Az evolúció egy kifejezés, amely egyetlen organizmust definiál, és az önmaga. Önnönmaga a világegyetem, önnönmaga az Alfa és Omega, Isten és végtelen, és ez az egyetlen dolog, ami fejlődik, mert mi mind részei vagyunk önnönmagának.

Semmi sem egyedül megy keresztül egy evolúciós folyamaton, vagy anélkül, hogy közvetlenül ne szolgálná az egész javát. Ezért mikor arra kezdesz gondolni, hogy van egy vezető elit, egy vezérlő kéz a függöny mögül, amely pusztulásba vezeti a bolygót, amikor azt gondolod, hogy közel a vég, az Apokalipszis, az Armageddon, és amikor arra gondolsz, hogy a fajunk kihalásra ítéltetett… ezt nem ŐK, hanem TE idézted elő. És nyomós okkal… Fejlődsz.

Hagyd abba minden és mindenki más hibáztatását. Ne pánikolj a globális zsarnokság és természeti katasztrófák miatt, inkább figyelj ide! Mert a világ beszél hozzád. Pontosan elmondja, hogy mi a bajod, és hogy hogyan javíthatod. Ne kívül keresd, fordulj vissza önmagadba, mert a lelkiismeretben van az igazság.

Minden nagyobb vallás említ egy belső iránymutatást a tanításaiban. Az Atya a Fiú és a Szentlélek benned van. Teremtés: úgy tartják, hogy a Föld 4,6 milliárd éve keletkezett. Az első 150 millió év alatt elkezdett lehűlni és gázokat engedett ki a litoszférából, amely létrehozta a földi légkör legkorábbi változatát. A légkör létrejöttét megelőzően a Nap ultraibolya sugárzása lakhatatlan körülményeket okozott, de a Föld tovább hűlt. A légköri víz lecsapódott és az oxigén felhalmozódott, szerves organizmusoknak engedve utat. Kifejlődtek az egysejtű organizmusok, majd a növényvilág. És idővel az evolúciós lánc folytatódott. Végül elérkeztünk egy fajhoz, ami nem hasonlít annyira a többihez.

A Homo sapiens terhességi periódusának 9 hónapja leutánozza az összes földi élőlény 3,8 milliárd éves fejlődését. Az emberi magzat ismétli az összes faj kialakulását. Mikor a spermium és a petesejt egyesül, az új teremtmény egy egysejtű organizmus. Pár órán belül ez a sejt minden más fajnál gyorsabb osztódásba kezd. 4 héttel később az embrió kopoltyút növeszt, utánozva a vízi életet. Néhány héttel később kifejlődik a tüdő és egy hüllőkéhez hasonló farok. Ettől kezdve egy emlős ismerhető fel, majd egy emberszabású forma. Aztán levedli lanugóját, ami az embrionális szőrzet. És végül megjelennek rajta egy embergyerek vonásai.

Az emberi testet megközelítőleg 50 trillió sejt közössége alkotja. Bármi, amit a test tesz, a sejtek is teszik. A sejteknek vannak keringési és légző rendszerei, táplálkoznak, éreznek, gondolkodnak és kommunikálnak a többi sejttel. Sejtek trilliói építenek fel egyetlen organizmust, amit emberi testnek hívunk és emberi testek milliárdjai segítenek felépíteni az organizmust, amit Földnek hívunk.

A Föld és az emberi anatómia között több a hasonlóság, mint gondolnánk. Földünk saját elektromágneses mezőt generál, akárcsak az emberi test. Kutatások megállapították, hogy a test minden idegét körülvevő sejteken át elektromos energia áramlik. Ezeket az utakat energia meridiánoknak nevezzük és az akupunktúra legalább 2000 éves gyakorlatában használják. Még ennél is régebbi elképzelés a Sárkány-, vagy Ley-vonalak léte, amelyek mentén sok megalitikus és kőemléket emeltek, jelezvén a Föld energia meridiánjait. Ezeket az energia meridiánokat, amik a Föld rezgési frekvenciájából keletkeztek, Schumann hullámoknak hívják. Minden földi test saját rezgési frekvenciával rendelkezik és ezt a kerület, az átmérő, valamint a keringési pálya forgási sebessége határozza meg.

A Föld rezgési frekvenciája 7.83Hz és annak hetedik felharmonikusa, 43.2Hz között ingadozik, ami 7 csakrának felel meg. Végső soron Földünk legnagyobb felfedezése annak tudatossága. Az öntudat egy látható sajátossága egy energiamező, amely szabályozza az organizmusok szerveződését. A morfogenezis egy tudományos kifejezés, ami a szövetek, szervek és egész szervezetek kialakulását magyarázza. A tudatosság az egész univerzum alkotó ereje. Rengeteg néven nevezték már, mint Isten, Jahve, Krishna, Természet, A Mező, és egyéb istenségek. Valójában az egész univerzum egyetlen élő, tudatos szervezet amely teljes öntudattal rendelkezik.

Azért tűnhet bonyolultnak ezt megérteni, mert a megértést jellemzően korlátozza a nyelvünk. Mikor azt a kifejezést halljuk “Tudatos Szervezet”, hajlamosak vagyunk emberiesíteni a fogalmat, emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel. Elkerüli a figyelmünket, hogy egy szervezet eredetileg és valójában micsoda. A Szervezet definíciója: bármely élő dolog, ami képes ingerre reagálni, szaporodni, növekedni és fejlődni, és a homeosztázisának fenntartására, mint stabil egész.

Az Univerzumunk képes mindezekre. Univerzumunk tudata felelős az alakért és funkcióért, amit minden anyag felvesz. A Föld rezgési frekvenciája a formájának eredménye. Ezek a frekvenciák olyan biológiai ritmusokért felelnek, mint a menstruációs és circadian ciklusok, akárcsak a viselkedési és érzelmi minták. Ezen frekvenciákat aztán felveszi a növény- és állatvilág, melyek a hullámmintázatokra reagáló biológiai szerkezetek. A hullámmintázatok rezonáltatják a koponyánk struktúráját így összefutnak az agyunk középpontjában, ahol a tobozmirigyet találjuk. A tobozmirigy sok kultúra szerint az intuícióért felelős harmadik szem. Descartes “A lélek ülésé”-nek nevezte, ahol elme és test találkozik.

Minden önálló sejt a testünkben elektromágneses impulzust fogad a központi idegrendszerünktől. Ugyanazt az impulzust, amelyet a Föld szétoszlatott minden biológiai szerkezetére. Tudatos univerzumunkat próbálta magyarázni a vallás, tudomány és filozófia. A biológiai természet elhanyagolása bármely élőlényben betegséget okoz… Elválás a természettől, kiűzetés az Édenből, a nyelvek zavara, mindezek nem egy bibliai Isten tünetei, hanem az igaz “én” tünetei. Önmagunk legjobb és egyetlen gyógymódja az énünk elvesztése, a magasztosságunk halála.

Ahogy áthasítunk a történelmen, mint információ-óceánon, de alig egy cseppnyi bölcsességgel meg kell értenünk, hogyan veszítettük el önmagunkat.

Mítosz = üzenet Őseink által ránk hagyott szent szövegekben és ősi írásokban. Hihetetlen kapcsolatra lelünk a Teremtés története, Özönvíz, az Istenek Harca, az ember bűnéért meghaló Messiás, Végítélet jóslatok és egyéb hasonló motívumok között. Ezen összecsengések olyan kultúrák mítoszaiban jelennek meg, melyek elméletileg nem álltak kapcsolatban egymással földrajzi és időbeli távolságok miatt. A közös szál, ami minden mitológiát összekötni látszik a csillagokban gyökeredzik. Az egyik legszemléletesebb történet az istenek harca a mennyben, és az azt követő özönvíz.

 A Bibliában Lucifer szembeszállt az Úrral, legyőzetett és a Földre űzetett. Mezopotámia teremtéstörténetében (Anuma Alish) hasonló motívum, mikor Marduk legyőzi Tiamatot és letaszítja Apsu szakadékába. Apsu és Tiamat vizei összekeveredtek, vagyis Tiamat kaotikus vizei valahogyan keveredtek Absu édes vizével. Absu a Föld alatti Mélység sumér-akkád istene volt. Tiamat, más néven Lucifer, a Marduk által legyőzött kígyó vagy sárkány formájában volt ismert. Marduk Nibo, azaz Merkúr atyja volt, Merkúr pedig ugyanaz a mitológiai alak, mint a zorosztriánus Mithra, az egyiptomi Hermész Anubis, és a gnosztikus Hermész Krisztus. Ám Merkúr legutóbbi változata a bibliai Mihály arkangyal, aki legyőzte Lucifert és a Föld mélyébe, avagy a Pokolba száműzte. Ez a történet mind a Biblia, mind sok más ősi írás csillagászati jelentőségében gyökerezik. Ez egy olyan történelmi eseményhez vezet, amit sok kutató megfigyelt a kozmikus felfordulással és az özönvízzel kapcsolatban.

William Comyns Beaumont azt állítja: Az özönvíz Földünk egy lehulló bolygóval vagy üstökössel való ütközését örökíti meg, melyet később Sátánnak neveztek. Gondolj bele, mit fed fel mindez. Feltételezi, hogy egy, később Sátánnak nevezett bolygó hullott a Földre, özönvizet okozva, amit a Biblia és egyéb mítoszok rögzítenek. Lucifer vagy Tiamat egy bolygó volt, amit az ősi kultúrák “A Ragyogó”-nak, és a sós vizek sárkányának ismertek. A Nap fénye megvilágította ezen bolygó vizét olyan fényt kölcsönözve neki, ami felért a Nap sajátjával, ami másképp fogalmazva az Úrral rivalizáló Lucifer. Az Úr ez esetben a Nap, amely fenntartja és meleget ad a Földnek. Tiamat vagy Lucifer bolygója egy kataklizma során elpusztult mely során a vizes bolygó a Föld mélyébe zuhant.

Énok könyve felfedi: És íme, egy csillag hullott a mennyből. …és mikor a Földre esett láttam hogyan nyeli el a Földet egy hatalmas mélység. Az Ute indiánok mítosza így szól: A Nap ezernyi szilánkra tört, melyek a Földre estek, nagy tűzvészt okozva. Aztán Ta-Wats menekült az általa okozott pusztítás elől, és ahogy menekült, a lángoló Föld felemésztette a lábfejeit, lábait, testét, kezeit és karjait… mígnem az isten hőségtől megduzzadt szeme kifakadt és könnyek zúdultak elő, mely folyam szétterjedt a Földön kioltva a tüzet. Ez a mítosz hasonlít Stephanie Dalley Anuma Alish-fordítására a “Mítoszok Mezopotámiából” című könyvében. Eszerint Tiamat szemei váltak a Tigris és Eufrátesz folyók forrásává. Ahogy a Jelenések könyve írja: És háború volt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal, és a sárkány és angyalai visszavágtak. A nagy sárkány, az ősi kígyó akit ördögnek hívnak, vagy Sátánnak, aki félrevezeti az egész világot, lezuhant. Letaszíttatott a földre. Oved római mitológiájában szerepel Phaeton története, amely a vizes bolygó, Lucifer és Tiamat egy újabb neve. A történet felfedi, hogy Phaeton a Nap fia volt aki szeretett volna nappá válni egy napig. Phaeton meg is kísérelte ezt, de végül Jovi, akit Mardukként is ismerünk elpusztította Phaetont, lángokban hajítva őt a Földnek mely lángokat egy addig soha nem látott folyó hatalmas áradata oltott ki.

A közös szál, amit láthatunk, hogy egy sós vizű bolygó “A Nagy Sárkány”, “Lucifer”, “Tiamat”, “Phaeton” legyőzetett és a Földre esett és most a Pokolként ismert mélységben lakik mindez kiadja Lucifer történetének körvonalát aki felkelt az Úrral szemben, legyőzetett és az alvilágba űzetett, hogy uralkodjon azon. De, mint tudjuk, egy körvonal csak a történet héja. A belső jelentéssel, a mítosz szellemével a bolygó esszenciájának mélyebb megértése jár együtt. Nem csak a fizikai bolygóé, a tudatos magváé is. Mivel már tudjuk, hogy egy bolygó arányai és sebessége adják sajátos, jellemző frekvenciáit, melyek biológiai és viselkedésbeli mintákat irányítanak, ezen bolygók az emberi psziché archetípusait tükrözik. Az ősi időkben talán a legfontosabb kutatási terület a mennyek tanulmányozása volt. A galaktikus testek és mozgásuk az égen szimbolizálta az emberi tudatosság belső részlegeit… illetve minden élőlényét. Az idejétmúlt tudomány csak az 5 érzékünk szerint mérhető fizikai világot magyarázta. Csak az ezoterikus vallásokban, miszticizmusban, és a tudomány kvantum-területein találunk olyan törekvést, amely próbálja a gondolat és érzelem szerepét magyarázni ebben az érzék-felfogású világban.

Már azt is látjuk, hogy az emberiség sejtek közössége a Föld szervezetén belül. A Föld tehát egy magasabb szervezet, ami alakítja a formánkat és funkciónkat. Ezt a magasabb szervezetet és minden más bolygótestet tudatosság irányít, épp ahogy minket egyéni embereket is. Így az a newtoni eszme, miszerint a galaktikus testek nem többek élettelen, űrben lebegő formáknál, felér azzal, mintha azt mondanánk, hogy mi emberek nem vagyunk többek, mint mozgásban lévő elemhalmazok. Tudjuk, hogy ez nem igaz, mert érzünk, gondolkodunk, és mi több, látjuk a tudatosságunk következményét, ami megteremti az “élet” fogalmát. Platón írta: … ez a világ valójában egy élőlény lélekkel és intelligenciával… egyetlen látható élő lény, mely magába foglal minden más élő lényt, melyek természetüknél fogva kapcsolódnak. Továbbá a Kozmosz egyetlen Élő Teremtmény, mely magába foglal minden benne élő teremtményt. A Sufi Journal egy cikkének szerzője így ír: A világ egy élő spirituális lény. Ezt megértették az ősi filozófusok és alkimisták, akik a világ lelkének esszenciájára anima mundi-ként, a “Világ Lelke”-ként tekintettek.

A szentírások szerint angyalok vezetik az emberek tettei mögött álló lelket vagy hogy az istenek befolyással bírnak az ember fölött. A legtöbb spirituális és tudományos tanítás úgy tartotta, hogy az istenek hierarchiája: angyalok, arkangyalok, egészen a Kerubig és Szerafimig az emberi pszichén belüli hierarchiát tükrözi. Így hát meg kell értenünk, hogy mikor az ősi mítoszok és szent írások egy magasabb lénytől való lelki befolyásról beszélnek, a bennünk rejlő erők archetípusairól beszélnek, nem egy külső forrásból jövő befolyásról.

Ezen a ponton kezdjük felismerni a csillagászat, mint ősi tudomány jelentőségét, amely a 19. és 20. században pszichológia néven bukkant fel ismét. Friedrich Nietzsche ki is mondta: Amíg a csillagokat feletted álló dolgokként tapasztalod meg, hiányzik belőled a tudás egy nézőpontja. Ez az asztropszichológia, ami feltérképezi a psziché belső részeit.

A kereszténység előtti időkben voltak “misztikus iskolákként”, vagy “misztikus vallásokként” ismert iskolák. A szent írásokba és ősi archeológiába kódolt üzenetek a spirituális tudomány mestereitől származtak. Az volt a szándékuk, hogy megtanítsák ezen mítoszok mélyebb értelmét a beavatottaknak. Amit később Lucifernek, Sátánnak vagy Ördögnek hívtunk az Egó képviselője volt, amely küzd az Úrral, az “én” képviselőjével. Az igaz “én” egy személy egész lényének centruma. Teljes összege mindannak, amik vagyunk. A hamis egó ezzel szemben az ideológia, amit magunkról alkotunk életünk folyamán mely jellemzően kizár olyan tulajdonságokat, amiket nem akarunk magunkban elfogadni.

Akárhogy is, az emberiségnek megadatott a szabadság, hogy válasszon: az igaz “én”-t követi, vagy megadja magát a hamis egó hiúságának és materialista csábításának. Ez a legkiemelkedőbb tulajdonság, ami elválasztja az embert az állattól, a választás szabadsága. A választás, hogy elképzeléseinket és ideáinkat követjük, vagy természetes ösztöneinket. A választás, hogy fenntartjuk, vagy elpusztítjuk a természetet. A választás szabadsága az emberiségnek nevezett organizmus egészének sorsára nehezedik.

A rák kezdete egy csoportnyi sejt a közösségben, melyek képtelenek kommunikálni a szervezet tudatos jelzéseivel. Ezen sejtek kontrollálatlan terjeszkedésbe kezdenek, és átjutnak a szervezet más részeibe. Pont ez a betegség figyelhető meg a világunkon ma. A föld rákja a hamis egónk dominanciája, és elválásunk a természettől. Összegezve, minden emberben, a Föld rákja hamis egónk uralma és természettől való elszakadásunk. Összegezve, minden emberben a hiúság szegregációhoz és versengéshez vezet. A versengés félelemhez és kapzsisághoz vezet. A kapzsiság csaláshoz és erkölcstelenséghez vezet. És az erkölcstelenség a betegség, a hadviselés táptalaja. A világon minden gyűlölet és pusztítás öngyűlölettel és önpusztítással kezdődik. És mindez a kommunikáció megromlásával kezdődik.

Logosz =  “Ige”. “Kezdetben vala az Ige (GONDOLAT), és az Ige (kimondott SZÓ) vala az Istennél, és Isten vala az Ige (ÉLET)”. Mit fejez ki az ige? Az IGE cselekvést, történést, létezést kifejező szó. Amikor egy terv megszületik, akkor először a gondolatban létezik, a gondolat szóvá lesz, a szó azt mondja legyen és lőn. Kigondolunk valamit, majd beszélünk róla, aztán azt mondjuk, hogy legyen (csináljuk, vágjunk bele) és miután megcsináljuk, le szoktuk ellenőrizni, hogy jó e. Ámen = Legyen így!

Minden amit 5 érzékünk felfog a természetből, két alapvető szabály eredménye. Minden, ami létezik rezgés és anyag kölcsönhatásából való. A rezgés egy maszkulin teremtő erő, melyre az anyag válaszol, ami egy feminin fogadó erő. Így kezdődik a kettősség törvénye. Látjuk ezt a kettősséget ősi mítoszokban és filozófiákban, de csak azon filozófiák és írások keltették azt a benyomást, hogy az egyik polaritás jó, a másik gonosz, melyeket eltorzítottak és megfosztottak eredeti értelmüktől.

Az eredeti bölcsek, tanítók és sámánok úgy tanították, hogy mindkettő szükséges és egyik sem létezne a másik nélkül. Ezen két törvény együttvéve formál minden dolgot az univerzumban. Ez a Kymatica.

Még a nyelv is, Logos, a természet bármely és minden dolgának kommunikációja is ezen a törvényen alapul. Pete Petterson azt írta a “Cymatics – A Jövő Tudománya” című munkáiban, hogy a természet minden része a Kymatica példáit mutatja. Ez a jelenség tűnik a biológiai evolúciót előremozdító elsődleges erők egyikének. Dan Winter reprodukált egy kísérletet, hogy bizonyítsa, hogy az ősi nyelvek, mint a héber és szanszkrit, beszéd közben olyan frekvenciájú vibrálást keltettek, ami az anyagot szent geometriai formákba hozta. A további vizsgálat során kiderült, hogy a héber, szanszkrit, arámi, arab és más régebbi nyelvek a Gaelic nyelvben gyökereznek és talán még régebbi eredetűek.

Swami Murugesu “A Mantra Tudománya” című műben állítja, hogy mikor valaki a szanszkrit egy bizonyos szavát kántálja miközben filmez egy égő gyertyát, a láng intenzitása és színe is változik a szó által kibocsátott frekvencia révén. Ugyanez a tudomány láthatóan képes csökkenteni vagy emelni a vérnyomást, és saját szavaival élve: Bizonyos hangok képesek hatni a keringési és idegrendszerünkre…

Bármilyen változást is okozzanak az ilyen vibrációk, átterjednek az egyén elméjére és az őt körülvevő atmoszférára, melegséget vagy hideget okozva. Mindezt tudni lehet tanuláson és gyakorláson keresztül. A hang tudományának újra felfedezett tudása arra mutat rá, hogy a hang több, mint puszta vibrációs jel. Nemcsak, hogy kölcsönhatásba lép az élettel, de fenntartja és fejleszti is. Emberek, társadalmak és egész civilizációk közti tudatos szándék vezetőjeként viselkedik, de a hamis egónk dominanciája által elszenvedett pszichikai betegségünk tükröződik a közösben.

Pszichológiai “egyházszakadásunk” megszüntette az igaz énünkkel való helyes kommunikációt. A rákos sejtek is pontosan így működnek a szervezetben. A közösben létrehoztunk egy nyelvi gátat az emberiség és a természet többi része között, mely globális rákként hat. A történelemben rögzült az ősi nyelvek hatékonyságának súlyos felborulása. A héber alfanumerikus fordítása angolra a két nyelv közti teljes megfordulást mutat ami a kymatikus hatás természetellenes eredményeivel jár együtt.

Dr. Lenon Orwell a DNS-ről szóló munkájában állítja: …az agy érző-motoros kérgének 1/3-a a nyelv, szájüreg, ajkak és beszéd iránt elkötelezett. Más szóval a szavak, orális frekvencia-kibocsájtás, beszéd és ének erőteljesen hatást fejt ki az életre, géneket rezegtet, melyek befolyásolják a teljes jóllétet és még a fajok evolúcióját is. Ebben az esetben a nyelv leromlása láthatóan befolyásolja a biológiát. Ha egy olyan alapvető és fontos dolog, mint a nyelv lerontható és mértéktelenül elértékteleníthető, mégsem kérdőjeleződik meg soha, vajon mi minden kerüli még el a figyelmünket?

Gondolj az életed egy olyan részére, ami megszabja a szabadságod határait. Kormányzat és törvényhozás, biztosító és gyógyszeripari vállalatok, adók, építési engedélyek, vezetői engedélyek és a többi. Több száz, ha nem több ezer megszorítás, szabályozás és korlát a szabadságunkon. Az imént említettek közül hánynak néztél utána, hogy vajon valóban érvényes-e rád, vagy nem? Lássuk a törvény azon formáját, melynek jelenleg engedelmeskedünk.

Törvény

Gyakori tévhit, hogy minden szabály és irányelv, amely vezet, egyetlen kategóriába esik: “Törvény”. De még sok más formája van a törvénynek, amihez ragaszkodnak az emberek anélkül, hogy rájönnének, egyszerűen nem vonatkozik rájuk.

Egy másik tévhit, hogy az alkotmány adja a jogainkat. Az alkotmány nem tesz mást, mint felsorolja a jogainkat, amelyekkel rendelkezünk. Elidegeníthetetlen jogokkal születünk, melyeket a teremtőnktől kaptunk. Nem adhatók nekünk, és nem vehetők el. A legtöbb, amit valaki tehet egy joggal, hogy eldönti, él-e vele, vagy sem. A Tengerészeti Törvény a víz törvényeként ismert, melyet felülírt a civil törvénykezés és csak azokra vonatkozik, akik akaratlagosan szerződnek mellette. A tengerészeti törvény definíciója: a privát nemzetközi törvénykezés azon része, mely az óceáni járművet használó egyének közti kapcsolatot szabályozza. Nézzük, hogyan és miért terjedt át természetes személyekre egy olyan törvény, amely vállalatokra, cégekre és járművekre lett szabva.

Mindez szóvarázslaton (SzóMágia) keresztül történt. Egy egyszerű nyelvi torzítás lehetővé tette a világ embereinek meggyőzését arról, hogy ezen törvények vonatkoznak rájuk. A modern kultúra egyik elsődleges hiedelme, hogy az engedélyek, szabadalmak, regisztrációk és a dokumentáció egyéb formái szükségeltetnek gépjárművek, közutak használatához, építkezésekhez, a szabad kereskedelemben való részvételhez, és még sok egyébhez.

Szomorú, hogy ezen hiedelmek kevés, vagy semennyi utánajárás nélkül léteznek, és tévesek. Ezt a hiedelemrendszert a Tengerészeti Törvény tartja fenn. Ez eredetileg az idegen nemzeteknél dokkoló hajók termék- és nyersanyagexportját és -importját szabályozta. Banki és kereskedői ügyletekkel foglalkozik, nem civil ügyekkel. Mikor egy terméket leemelnek egy hajóról és idegen földre szállítanak, az adott nemzet lefoglalja a terméket és egy igazolással számol el róla. Az az igazolás megjelöli a termék létrejöttének, avagy a birtokba vételnek a dátumát.

Gondolj bele, elvileg miért szükséges, hogy legyen születési anyakönyvi kivonatod? A Banki Kifejezések Barran-féle szótára úgy definiálja az igazolást, mint birtokbavételi igényt megállapító dokumentumot. Itt észrevehetjük, hogy mindenki, akinek van anyakönyvi kivonata, definíció szerint birtokolva van. De ki által?

Az embereket zálogként, biztosítékként használja az USA, mert csődben van. Az Egyesült Államok 1933. március 9-én államcsődöt jelentett be. Ettől fogva az USA egy privát, nem kormányzati cégtől kezdett hiteleket felvenni, amit “Állami Kincstárnak” hívnak. A kölcsön visszafizetésére való pénz hiányában Az Egyesült Államok elkezdte az állampolgárait használni fedezetként. Valójában minden születési és házassági bizonyítvány egy raktári bizonylat. Csak nézzük meg, mennyire hasonlít egy születési bizonyítvány és egy raktári bizonylat. Mindkettőn van kiállítási dátum, sorozatszám, regisztrációs szám, termékleírás, és egy hivatalos ügyintéző kézjegye, aki értesíti a megfelelő hatóságot. Mindezen információk birtokában az emberek többsége nem tud arról, hogy köze volna a Tengerészeti Törvényhez. Ez a nyelv manipulációján keresztül lehetséges.

A Tengerészeti Törvény felcseréli a “Személy” szó jelentését egy természetes személy helyett vállalatot értve. Jogosítványok, jármű regisztrációk, biztosítások, építési engedélyek, fegyverviselési engedélyek, munkaengedélyek, adózási papírok, születési és halálozási bizonyítványok, közúti előállítások, és sok más egyéb dokumentáció melyekről egykor azt hitték, hogy abszolút nélkülözhetetlenek csak személyekre, vagy vállalatokra érvényes. Egy ilyen törvényes dokumentum aláírásával közvetett módon az alkotmány alá söpröd a jogaidat és a státuszodat egy vállalat szintjére alacsonyítod amely a Te neved alatt jön létre.

A valódi és a vállalati neved megkülönböztetésének egyetlen módja, ha megfigyeled, hogy a vállalat neve csupa nagybetűvel van írva. Ezt úgy hívják, Capitis Deminutio Maxima. Feltűnhet, hogy a jogosítványod, születési bizonyítványod, TAJ kártyád, biztosítási kártyáid és a hasonlók nagybetűket használnak, ami a neveden futó vállalatot képviseli, nem Téged. A vállalat egy mesterséges személy, míg Te, az emberi lény egy természetes személy vagy. Ez a megtévesztés még mélyebbre hatol, ha megfigyeljük a bírósági üléseket.

A bíróságon láthatod, hogy az ülések a tanúk számára egy fa korlát mögött vannak. Az alperesnek át kell haladnia a bejáraton a korlát másik oldalára ahol a felperes és a bíró ülnek. Ez szimbolizálja egy hajó kikötését. Ekkor az ügylet lerendezhető a Tengerészeti Törvény szerint. A bíró “fejként” vagy bankárként szerepel, és ő a felelős azért, hogy a két fél között kiegyenlítődjön a mérleg. Ezért van, hogy minden bírósági ügyben pénzbeli érték is szerepel. A “fej” csupán banki és kereskedői vitában vesz részt. Mikor a számla kiegyenlítésre kerül, az ügyet lezárják.

Hogy eltereld az ügyet a tengerészeti törvénytől, ami nem védi a jogaidat, kerülnöd kell, hogy beleegyezz, hogy a mesterséges személyt képviseled. Ezt úgy teheted meg, hogy kijelented, hogy a természetes személy vagy. Nincs elő- és utóneved, mert azok a vállalati címedre utalnak. Egy bírósági ügyben kijelentheted, hogy a törvényszék vegye figyelembe a bíró hivatali esküjét. Minden bírónak hivatali esküt kell tennie, mielőtt törvénykezhet.

De tisztáznod kell a törvény- és esküdtszék előtt, hogy a bíró bíróként szerepel, és nem bankárként. Emlékezz, Te egy természetes, földi emberi lény vagy. Semmi más nem irányít, mint a saját tudatosságod. A törvények egy társadalmon belül jönnek létre. Az a társadalom, amely a ma betartatott törvényeket teremtette, a törvénytársadalom. De az egész megtévesztés legszebb része, hogy mi nem vagyunk része a törvénytársadalomnak, ezért a törvényeik nem érvényesek ránk.

A bírák, ügyvédek és rendfenntartó tisztségviselők része egy társadalomnak, mely társadalmon belül megalkották saját nyelvüket, ami a megtévesztésig hasonlít az angolhoz. Vannak ezek a dolgaik, mint rendeletek és szabályozások, amik törvényeknek tűnnek, de ezek valójában csak az ő társadalmukon belül érvényesek. Ez alapvetően azt jelenti, hogy minden közúti szabályszegés, korhatár, és minden egyéb – a más személyben vagy tulajdonban okozott kár kivételével – valójában nem vonatkozik egy természetes személyre.

A törvények csak a törvénytársadalom tagjaira vonatkoznak. A folyó játszma egy illúzió. Egyszerűen választhatod, hogy felnyitod a szemedet és visszaveszed a szabadságot, amivel születtél, mikor is kizárólag a képzelőerőd köti meg a kezedet. Ez csak néhány példa arra, hogyan biztosíthatod a jogaid védelmét.

Mind közül a legfontosabb védelmi vonal ez ellen a megtévesztés ellen, ha tudatában vagy a nyelv torzításainak, és teljesen bizonyos vagy afelől, hogyan alkotod a hitrendszeredet és elképzeléseidet. A vallásban és politikában az emberek hite és meggyőződése majdnem minden esetben másodrendű dolog, és meg nem vizsgált, mert azon hatóságok, melyek maguk nem vizsgálják meg a felmerülő kérdéseket, szintén olyanoktól veszik át, akik nem vizsgálták meg, akiknek a véleménye az ügyekről amúgy sem ér egy réz fityinget.

A nyelv torzításának minden formája tükröződik a psziché mikrokozmoszában. És a probléma, ahogy a mai emberiséget látom, már nem igazán ismerjük magunkat. Megvan a 9-17-ig tartó munka, megvan a ház, a gyerekek, a számlák, a tévé, a hobbik, és az ügyek, amik után nap mint nap szaladgálunk, és egy idő után elkezdjük hinni, hogy ezek vagyunk mi, tudod? De hogy kik vagyunk a munkabeosztáson túl, az “Anya” és “Apa” státuszon túl, “Teista”-“Ateista”, “Jobboldali”-“Baloldali”, “Fekete”-“Fehér”, “Férfi”-“Nő”? Kik is vagyunk? Kik vagyunk legbelül? Nem tudjuk, mert ahányszor csak hallunk rá egy választ, amit nem akarunk magunkról elfogadni, megtagadjuk, lesöpörjük magunkról és rávetítjük valaki másra, akit aztán megítélünk érte. Ez az elfojtás, és látjuk, mit tesz velünk egyéni szinten az elfojtás, de vajon mit tesz a kollektív emberiség szintjén? Mi történik, mikor az egész világ megtagadja önnön belső valójának meglátását.

Psziché

Carl Jung felfedezte, hogy minden emberhez egy kollektív tudatalatti kötődik. Ami azt jelenti, hogy az egész emberiség egyetlen elmén osztozik. Ez nyilvánvaló, ha a közös mitológia elbeszéléseit és szimbólumait, vagy a morfikus mezőket, vagy a kineziológia tudományát nézzük.

Ez a közös jelleg egy globális példája az emberi test tudattalan elméjének, amelyben sejtek trilliárdjai osztoznak egy jelen. A hamis egó, ez a parazita folytonos fenntartást igényel, hogy túléljen. Élelem, üzemanyag, és a fenntartás többi formája is energia.

Az emberi tudat egy elektromágneses energiamező. Mikor ez a potenciális energia felhasználásra kerül, kinetikus energiát szabadít fel, ami aztán a hamis egó fenntartására fordítódik. Ez a jelenet játszódik le a legkisebb parazita szervezetektől kezdve egész a kollektív, emberiségnek nevezett szervezetig. Egy parazita kémiai anyagokat szabadít fel, amik megkívántatják a gazdával azon anyagokat, melyek a parazita életben maradásához szükségesek. Amíg a gazda nem tud róla, saját éhezése árán is eteti a parazitát. Hasonló módon egész társadalmak is pszichózistól szenvednek, állítja Wilhelm Reich, amit a szerves biológiai impulzusaink éheztetése okoz. Kijelenti, hogy a szexuális elfojtás az egyház hatalmát támogatja, ami igen mély gyökereket eresztett a kihasznált tömegekbe szexuális szorongáson és bűntudaton keresztül. A hatalom iránti félelmet okoz, és a gyermekeket a szüleikhez köti. Ez a felnőttek államhatalom iránti behódolását és kapitalista kizsákmányolást eredményez. Megbénítja az elnyomott tömegek kritikus intellektuális erejét, mert felemészti a biológiai energia nagyobbik részét. Végül megbénítja a kreatív erők hatékony fejlődését és ellehetetleníti az emberi szabadság törekvéseinek megvalósítását. Ily módon az uralkodó gazdasági rendszer, amelyben egyes egyének könnyen uralhatnak egész tömegeket, maguknak az elnyomottaknak a pszichikai struktúrájában ver gyökeret.

Reich ezzel az erős idézettel rámutatott, hogy kollektív szinten a természetes funkciók elnyomása, legyen az akár biológiai, spirituális vagy érzelmi, abnormális reakcióhoz vezet, egy pszichés betegséghez. A betegség tükröződik a tömegeken egy kollektív tudatalattin keresztül és járványként hat. Az emberiséget a szabadságra való képtelenség pestise sújtja. Ami azt jelenti, hogy az emberekből és tömegekből hiányzik a képesség, hogy mentálisan kormányozzák magukat, és ez a makrokozmoszban kormányzat és vallási intézmények formájában manifesztálódik. Így megnyitja a trónt, a nemzeti és egyéni trónunkat bárkinek és bárminek. Jönnek a föld hírhedt uralkodói, a civilizáció patriarchái… politika, társadalmi, gazdasági és spirituális diktatúra, pszichikai zsarnokság. Ez az egyszerű betegség a pszichénkben, ez a felelőtlenség és az alapvető emberi szabadság elhanyagolása nyitott utat minden zsarnoknak, aki csak ember fölött uralkodott ezen a bolygón.

Az emberiség a félelem, közöny és gyűlölet bűvkörébe szorult. Ezen emberi ösztönök hajtják a politikai rendszereket és bürokráciákat, amelyek legtöbbször gátolják a boldogságra való törekvés alapvető emberi jogát. A társadalom, amelynek alapja a félelem, közöny és gyűlölet, olyan rendszert állít, amely az egyén boldogságának alapjaira van hatással. Elnyomja az egyéni fejlődést és ciklikus viselkedésmintákat tart fenn, melyek a felsőbbrendűség-alsóbbrendűség körül mozognak, és az igaztalan ideológia alapján állított osztálytársadalom körül mozognak. De ezen elnyomó zsarnokok, akiket a tömeg démonizál, semmivel sem különbek nálunk. Valójában egyek vagyunk velük.

Kahlil Gibran könyvében, “A Prófétá”-ban költőien így fogalmaz: Mondom, mivel a szent és a jóságos nem emelkedhet feljebb, mint a legfelső, ami bennetek van. Így a gonosz és a gyenge sem süllyedhet mélyebbre, mint a legalja annak, ami szintén bennetek van. Mindegyikünkben megvan a képesség, hogy elkövessük a legborzalmasabb bűnt vagy hogy kimutassuk a legszebb részvétet embertársunk felé. Ez az ember lelkében és pszichéjében élő betegség valódi meghatározása. Nem hús és vér ellen küzdünk, hanem fejedelemségek ellen, erők ellen, a világ sötétségének urai ellen, a magas helyek spirituális gonoszsága ellen.

Gondolj bármely pozícióra, amiről azt gondolod, fölötted áll… Uralkodói családok, kormányzati vezetők, az Egyesült Nemzetek, pénzügyi szervezetek, vállalati monopóliumok és médiamágnások. Ezek mind a saját hamis egónk oldalai. Saját betegségünk fizikai megjelenési formái. Túlélésükhöz szükségük van a mi tudatos részvételünkre, vagy energiánkra. Mivel az együttműködésünk nélkül, a bűnrészességünk nélkül éheznek. A természetük függ attól, hogy mi vágyunk arra, hogy uralkodjanak rajtunk. És a ma emberiség betegségének tipikus tünete a betegségünk folytonos tagadása.

Elnyomás

Folyton elnyomjuk azon tulajdonságainkat, melyeket nem szeretnénk elfogadni magunkban. Ezért olyan nehéz észlelni a hamis egót és annak többféle megjelenési formáját igazi valójukban. Egy nemzet túlélheti a bolondjait, akár még a nagyra törőit is. De nem élheti túl a belső árulást. Márpedig ilyen a hamis egó természete. Eltereli a figyelmünket a valódi szabadságunkról. Ezen pszichikai parazita életben maradásához olyan vegyi anyaggal kell ellátnia bennünket, ami révén függeni fogunk tőle. Ez esetben a tápanyag a tudatos energiánk, és ahhoz, hogy etessük a parazitát, a félelem vegyszere a védelem vágyát idézi elő az emberiségben.

Bármely élő szervezet túlélési funkciója kétféle lehet: Tudnia kell növekedni, fenntartania magát, biológiailag gondozni, és továbbá meg kell tudnia magát védeni. Így hát, ha növekszel, de nem tudsz védekezni, élelem lesz belőled egy másik szervezet számára. Így hát a túlélés egy egyensúly növekedés és védekezés között. Az emberi civilizáció és evolúció története során felismerhető, hogy a természetünk a növekedés állapotában van. És hogy a védelmünk csak egy fenyegető pillanaton való túljutásra való. Nem lehet növekedni és védekezni egyszerre. Ennek a jelentősége, hogy. ha védekezésre van szükség, a stresszhormonok beszűkítik az emésztő szerveink véredényeit, melyek a növekedésre valók. Nos, a helyzet az, hogy ha elvonod a vért a zsigerektől, és a karokba vezeted, nem marad a zsigerekben elég, ami azt jelenti, hogy nincs növekedés. Viszont kész vagy harcolni. És a harc végeztével a véred visszatér a zsigerekhez, hogy folytathasd a növekedést.

De a világban, ahol most élünk, minden nap minden órája félelem. Így ez a stresszhormon folyamatosan csöpög a véráramunkba. Csak csöpög folyton, felkészítve minket, hogy meneküljünk vagy harcoljunk. Bármely pillanatban készek vagyunk menni, mert védekező helyzetben vagyunk. Ami ezzel a probléma, hogy mit is jelent így ez az energiaelosztás szempontjából?

Azt jelenti, hogy energiáink legnagyobb részét védekezésre fordítjuk. Nem élhetsz túl, ha folyton védekezel. És ha a parazita irányítani tudja a félelmet, létrehozhat egy olyan félelmet közöttünk, amelytől csak ő maga képes megvédeni minket. Nem rég Zbigniew Brzeninski kifejezte ennek fizikai megjelenését (korábban államtitkár és Barack Obama támogatója volt).

A könyvében, “A nagy sakktáblában” így ír: Ahogy Amerika mindinkább multikulturális társadalommá válik, egyre nehezebb lesz konszenzust kialakítania a külügyek terén, hacsak nem egy igazán erőteljes és széles körben ismert közvetlen külső fenyegetés révén. Még a Náci párt Reichsführere, Hermann Goering is összefoglalta ezt az ellátni és követelni játszmát, mikor kijelentette: Az emberek mindig rávehetők a vezetők parancsának végrehajtására, ez egyszerű. Csak annyit kell tenned, hogy azt mondod, támadás alatt állnak, és lealacsonyítod a békepártiakat mondván, hogy hazafiasságuk hiánya veszélynek teszi ki az országot. Minden országban hasonlóképp működik. Továbbá minden egyéni pszichében is hasonlóképp működik.

Emlékezz csak, hogy a hamis egónak egyetlen vágya van – hogy nagyobb és erőteljesebb legyen, mint az igaz “én”. Ezen betegség miatt hisszük, hogy a természettől függetlenek vagyunk. Ezért van, hogy így emelkedik a technológiai függőségünk. Ezért fordítunk oly csekély gondot a Földre és a környezetre. És ezért látunk vakbuzgalmat, rasszizmust, szexizmust, és a megkülönböztetés mindenféle egyéb lehetséges formáját, ami bűnözéshez, erőszakhoz, háborúkhoz, és előbb-utóbb a szervezet globális pusztulásához vezet. A félelem, zavarodottság és szegregáció végtelen állapota, melyben világunk létezni látszik a hamis egó tünete, és hamis fenyegetettséget okoz.

Ha az emberek az identitásukat a hatalommal való azonosulásban látják, a szabadság aggodalmat vált ki. Ekkor pedig el kell rejteniük a bennük rejlő áldozatot, ezért másokkal szembeni erőszakhoz folyamodnak.

Szimbólumok

Az Egyesült Államok elnökei közül sok vér szerinti kapcsolatban áll egymással. A Bush család igen sok korábbi elnökkel rokon. George Washington, Millard Fillmore, Franklin Pierce, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Rutherford Hayes, James Garfiels, Grover Cleveland, Theodore Roosevelt, William Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Richard Nixon és Gerald Ford.

Michael Tsarion kiemeli a munkájában, hogy Bush közeli rokonságban áll bármely európai uralkodóval, akár trónon ül, akár nem és atyafiságban áll a brit uralkodócsaláddal. Bush családfája egész a 15. századig visszakövethető. Közvetlen leszármazottja III. Henriknek és VIII. Henrik nővérének, Tudor Máriának. Továbbá az angliai II. Károlytól is származik. És még azt is láthatjuk, hogy George W. Bush közvetlen leszármazottja Godfroi de Bouillon-nak. Godfroi volt Jeruzsálem első királya, miután visszafoglalta azt a szaracénoktól, ami az iszlám vallás középkori neve volt.

 Érdekes figyelembe venni, hogy az USA Közép-Keleti megszállását ugyanaz a család újította meg: id. George Bush 1991-ben és fiatalabb George Bush 2003-ban. A fiatalabb George Bush továbbá mindkét szemben álló jelölt unokatestvére volt: Al Gore-nak és John Kerry-nek. A demokrata Barack Obama szintén rokonságban áll George W. Bush-al, csakúgy, mint Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman, James Madison, és a brit miniszterelnök Sir Winston Churchill. A 2008-as választások ellentétes oldalán John McCain Robert De Bruce, a skót I. Vilmos király, és szintén Godfroi de Bouillon leszármazottja. És a leszármazási vonalak egyik legérdekesebb oldala az a tény, hogy az egész brit királyi család a muszlim prófétától, Mohammedtől származik Sybil arab királyain keresztül.

A vérvonalat Portugálián, Castille-on keresztül adták tovább, végig 4. Eduárd királyig. Ez egy nagyon más történet, mint amit a médiában nyomatnak minden nap. A vérvonal szerinti felsőbbrendűség ideológiája az arisztokratikus származású legfelsőbb hatalom szerint teljesen alaptalan – Burke Nemessége.

Mindezt csak azért, hogy bemutassa a valós történetet, aztán ott a legyártott illúzió, a fedőlap, amit a népnek mutatnak. Ez a vérrokonság keresztül-kasul folytatódik, és részletesen dokumentálva van az irodalomban, mint pl. Burke Nemességében és más könyvekben. Mindenben nem csak az, hogy ugyanazokat az embereket találjuk meg, hanem ugyanazt a szándékot is az emberekben, akik az uralom magas pozícióit tartották, dinasztiákat, arisztokráciát és demokráciát a múltban és jelenben. És mindannyiukat összeköti egy fizikai és szimbolikus kapocs. Ez a vérvonal hordozza a betegségünk szimbólumát.

Egy többé-kevésbé pontos önkép kifejlesztése annyit jelent, hogy megértő figyelemmel kísérjük önmagunk különböző oldalait, melyekről esetleg nem is tudtuk, hogy léteznek. Ezen részeket könnyű észrevenni, mert tünetekként mutatkoznak…

Tünetek

A pszichológiai-spirituális betegségünk tünetei a háborúk, terrortámadások, mesterséges vagy ember alkotta katasztrófák, és a vezető arcok. Amíg az emberek nem érzékelik belső hajtóerejüket és természetüket, sosem képesek felismerni, hogy ezen események miért történnek, és hogy ezek a figurák miért emelkednek olyan erős hatalmi pozíciókba. Az ok, amiért évezredeken át sikertelenek voltunk ezen ősi típusú uralkodók tartós legyőzésében, az az, hogy évezredeken át a betegség tüneteivel harcoltunk, nem a gyökerével. Mert minden egyes korrupt kormány után, ami forradalmárok kezei által bukik el, két másik emelkedik mindig a helyébe. Mert a korrupt kormányzat gyökere nem a kormányt vezető egyénben létezik, hanem minden egyén pszichéjében. Hiszen egy halálos parazita gazdája bármit megtesz, hogy elkerülje a szabadság lehetetlenségének elfogadását. Az emberek bármit megtesznek, akármilyen abszurd is legyen az, hogy elkerüljék a saját lelkükkel való szembesülést. Annyira megfosztattunk a józanságtól ebben a világban, hogy azon kevesek, akik nem vetítenek másokra, hanem elkezdenek szembenézni a saját démonaikkal, neurotikusnak vannak bélyegezve.

Egy 1950-es években írt cikk szerint az olyan egyének, akik el lettek szakítva megszokott társadalmi és kulturális környezetüktől, neurotikussá váltak. Ez azt mutatja, hogy amint nem volt olyan tárgyuk, amivel sötétebb szándékaikat azonosíthatták volna, kezdték meglátni magukban azokat, amiket korábban megtagadtak felismerni. Ráadásul nem tudták, honnan jönnek ezek a dolgok, és hogyan kezelendők. Az önnön belső énünkkel való szembesülés látszólag ismeretlen ma a világunkban. Ezért nem számít, hány civilizáció emelkedik fel és bukik el, mert a kollektív tudatalattink teremti a kormányzati berendezkedésünket, nem egyes emberek.

“Az őrület definíciója, hogy ugyanazt a dolgot újra és újra megtesszük, de mindig eltérő eredményt várunk.” – Albert Einstein

És számtalan próbálkozás után azt hinnénk, hogy az emberek felismerik, hogy talán nem a fizikai visszavágás a megoldás. De itt vagyunk… évezredekkel később, olyan technológiával, ami képes DNS-t klónozni, járművekkel, melyek képesek áttörni a hangsebességet és az űr mélységét, a tudománnyal, ami szinte bármely betegséget képes kezelni, de még mindig nem jut eszünkbe a gondolatok és tudatosság fontossága. És ez az őrület valódi definíciója.

Közülünk mindenki felelős ezen a pszichikai járvány létéért. Mert megöljük a hírnököt, és nem vesszük figyelembe az üzenetet

Én

Az 1990-es években három orvosi Nobel-díjas kiemelkedő kutatással felfedte, hogy a DNS elsődleges funkciója nem a fehérjeszintézis, mint ahogy azt a múlt században hittük, hanem az elektromágneses energiafelvétel és -továbbítás. A DNS kevesebb, mint 3%-a vesz részt tényleges fehérjeszintézisben; több, mint 90% a bioakusztikus és bioelektronikus jelátvitelben.

Miért is fontos tudnunk, hogy a DNS funkciója a bioelektromos jelátvitel? A Hearthmath intézet felfedezte, hogy a szív és az agy folytonos oda-vissza kommunikációt folytat, mindkettő befolyásolva a másik működését. Bár ez nem köztudott, de a szív jóval több információt küld az agynak, mint amennyit az agy a szívnek, és a szív által az agynak küldött jelek befolyásolhatják az érzékelést, érzelmi folyamatokat és magasabb szintű kognitív funkciókat. Továbbá a szív generálja a legerősebb ritmikus elektromágneses mezőt a testben, amit ténylegesen lehet mérni a körülöttünk lévők agyhullámain keresztül.

Szó szerint saját legmagasabb szintű kognitív funkcióink elektromágneses kifejeződései vagyunk. Az elektromágnesesség viselkedése kettősségként nyilvánul meg a világban. Minden anyag hordoz negatív és pozitív töltést. Ami azt jelenti, hogy a szervezetek erre az alapra épülnek. Bármely szervezet természetes homeosztázisa a két polaritás egyensúlya. Továbbá az érzelmi energetikai kutatások azt mutatják, hogy a szív mezője érzelmi információkat is hordoz, és a bio-elektromágneses kommunikáció mediátoraként működik a testen belül és kívül is. A kutatások szerint szívünk mezője határozottan változik, amint különböző érzelmeket élünk át. A körülöttünk lévők agya érzékeli ezt, és úgy tűnik, képes hatni sejtekre, vízre és DNS-re in vitro (üvegben/kémcsőben) tanulmányozás során.

A félelem, a kollektív parazitánk által szolgáltatott vegyi anyag határozott jellegű bioelektromos jelet generál, amit a gazda sugározni fog. A jel aztán átterjed a közösségünkben lévő többi szervezetekre és elkezdi átszőni az egész szervezetet, hacsak nem egyensúlyozza ki egy ellentétes erő.

Dr. Fritz Allan Poe felfedezte, hogy a testi sejtjeink biofotonok révén kommunikálnak egymással, ezek apró fényrészecskék, amik egy elektromágneses mező legkisebb egységei. Ez a kommunikációs rendszer, ami a testünkben működik, emberek között is létezik. Ezt morfikus rezonanciaként ismerjük. Ezt már az ősidők sámánjai, bölcsei és tanítói is ismerték. Ezen tanítások mindennaposak voltak a történelem előtti kultúrákban. Nem puszta véletlen, hogy a művészi kifejezés és rituálék minden ősi civilizáció sarokkövét képezték.

A művészet arra szolgált, hogy az egyén gyakorolja pszichéjének árnyoldalát bemutatni a tudatos elmének. Ez szó szerint pszichikai terápiának számított. A szertartások csillagászati dátumokhoz kötődtek. Ahogy láthattuk, a csillagok és bolygók tanulmányozása tükrözi saját asztropszichológiánkat. A sámánok rituálékat vezettek ezen asztrológiai időpontokban, melyek összefüggésben voltak egy cirkadián ritmussal, vagy egy pszichológiai ciklussal. Ezek a rituálék belső énjük érzékeléséhez vezette a résztvevőket, és elejét vette, hogy elfojtódjon valamely pszichés tartalom.

Amíg az emberek szembesültek saját belső démonaikkal, és elfogadták azokat, mint a sajátjaikat, nem vetítették őket kollektíve a fizikai világba. Ha előhozod, ami benned van, amit előhozol, meg fog menteni. Ha nem hozod elő, ami benned van, amit nem hozol elő, az el fog pusztítani.

Pszichés betegségünk utóda egy sor katasztrófa után gyors növekedésbe kezdett, a közösséget a “menekülj vagy harcolj” testi állapotba kényszerítve. Ez csökkentette a populáció védettségét, roppant stresszállapotot idézve elő. Stresszhatás alatt a testünk fogékonyabb a betegségekre. Így aztán az egész emberiség betegnek érezte magát, mikor egész földterületeket nyelt el az özönvíz. Ez sok törzset, törzsfőnököt és civilizációt forgatott ki az otthonából és felhagytak rituális szokásaikkal, melyek a pszichikai jóllétüket biztosították, hogy túléljék a katasztrófát és új otthon után nézzenek. A sámánok a világ több új részére szóródtak szét, így ez az információ elsenyvedt.

Azt hitetik el velünk, hogy az olyan fejlett civilizációk, mint az ókori egyiptomi, vagy a Közép-Amerikai majáké csak úgy megjelent az intellektuális ereklyék fejlesztésének kezdetleges maradványai vagy előzménye nélkül, és így teljesedtek ki. Elhitetik velünk, hogy hihetetlen tudásuk a matematika, csillagászat, mezőgazdaság, gazdaság és építészet terén a semmiből jött… Ez sok mai kutatót vezet arra a következtetésre, hogy ezen civilizációk eredete homályba lett fedve. Nem meglepő, hogy az erő, ami ezen tudás elnyomását irányította a fent említett politikai és vallási vezetők vérvonalából származik. Ott vannak például a hírhedt könyvégetések, és fontos szövegek elfojtása a történelmünk során. Mégis, mindezen elnyomás után még mindig vannak emlékei az öreg civilizációk szétszóródásának majd’ minden országban.

Rengeteg bizonyítéka van annak, hogy ősi kultúrák Észak-Amerikába látogattak jóval az európai kolonizálás konvencionális elképzelése szerint. Bary Fell így ír az “Amerika Kr.e.” című könyvében: Már az USA, Kanada és Latin-Amerika majdnem minden részéből jelentettek ősi feliratokat… különböző európai és mediterrán nyelveken, 2500 éves ábécékkel. William Comynus Beaumont írta: …a Toltec és Maja civilizációk nem amerikai földről származnak, hanem teljes egészükben tűntek fel, fejlett művészettel és hieroglif írással, amely az egyiptomival mutat hasonlóságot. Több ezer történelem előtti lelet van szerte Új Angliában, és más északi államokban tele vésetekkel, faragással és buckákkal amiket druida tengerészek emeltek Kr.e. 100 körül.

Ezen információ elhallgatásában a családnak nemcsak, hogy kénytelen volt elégetni a fennmaradt írást, ami igaz történelmi információt tartalmazott, de el is kellett törölni azon kultúrákat, amelyek az ősi sámánoktól származtak. A legpusztítóbb tömegmészárlás, amit valaha végeztek a sámán-törzsek megsemmisítése volt, és még ma is az.

Elvesztettük hagyományos gyökereinket, és semmit sem tudunk a szertartásról. A bennszülött amerikai indiánok sárkánya táncol és a szelleme is táncol… mit gondoltok, miről szólt mindez? A világ minden sámánja… mikor a szertartást vezetik, azt teszik, a munkájuk, hogy harmonikusan, táncokon keresztül erősítsék a Föld immunrendszerét, de mind megölettek. Szóval ezért volt, hogy a 17. században, pontosan abban a korban, amiről beszéltem, volt egy nyílt propaganda, hogy ha bennszülöttekre bukkansz, semmisítsd meg őket. Kolumbuszt azért küldték, a korona ügynökeivel együtt, hogy megbontsák a bennszülöttek életét és elorozzák az ásványi kincseket. A Karib-tenger minden szigetén járt, kimerítve az aranyat és annyi rabszolgát zsákmányolva a helyi Tano törzsből, amennyit csak tudott. 5 millió bennszülöttet gyilkoltak le 3 éven belül (Leah Trabich szerint). 15 éven belül az azelőtt 250.000 fős Arawak törzset teljesen kiirtották. Az Egyesült Államok populációja az Európával való kapcsolat előtt 12 milliósnál nagyobb volt. Négy századdal később ez a szám 95%-kal, 237 ezerre csökkent. 1494-től 1508-ig több, mint 3 millióan pusztultak el háború, rabszolgaság vagy a bányák miatt. A jövő generációi közül ki fogja ezt elhinni? Még én magam, egy szemtanú is alig hiszem el… A szemem olyan, emberi természettől teljesen idegen tetteket látott, hogy remegek, miközben ezt írom.

A hamis egó vérvonal egy másik ügynöke Hernando Cortes volt, aki megtizedelte az Azték törzset és megdézsmálta az ásványkincseket. Ugyanez volt a helyzet Cortes másodunokatestvére, Francisco Pizarro esetében is, aki meghódította a perui Inka birodalmat. Ezen atrocitások történtek keresztül Afrikán, Új-Zélandon, Új Guineán, Kelet-Timoron, és még ma is észlelhető Kanadában. Mindez kimondottan arra irányult, hogy eltemessék az ősi világ minden fennmaradt maradványát, az igazi történetünket.

Ennek ellenére naiv hiba volna kategorikusan hibáztatni mindent és mindenkit, aki részt vett a politikában vagy a vallásban ennek érdekében. Természetes, hogy az ember sóvárog a spirituális meglátásért, ennyi művi hiányzó láncszem és torz spirituális irat között. És a spirituális bölcsesség hiánya miatt őszinte és erkölcsös emberek, akik pusztán próbálják megérteni a helyüket a világban, azok elsődleges felvevőpiacává válnak, akik ki akarják használni ezt a sérülékenységet, alapjában véve, hogy legyen elég energiánk saját életünk irányításához.

Ha például a New Age mozgalmat tekintjük, csak egy másik fajta csapda, amibe végül beleeshetnek az emberek. Olyan szörnyen keresnek valamit, hogy mindent bevesznek, amit adnak nekik. De valójában semmi valódi megértés nincs mögötte. Még mindig egyfajta vallásos szemszögből látszik az egész. Az emberek őszintén keresnek valami újat, igazán keresnek egy újfajta spiritualitást vagy hogy fejlesszék önmagukat, vagy megváltoztassanak valamit. De ez folyton el van gáncsolva. És amit valójában tesznek, hogy belevezetnek a csoportmentalitás vagy az új kor vallás egy másik fajtájába. S az emberek még mindig nem képesek valóban megszabadulni attól, hogy kövessék saját útjukat, saját ösvényüket, ami azt hiszem igen fontos mindebben. Mindegyikünk hasonlatos egy skizofrén személyiséghez, tragikusan megosztottak vagyunk önmagunk ellen.

A kereszténység előtti korban volt pár hihetetlen erejű szekta. Legkiemelkedőbbek ezek közül a Csillagos, Napos, Szaturnuszos, Holdas és Gomba szekták. Egyszerű a kép, a Holdistent imádók a holdas szektából valóak voltak. A Napistent imádók a napos szektából valók. A szaturnusziak, akik a föníciaiak és kánaániták voltak, El-t vagy Ely-t imádták.

A héberek Egyiptomból való bibliai kivonulása mutatja, hogy beléptek Kánaánba, és összeolvasztották Isis holdkultuszát, Ra napkultuszát és El szaturnuszi kultuszát. S megalapították Isis-Ra-El – t, azaz Izraelt. Az izraelita kultusz és mitológia, a Yahweh-imádat, a patriarchális legendák, az egyiptomi fogság, és a többi a szent gomba vallásában gyökerezik, amit az ősi Közel-Kelet mögöttes termékenység-filozófiájából fejlesztettek. A zsidó Miter (püspöksüveg), a muszlim turbánok és a svájcisapka a gomba kultusz szimbólumának variációi.

De az első és legkiemelkedőbb mégis a Csillagkultusz volt. És bár ezen ősi kultuszok közül sok sámáni célokra és a Földről való gondoskodásra teremtetett, egyeseket más célokból vettek át. Ahogy gondolnánk, az erő bármely intézményében kisebb kultuszok formálódtak a fő kultuszokon belül, hogy egyéni istenségeket imádjanak. Mithras vagy Dionüszosz kultusza egy-egy példa erre. Még ma is láthatjuk a mitra- vagy fríg sapkát az “ülő szabadságos” dolláron, sok ország címerpajzsán, Paraguay zászlajának fordított oldalán, az USA Szenátusának pecsétjén, és még a napkultusz-ünnepben is szerepet kap, amit ma Karácsonynak hívunk.

Dionüszosz kultuszában sok ünnepséget ültek, mint a Nagy Dionysia, amit Athénban tartottak a tavaszi napéjegyenlőség körül. Ezen a fesztiválon a legkiemelkedőbb esemény a “dráma” vetélkedő volt, amiben költők, zenészek és színészek játszottak egy nyílt színházban. A zenészeknek nem kellett adót fizetniük, és a művészek céhének tagjainak nem kellett hadi ügyekben részt venniük. Dionüszosz kultusza a mai napig él… mint szórakoztatóipar.

A keresztény Egyház a történelem előtti kultuszok enciklopédiája – Friedrich Nietzsche

Az Ótestamentum tartalmazza mindezen dolgok összejöttét. Ezen kultuszok elit dinasztiái leszármazottaikon keresztül még ma is irányítanak, és szélsőségesen hatalmasak. Ezek a kultuszok még mindig léteznek a hatalom sok fontos pozícióiban keresztül az egész civilizált világban. De ezen csoportok legfontosabb feladata, hogy kimesterkedjék az emberek beleegyezését és bűnrészességét. A tudatos elme egy kreatív elme, ez az amely magába foglalja a személyes identitásodat. Ez végzi az igazi gondolkodást. És aztán ott a tudatalatti elme, nincs benne entitás, mert a tudatalatti elme olyan, mint egy kazettamagnó, rögzíti a viselkedést, aztán gombnyomásra lejátszik egy viselkedést, tehát automatikus. Ez igen hasznos, mert így nem kell idővel mindig újratanulnunk mindent, mert ha egyszer tudod, mintázatot csinálhatsz belőle. A baj az, hogy a hit és viselkedés alapvető mintázatai amik a tudatalattiba kódolva vannak a tanárainktól, szüleinktől, családunktól és a közösségünktől származnak. A legtöbben nem is látják, milyen könnyen befolyásol bennünket a környezetünk. Minden személy, akivel találkozunk, minden egyes szituáció amivel szembesülünk, minden egyes tévében elhangzó apró szócska.

Tudatos elménk számára nem tűnik túl befolyásosnak, de a tudatalatti direkt úgy működik, hogy engedje a környezeti jeleket hatni rád anélkül, hogy eljutna a tudatodig. A kérdés – tudatos vagy tudattalan életeket élünk? Erre a neurológia azt mondja, hogy életünk kibontakozása során csupán 5%-át irányítja a tudatos elme, és 95%-ot a tudatalatti irányít olyan programokkal, amiket más emberektől származnak, és megtelepedtek ott. Szóval a bajt az okozza, hogy mikor ezek a programok futnak – nem látjuk őket. Ekkor lép a képbe a szkeptikus, aki megszólal hirtelen: “Tudatosság? Archetípusok? Asztrológia?” “Nem, nem, nem, a kezeinkkel teremtünk dolgokat, nem az elménkkel.” “Az archetípusok nem fizikaiak, nincsenek rám hatással.” De ha belegondolsz, hogy valóban csupán a viselkedésünk egy icipici töredéke tudatos…

Amit nem ismerünk fel, hogy egész országok, civilizációk akik azt hiszik, szabadok és függetlenek, tudat alatt félnek szabadnak és függetlennek lenni, ezért könyörögni fognak, hogy kormányozza őket valaki és ha ők maguk nem képesek rá, szerinted ki lesz az, aki tudatosan vagy sem, de felvállalja ezt a felelősséget? Általában végül egy erős, férfias lelki archetípusú figura.

Ha azt hisszük, veszélyben vagyunk, nem az anyánkhoz fordulunk, hogy gondozzon minket, hanem az apát akarjuk, aki majd megvéd. És pont így is van a félelem korában, a katasztrófa, a parazita korában férfi dominanciát látunk.

Felelősségünk és tudatos energiánk (f)eladásának egyik fő rugója a pénz. Semmiképp sem akarjuk bevallani, hogy a pénztől való függőségünk hibás, mert az arra utalna, hogy a hiba a sajátunk is és Isten ments, hogy felelősséget vállaljunk az életünkért… így a pénzt hibáztatjuk. Ez a hamis egó által körénk épített illúzió sarokköve. A pénz állítólag minden gonosz gyökere. Viszont nem lehet gonosz, hiszen a pénz csak egy jelkép. A jelképek pedig csak a megfigyelő szellemének hitét hordozzák. Ez azt jelenti, hogy a papírpénz jelképe viszont nem lehet gonosz, hiszen a pénz csak egy jelkép. A jelképek pedig csak a megfigyelő szellemének hitét hordozzák. Ez azt jelenti, hogy a papírpénz jelképe megidézi és felszínre hozza az alantas szándékokat, és hamis egónk veleszületett csorbáját. A pénz csak azért létezik, mert egyetértően elfogadjuk, hogy értéke van.

Hogy tovább árnyaljuk a szabadságra való képtelenségünket, hitre alapozott pénzünk irányítását egy magáncég kezébe adtuk, a kormányzat helyett. Nincs olyan törvény, amely megszabná, hogy az “államilag” kibocsájtott bankjegyeket kell használnunk valutaként. Ezt választjuk, mert félünk az alternatívától: függetlenség.

“Senki sincs olyan reménytelenül bilincsbe verve, mint aki tévesen szabadnak hiszi magát.”

De valójában ez még csak nem is a pénzről szól, hanem az energiáról, mert a pénz csak egy materiális dolog, amely lehetővé teszi, hogy milliárdnyi ember egyetlen dologra vágyjon, és egyetlen dologba fektesse az energiáját. Nem a plazmatévé, vagy a ház, vagy az életmód, vagy a munkahely vagy a másik felünk, vagy státuszunk az, ami után rohanunk, mert tudjuk, hogy üresek vagyunk. Ezek az emberek szomorúságot és magányt és ürességet éreznek, csakúgy mint mindenki más és még meg is akarják tölteni azt az ürességet materializmussal, mert azt hiszik, hogy attól majd jobban érzik magukat. Vagy le akarják nyugtatni az üres érzést anyagi birtokláson keresztül végül mindez ott csapódik le, hogy úgy érezzük, egy külső forrásra kell bíznunk a függőségünket, egy olyan forrásra, amely fölött abszolút semennyi befolyással nem rendelkezünk.

Amit jelenleg látunk az egymás elleni versengés, egymás pusztítása, háborúk, harc a materiális elemekért, a bolygó megerőszakolása és széttépése, hogy megszerezzük pár darabkáját amit majd a kezünkben tartva azt mondhatjuk, megnyertük a játszmát. Ezen tettek mindegyike rombolóan hat nemcsak a bolygóra, de az emberi civilizációra is. Az emberi civilizáció virágzani fog, ha együttműködésre épül, és elhal, ha versengésre. Tehát ha ezen elvek mentén haladunk… a kihalás áll előttünk.

Tudod, mindannyiunknak vannak úgymond démonai, mindannyiunkban élnek belsőnk démonai, de azt képzeljük, hogy valami ördögi szörnyeteg vagy sötét jelenés formájában tűnik fel ha arra a démonra gondolsz, amit a moziban lehet látni… Ezzel szemben a démonaink valójában a mindennapi életünkben szereplő többi ember, azok, akikkel vitatkozunk, akiket irigylünk vagy utálunk, azok, akiket fizikailag vagy mentálisan bántalmazunk valamilyen úton-módon. És nem azért, mert irigylünk vagy utálunk bennük bizonyos tulajdonságokat, hanem a tény, hogy gyűlöljük azt, hogy önmagunkra emlékeztetnek bennünket. Saját tulajdonságainkat látjuk bennük tükröződni, olyanokat, amikből szeretnénk, ha több lenne, vagy olyanokat, amiket egyáltalán nem szeretnénk, ha lenne. Szóval mit teszünk?

Ezt a fájdalmat nem úgy enyhítjük, hogy megjavítjuk vagy legyőzzük démonainkat, ehelyett bántjuk azokat, akik emlékeztetnek minket a saját démonainkra. Bántjuk azokat, akik emlékeztetnek minket mindarra, amit nem szeretünk magunkban. És mikor felzaklat bennünket, hogy nem vagyunk az érzelmeink urai, mert nem is tudjuk, valójában mi befolyásolja az érzelmeinket, másokon vezetjük le, gyakorlatilag bármi olyasmin vezetjük le, ami képes megmutatni vagy katalizálni a gyűlöletünket.

Aztán ugyanezt tesszük az állatokkal, az állatok tökéletesek, mert nem tudják megvédeni magukat. Tökéletes olaj a belső agresszió, zavarodottság, vagy gyűlölet tüzére… csak vezesd le valamin ami teljesen magatehetetlen. Csak gondolj bele, mennyire öntudatlanul kell cselekednie valakinek ahhoz, hogy kínozzon, megcsonkítson vagy agyonverjen bármely élő lényt. Gondolj arra, mennyire hiányoznia kell az élet által érzett általános részvétnek ahhoz, hogy még az empátia nyomait se érezze egész populációk, de akár csak egyes egyének vagy állatok iránt…

Fajok egész populációit tenyésztjük pusztán a célból, hogy árucikkek legyenek. De elmondom,  mi a még veszélyesebb… még csak nem is az, hogy az emberek ilyen kegyetlenséget visznek véghez, mert ezt már túltárgyaltuk. A gyűlölet és kegyetlenség azon formája már intézményesült és jól ismert. Ami miatt azonban igazán aggódom: azok az emberek, akik az embertelenséget ellenzik, akik az állatokkal szembeni kegyetlenséget ellenzik, és önelégültek annyira, hogy azt gondolják, igazságos volna bántalmazni vagy akár csak kívánni ezen embereknek a fájdalmát. Mert ezek az öntudatlan kegyetlen viselkedést egy olyan szintre viszik, ahol az öntudatlan kegyetlen viselkedés tökéletesen elfogadható számukra. Mert úgy érzik, az ő dolguk, hogy más embereken igazságot szolgáltassanak. Mintha egyfajta hatalmi figurák volnának. Ezen embereknek még nehezebb dolguk lesz annak megfejtésében, hogy miért hordoznak annyi gyűlöletet és megvetést. Nem úgy tűnik, mintha felismernék, hogy ez csak egy más formája ugyanannak a gyűlöletnek.

Szóval mit is teszünk belső démonaink elkerülésének érdekében? Mikor kezdjük felismerni, hogy “Hé, álljunk meg egy percre, talán nem is okés bántani bármely más élőlényt”, akkor az egónak a kegyetlenség egy ezoterikusabb formájával kell előhozakodnia, hogy ismét ugyanarra az önutálatra vegyen rá, ugyanarra az arrogáns attitűdre, csak épp más úton és az emberek egy más csoportjának irányába. De az üresség visszatalál hozzánk és ismét nyugtalannak érezzük magunkat, nem számít hány alkalommal toljuk odébb a hibáztatást más egyénre vagy megint más csoportra. Káoszra van szükségünk, katasztrófáért könyörgünk. Mert ha ezek nincsenek, amik egyfajta ördögűzőként vagy katalizátorként hat ránk, elkezdjük felismerni ezeket önmagunkban és ez az amit kerülni akarunk. Tehát bírjuk a háborút, a terrorizmust, a részvénytőzsde összeomlását és a gazdasági összeomlást, le tudjuk kezelni ezeket. De amint észleljük a káoszt önmagunkban, pontosan ez az, amitől félünk.

Milliónyi 9/11-et élünk át egyetlen pillanat alatt, mikor bepillantást nyerünk önutálatunkba. “Hatékonyan pusztítjuk magunkat szeretetnek álcázott erőszakkal.” “Rengeteg fájdalom van az életben, és talán az egyetlen fájdalom, amit elkerülhetünk, az abból a fájdalomból adódik, hogy próbáljuk elkerülni a fájdalmat.” És tudjátok a legérdekesebb mindebben…

Minden nap dolgokkal szembesülünk. Minden egyes nap, melyet vagy tárt karokkal fogadunk, vagy hevesen elutasítunk, de az érdekes nem az, amit elfogadunk vagy elutasítunk, hanem hogy mi az a valami bennünk, ami arra késztet, hogy elfogadjuk az egyik dolgot, és elutasítsunk egy másikat. Létezik egy alapvető kettősség, mint az erős vagy gyenge, vonzás vagy taszítás, és ami ebben érdekes, hogy mikor felismered, hogy a tudatosság, felismerés, vagyis a tapinthatatlan esszencia, ami minden anyagot a körülöttünk lévő életbe formál. S itt találjuk a kettős viselkedés eredetét. Úgy is magyarázzák, mint Brahma be- és kilélegzése, Atman és Lucifer összehúzódása és kitágulása antropomorf körülmények között.

Az elektromosság aktív és passzív minőségei, férfi és női tulajdonságok, Yin és Yang, Létezés és Semmiség… Bárhogyan kifejezhető ugyanaz a viselkedési folyamat, ami észleléssel kezdődik, tudatossággal kezdődik, és ha megszabadulunk elménk minden képétől és fogalmától, és a fejünkben lévő monológtól, csak a két polaritás különbségét próbáljuk érezni, ráébredünk, hogy a különféle jelenetek és lehetőségek, melyek lejátszódnak a világban, mind ezen közös pontból eredeztethetők.

Milliónyi ember mondhatja neked, hogy a Biblia miért Isten szava, és hogy szóról szóra követned kéne. Aztán milliónyi mondhatja, hogy a Biblia egyfajta Elmekontroll, és hogy semmit ne higgy el belőle. Mindenki megmondja, hogy “Figyelj erre”, vagy “Vigyázz arra”, “Ez jó információ”, “Ez rossz információ”. Muszáj elgondolkodnom  azon, hogy mi tesz valakit eléggé hatalmas figurává, hogy azt mondhassa valamire, igaz vagy hamis? És miért utasítasz vagy fogadsz el bármit is egy másik személy javaslatára alapozva? Miért nem magad hozod meg a döntést?

Az információ az információ, nincs olyan, hogy jó vagy rossz információ, azon múlik, mit teszel vele. Azt mondom,  legyen minden a Bibliád, adj minden információnak, minden személynek, minden történésnek, jelenetnek vagy szituációnak egy őszinte és nyitott elmét. Mert a saját felelősséged, hogy úgy válaszolj rá, ahogy akarsz. Nem követve a nyájat, nem követve konvenciókat, a Te felelősséged. És ez lesz az a pont, ahonnan nem számít, hányan mondják, mert nem függsz többé a jóváhagyásuktól. Ha minden egyes nap legalább megkérdőjelezzük a saját tetteinket, a saját gondolati folyamatainkat és tudatos döntést hozunk arról, amit igaznak érzünk, erről hiszem, hogy Isteni. Ez az igazi sámánizmus. És ez számomra egyenlő azzal, amitől élőnek érzem magam.

 A tudatos, élő univerzumban nincsenek természet-törvények, csak szokások. Az univerzumon kívül nincs semmi, ami törvényeket szabna ki rá. A fix természeti törvények illúziók csupán. Ha a szokásnak mégis változnia kell, hogy biztosítsa a szervezet túlélését, láthatjuk ezt az eseményt a természetben, és Evolúciónak nevezzük. A kollektív tudat formálja az evolúciónkat. Ennek egy ékes példája a John Karat által 1988-ban végzett kísérlet. Laktóz-intoleráns sejteket olyan környezetbe helyezett, ahol csak laktóz volt jelen, mint élelem. A természet “Törvénye” szerint minden egyes laktóz-intoleráns sejtnek meg kellett volna halnia. De nagy meglepetésre mindegyik túlélte. Mindegyikük megértette a problémát, amivel szembesült, és lecserélte a defektes laktóz enzimet egy helyesen működőre, hogy élelemként használhassa a laktózt. Ha egy sejt képes eldönteni hogyan és mikor evolválódjon, különben kihalással néz szembe, akkor bármi más is képes erre.

A jelenlegi hiedelem szerint az emberi test egy biokémiai masina, amit gének irányítanak. És így a viselkedést, érzelmet, és biológiai tulajdonságainkat, egészségünket, életünket szintén gének irányítják, melyeket mi nem tudunk irányítani. Ezt tanítottuk tehát az embereknek: Te egy áldozat vagy, a gének irányítják az életedet, nem Te választottad őket, nem változtathatsz rajtuk, így amilyen gének jutnak, beprogramozzák, mi fog történni.

Őssejtekkel való kísérleteimben, melyeket 1967-ben kezdtem, izoláltam egy őssejtet, majd petri-csészébe raktam, az pedig 10 óránként osztódott. Aztán fogtam a sejteket, 3 csoportra osztottam őket aztán 3 petri-csészébe raktam őket. Aztán megváltoztattam a közeget, a környezet alkotóelemeit mindhárom petri-csészében. Az egyikben a sejtek csontot növesztettek, a másodikban izmot, a harmadikban pedig zsírszövetet. Mi befolyásolta a sejt sorsát? És először persze azt mondjuk, “De hiszen genetikailag teljesen azonosak voltak, mikor a petri-csészékbe kerültek!” Így hát a gének nem okozhatták a különbséget, mert mindben ugyanazok voltak. Ami eltért, az a környezet volt.

És hirtelen fordulóponthoz érkezett a karrierem: “Te jó ég! Itt tanítom, hogy a gének irányítják az életet, de ezek a sejtek azt mondják, hogy a gének reagálnak az életre!” És ha irányítod a reakciót, akkor irányítod az életedet. Így értelmezed a környezetet, az elméd így fogja fel a környezetet és ha ezt megérted, akkor a legcsodálatosabb kifejezéshez juthatsz, ami csak létezik e földön, teljes életben és egészségben lenni, köszönhető annak, ahogy reagálsz a világra.

A pénzügyi összeomlás fényében, világszerte politikai és vallási háborúk kereszttüzében és az elveszettség és értelem nélküliség egyre növekvő érzésében, hatalmas mennyiségű energia van, amit a kollektív elme hoz felszínre. Az evolúció nem fokozatosan történik, hanem ugrások és helyrebillenések formájában és a szervezet életben maradásának erőteljes szükségletéből fakad. A történelem egy választópontjához érkeztünk. Választani fogunk, hogy függetlenedünk, vagy függők maradunk. Hogy szembenézünk valódi énünkkel, vagy tovább hadakozunk egy kísértettel. Hogy meggyógyulunk, vagy hagyjuk, hogy a betegség nőjön. Élni… vagy meghalni.

TIÉD A VÁLASZTÁS!

forrás: biktop.hu

About The Author
-