – (a spirituális észelme) –  ellensége mindennek ami szellemi és Isteni. Ebből következően minden olyan ember is, aki az eszét, mint magasabbat és legfelsőbbet ismeri el és csupán erre igyekszik építeni.

Egykor ezek az emberek rettegtek attól, hogy a krisztusi Avatárok tanításai miatt elveszítik befolyásukat az emberek tömegei körében. Miként manapság is a rágalmak terjesztésének legfőbb oka a rettegés, amit igyekeznek terjeszteni az eredeti, nibirui teremtői Magság tanító minőségétől való félelemből.

Ez a Félelem maga az Antiember. Ő a Szíriuszi rendszerben ellenszegülő tudós, az Antikrisztus (a hamis kristályminta), akinek önmagukban az emberek trónt emeltek és teszik ezt ma is nap mint nap. Ami meg tud jelenni akár egy politikai választásban, egy vallási dogmában, magában az ösztönvilági túlélésben, az örökös harcban. Ebben olyan gyengeségek is kielégülést találnak, mint a gőg a kevélység az ítélkezés és a hiúság. A Félelem  (Antikrisztust a továbbiakban csak Entitásként vagy Antiemberként jelölöm)  szó éppen azt a minőséget jelöli, ami/aki és akik az eredeti Univerzumi minta – tehát az Egység ellen harcolnak, az ember megváltása ellen, az isteni üzenet hordozói ellen, a Forrás üzenete ellen.

A földi spirituális ruhába bújt ész sarkallja őket erre! Éppen ez a mérgező tenyészet lett olyan eszközzé, amely az emberiségre a legnagyobb veszedelmet hozta el.

Ezért vált egykor a kozmikus emberek számára még a Szíriusz minőségű téridőben, eredendő bűnné az ész mértéktelen túlfejlesztése, amely majdnem megsemmisülésüket okozta. Mögötte azonban maga az Antiember megtestesítője állt. Ő az aki most a földi emberiség által a fejét fel tudja emelni! Ő az Isteni forrás valódi ellensége. Kivívta  magának a nevet még az Avatárok küldetése ellen vívott ádáz küzdelemben, mert másnak nem volt sem ereje, sem hatalma ahhoz, hogy Antiemberré váljék.

Ezt, hogy megértsétek tudnotok kell, hogy ő egy olyan minőségű kozmikus entitás, aki az elme mértéktelen túlfejlesztésében bőven kivette részét a szíriuszi rendszerben és miután kirobbantotta a háborút, a Felsőbb tudat Isteni felelősségre vonása elől ebbe a javító időmátrixba menekült. Nem egy megfoghatatlan szellemről beszélünk. Nem egy istenről, hanem egy megtévelyedett élő bűnről. Itt van köztetek, itt él biológiai testben és tudását használva képes rejtőzve láthatatlanul irányítani  az elméteket, Benneteket, az irányítókat,  a szellemi forrásaitokat – még a megbízott felügyelőket is (reptiliánok). Sebezhető és  halandó  (de nem földi értelemben). Erejét és hatalmát veszítené, ha Ti nem táplálnátok őt a belőletek áradó félelemmel.

A rendezett isteni mintázat elleni harcban nem csupán egyetlen ember szolgálja Őt a Földön, hanem most már szinte az egész emberiség a félelem energiával – amelyet az isteni Szent haragtól való saját félelmében, a pusztulásba is vezet.

Meg kell látnotok azt a legnyilvánvalóbb dolgot, hogy ő az, aki a Forrással szembe mer szállni, mert  csak így fogtok mindabból megérteni bármit is, ami a durva anyagiságon kívül – tehát a földi, anyagi világ illúzióján (a holografikus mezőn) kívül játszódik le.

S ahogyan egykor történt a szíriuszi rendszerben, ugyanúgy van ma is itt a Földön. Vannak emberek akik elkeseredett harcot folytatnak, hogy a spirituális ész földi szabályait megőrizhessék intézményeikben. Éppen ez, a minden nemesebb érzést korlátozó Szeretet nélküli spirituális észelme a legalattomosabb tenyészete, amit az emberek között el tudott hinteni.

Az ész és minden rabszolgája az, aki bűnrészes a kozmikus Szeretet hiánya, és szellemi vaksága által abban az összeomlásban, amelynek ezáltal az emberiséghez oly gyorsan kell közelítenie!

Mivel általa, a félelem uralma és kontrollja alatt tartott elmék által egyetlen ember sem kereste az Antiembert, annál könnyebben terjedt el ez a rémisztő betegség. Így a hamis (a hamis alatt azt kell érteni, hogy a létrehozott javítási univerzumot saját hatalmi céljaira használja fel) Univerzumi mintázattal kizárta az emberiséget mindannak a megértéséből, ami a durva anyagiságon kívül van – sikerült leválasztania az Örökké tartó életáramról és kizárnia magát a valódi univerzumi életből, létezésből. Sikerült megszakítania a kapcsolatot a Forrással, Istennel. A hamis kristályminta, az agresszivitáson keresztül – amit eredendően ki kellene és kellett volna javítani ebben a téridőben – megvetette lábát a Földön, és a Földnek és az emberiség nagyobbik részének most az Ura a félelmeiken keresztül.

Nem kell tehát csodálkozni azon sem, hogy ez egészen az oltárokig hatol a földi vallásokban és sokkal mélyebben az emberi lelkekben, mint azt bárki is gondolná.

A „kinyilatkoztatás”  azt mondja, hogy a „Fenevad” az Ítélet Napja előtt fel fogja ütni a fejét.

Tehát nem azt, hogy majd egyszer csak valamikor eljön. Ez éppen azt mutatja meg, hogy már itt van és nem azt, hogy majd csak jönni fog. Azt kell ebből látni, hogy röviddel az Ítélet előtt el fogja érni uralma tetőpontját.

Vegyétek  a fáradtságot és egyszer egészen komolyan saját magatokon gondolkodjatok el! Gondolkodjatok el, hogy kik is vagytok valójában! Ha erre továbbra sem vagytok hajlandóak, akkor elveszejtitek magatokat.

Ha valaki felemeli a hamisságról a fedelet –  és a hamisság egyszerre felismeri, hogy felfedezték – akkor megpróbálja a kezet megmarni amely felfedte mivoltát.

Ez most itt sincs  másképp. Amikor ez az Entitás (Antikrisztus) látja, hogy felfedezték, szolgálói révén gyorsan hangosan ellenkezik, és a leleplezésnél ordítozni fog és minden tőle telhetőt megpróbál, hogy megmaradjon a trónján amelyet az emberiség önnön jószántából emelt számára. Mindezt azonban csak azok révén tudja megtenni, akik őt titokban (még ha jóindulatú megtévedésből is) legbensőbb énjükben tisztelik.

Ezért vigyázzatok immáron a környezetetekben éberen, amikor elkezdődik a spirituális harc.

Éppen az ordítozásról fogjátok őt felismerni és mindenkit aki hozzá tartozik. Hiszen  éppúgy, mint hajdanán a Szíriusz rendszerben a Tiszta igazságtól való félelmükben, újra ellenségeskedésbe, gyűlölködésbe, ítélkezésbe fognak átcsapni !

Az Antiember élő Entitása görcsös erőlködéssel próbálja majd megtartani a Földre s emberekre gyakorolt befolyását. Vigyázzatok! Mert sem a támadásban sem a védekezésben nem nyílt és tárgyilagos. Mert újra és újra csak rágalmazva és gyanúsítgatva fog dolgozni, igyekszik megosztottságot gerjeszteni közöttetek, hogy figyelmeteket továbbra is reá koncentráljátok és kövessétek a hamis „új” világrendjébe.

Az Igazság elé lépni és azt megcáfolni lehetetlen!

Az Antiember lényének követői spirituálisan harcolni fognak a Forrás Küldöttei ellen, éppen úgy ahogyan annak idején a krisztusi Avatárok ellen is tették.

Ahol ilyen kísérlet folyik, ott legyetek éberek a Szeretet tudatállapotában – mert az ilyen emberek csak az Antikrisztust próbálják védelmezni, hogy uralma fennmaradhasson.

Ott a sötétség fészke van, még akkor is, ha az emberek külsőleg világos, földi köntöst viselnek – még akkor is, ha valamely egyház vagy intézmény szolgálói. Ne felejtsétek el az isteni Avatárok földi életében történteket, mert Ő buzgólkodik ma is népes követőivel azon, hogy földi hatalmát megtartsa, a felelősségre vonást elkerülje és az isteni Forráshoz, az Egységbe vezető hazautat számotokra elhomályosítsa.

Most ez a korszak és idő minden élő ember utolsó döntése.

Szabadulás, avagy az önmegsemmisülés?

Szabaddá váltok, ha felébredtek és a kozmikus szeretet útját folytatjátok, vagy végleg  az Antiember, félelemre épített szolgái maradtok és atomjaitokban semmisültök meg, mert az isteni törvények szerint csak így megtisztulva térhettek vissza a Forráshoz.

Ne a múltatokra, hanem a jövőtökre emlékezzetek! A jövőtökben van az eredeti múltatok, mert az itteni múltatokban nincs semmi csak az illúzióitok útvesztői.

Mert most, ezúttal a Teremtő Isten Akarata, hogy elvesszen minden, ami még egyszer ellene szegülni merészel itt ebben a téridőben.

Minden elkövetett hanyagság amit nem a saját belső Magotok és egymás újra megtalálására fordítottatok, minden energiátok amit egy hamis Antiember szolgálatába fektettetek (és ami eddig nem a javítást szolgálta) az ítéletetekké fog válni.

Ezért lázadjatok fel! Nyissátok meg a belső szellemi hőt, amivel kiégetitek Magatokból a hamis világot! Álljatok ellen a szívetekben rejlő minden erőtökkel, tagadjátok meg az együttműködést Vele és szolgáival! Csak Önmagatokat kövessétek, csak saját Magatokban, csak Magatoknak higgyetek! Szerveződjetek és Magatokból építsetek szellemi, szeretetteli seregeket! Legyetek a Forrás, az Isteni tudat szent hadserege mely a harcnak véget vet. Szeressétek egymást igaz Szeretettel! Legyetek kíméletesek, kegyesek és együttérzőek  önmagatok, felebarátaitok az állatok, növények és az Univerzumok minden lénye és faja iránt bármilyen formája is legyen! Magatok neveljétek és tanítsátok gyermekeiteket, tiszta forrásból!

Törekedjetek önállóságra, éljetek egymásért és ne egymásból! Keressétek és lássátok meg mindenben a szent mozgás törvényét! Ismerjétek fel a tiszta aranymetszés arányait, tiszteljétek a szent matematikát a spirál törvényét! Váljatok újra a Forrás szabad gyermekévé! Legyetek engedetlenek a társadalmi rendszerrel szemben és engedelmesek a Forrás felé! Legyetek mind Ti a kék Avatárok és ez az eltévedt Tudós Entitás (Antikrisztus) a belőletek nyert hatalmát elveszítve összeomlik. A bezárt téridő megnyílik és hazatérhettek. Ne legyen Bennetek bizonytalanság mert képesek vagytok mind ezt megtenni. Bízzatok magatokban mert a Forrás, ha látja tiszta szándékotokat és élő tetteiteket, a vihar számotokra semleges lesz és felemelkedéseteket szolgálja.

De tudnotok kell, hogy egyetlen ház fölött sem fognak Isten jelei állni, egyetlen földi vezető, méltóság vagy politikus sem fogja annak tanúbizonyságát adni, hogy ő Isten küldötte. Csakis az aki a jelekkel elválaszthatatlanul össze van kötve, és ezt élőn magában hordozza sugározván annak minőségét.

Az Igazság Szent jeleit sohasem lehet tettetni, erre még az Antikrisztus sem képes és még kevésbé képes rá egy ember.

Ezért aki a Forrás tanúbizonyságával mégis szembe akar szállni, az Isten ellensége és magával a Forrással száll szembe. Az ilyen földi ember, vagy származását tekintve idegen entitás azt bizonyítja, hogy a valódi szeretethez semmi köze, mint ahogyan soha nem is volt az . Mindegy, hogy kinek adta ki magát itt a Földön.

Őrizkedjetek ettől, nehogy Ti is közéjük tartozzatok! Lázadjatok! Tegyetek az Egységért, Önmagatok szabadságáért!

Végül Te Antiember, kinek nevét most még nem mondjuk ki kegyelemből. Vedd ezt végső felhívásunknak és felszólításunknak a Forrással való együttműködésre a Rend – és a téridő szövetének helyreállításában! Add fel további tervedet mondj le hatalmadról, légy kíméletes és kegyes Önmagadhoz a földi emberi fajhoz, kik testvéreid a jövőben és rettegéseden légy úrrá! Fogadd méltósággal a Teremtő Isteni Törvény felelősségre vonását megtévedésedért, amelyet el nem kerülhetsz előle el nem menekülhetsz és így a végső atomjaidban való megsemmisítést és teljes kitöröltetésedet a teremtés minden mezejéből elkerülheted amelynek következményét jól ismered.

Leonárd a Nefilim

About The Author
-