Mára mindenki érezheti, hogy a Földön valóban egyfajta spirituális ébredés zajlik. Ez talán egyértelművé vált mindazok számára is, akik pár éve biztosan legyintettek volna ilyesfajta információ hallatán. Pedig tényleg így történik, bizony hétköznapi emberként is tudomást szerzünk arról, mi is az a morfogenetikus mező, mennyire érdekes jelenség a szabad-energia, elkezdtünk mindennapi életünkbe vonni olyan tevékenységeket, mint meditáció, és odafigyelünk arra, mit és hogyan együnk. Lelassulunk egy picit, sokkal többet járunk a természetben…

Mindez már természetes, hiszen mindannyian érezzük, „valami” nagyon komolyan változik. Érdekes és érdemes észrevenni, hogy ez a valami, ami annyira változik, nem más, mint mi magunk… Igen, mi magunk, a saját tudatunk és annak finom-energetikai hálója, az úgynevezett kollektív tudatalatti, avagy morfogenetikus mező. Egyéni tudatunknak és annak összekapcsolt hálózatának a morfogenetikus mezőnek rezgésszáma rohamosan emelkedik, ez tény. De hogyan történik mindez? Mi okozza az egyéni tudat és a kollektív tudat rezgésszámának emelkedését?

Számtalan spirituális mester, jelenleg élők és már eltávozottak, sokat hangoztatták és hangoztatják, hogy a Földi élet-minőség változásához egyfajta általános tudatszint emelkedésre van szükség egyénileg is és persze az egyénekből álló társadalom szintjén is. Tényleg nagy szükség van erre, hiszen a jelenlegi, földi életvezetés nem tartható fenn tovább, a bolygó – és vele együtt a mi magunk – pusztulása nélkül.

Tudatszint emelkedés tehát a kulcsszó, amely megfelel a rezgésszint emelkedés kifejezésnek. Használhatjuk őket – többé-kevésbé – egymás szinonimájaként. Tehát, tudatszint emelkedésre van szükség és biztosan sokan bólogatnak most beleegyezően… De vajon mit is jelent valójában ez a kifejezés? Mit jelent az, hogy ember bizonyos tudatszintek között mozog és tapasztalat által ezeket a szinteket meghaladva magasabb szintre léphet? Mitől függ egyáltalán egy adott tudatszint és hogyan teremtik ezek egy adott egyén és környezetének valóságát?

A cikk elején említettük, hogy bennünk, emberekben is megtalálható az Univerzumot alkotó két pólus „lakhelye”: az agyunkban, (fizikai szinten a tobozmirigyben) található a Tudat pozitív pólusa, és a gerincünk legalsóbb csigolyájában található az Energia negatív pólusa. Yin és yang, az Univerzumot alkotó két eszencia kicsinyített mása működteti lényünket is, ugyanúgy, ahogy a Világegyetem fennmaradását is ez a két erő biztosítja.

Az végtelen mennyiségű energia, ami ezt a csodálatos Kozmoszt létrehozza – az analógia elve alapján – bennünk is megtalálható kell, hogy legyen. Meg is található. Ez az Energia a lényünk legalsó csigolyájában nyugszik látens, azaz alvó állapotban. Amit a legtöbben nem értenek és furcsán szemlélnek, az az, mikor szóba kerül, hogy ez az Energia a szexuális energia. Nos, ez állítás igaz, de csak részben igaz. Kundalini nevével szimbolizált energia sokkal több annál, mint hogy csupán szexuális energiának nevezzük, mert valójában ez az energia hozza létre lényünk minden aspektusát, többek között a vitalitás, a valódi szeretet, szerelem, és objektív kreativitás energiái is ebből az energiából származnak. Nem is eredhetnek máshonnan, hiszen ez az energia lényünk egyetlen igazi forrása, az Élet eredete, mely attól függően alakítja kvalitásainkat és tulajdonságainkat, boldogságunkat, avagy annak ellenkezőjét, hogy mennyire vagyunk tudatosak benne és miképpen bánunk vele. Ezek a tulajdonságok attól függően nyilvánulnak meg lényünkben, hogy ez az Univerzumi energia milyen szintet ér el bennünk. Itt jönnek képbe az energia „tároló-rekeszei” a csakrák, melyek viselkedését és jellegzetességeit minden embernek ismernie kellene.

Ha kicsit tovább megyünk: számtalan haszontalan dolog helyett – melyekkel az iskolában a gyerekek fejét tömik, – rendkívül hasznos lenne az ifjúságot minél korábban megismertetni a jóga tudományával. Ez a tudomány nem más, mint önmagunk felfedezése és megismerése.

Hogyan lehetne boldog és sikeres bárki, aki önmagát nem ismeri? Ismerd meg önmagad és megismered a Világot.

Analógok vagyunk… De térjünk vissza a lényünk legalsóbb csigolyájában rejtőző Energiához…

A szexuális energia csupán Kundalini egy arca, ha mondhatjuk így. Volt már róla szó, hogy ugyanez az energia, amint lényünkben megőrződik és útját a hátgerincen felfelé megkezdi – nyilvánul meg például vitalitásként, képzelőerőként, akaraterőként, és a mindent átölelő valódi szeretetérzés is ebből az Energiából származik, a fej szintjén pedig hatalmas potenciállal rendelkező szellemi energiaként és intelligenciaként jelenik meg. Mondhatjuk tehát hogy gerincünk alsó csigolyájában „lakó” Energia tulajdonképpen igazi Életenergia, melyet, ha megőrzünk, az nem csak a fizikai testet tartja egészségesen és fiatalon, hanem komoly képességekhez és jellembeli kvalitásokhoz is juttathat bennünket.
Az szexuális kontinencia kifejezés tehát azt jelenti, hogy ezt az Energiát lényünkben megőrizzük és törekszünk arra, hogy az minél magasabb tároló-edényben, „csakrában” nyilvánulhasson meg. Szexuális kontinenciáról csak abban esetben beszélhetünk, ha a megőrzött energia magasabb szintekre lép és ott átalakul (transzformálódik), valamint kifinomodott formában más energiaként megjelenik (szublimálódik). Ilyen jellegek például a már említett képességek: akaraterő, boldogságérzés és szeretet, kreativitás, szellemi potenciál, természetesen mindegyik a neki megfelelő, hozzá köthető energia központ szintjén jelenik meg. A transzformáció és szublimáció folyamatát a jóga,- többek között – asa-val, azaz bizonyos testtartások által kivitelezi.

Rendkívül sok ember érdeklődik és érti meg ezt a jelenséget, amely nem más, mint az Ébredés, vagy Felemelkedés. Hiszen az Energia egyre magasabb szintekre jut lényünkben, felemelkedik, ezáltal teljesen átformálja valónkat és a körülölelő valóságunkat is. Miért? Mert ez az Energia a környezetünket alkotó Energia-valóság kicsinyített (makro-kozmikus) mása! Ami bent az kint.

A szexuális erő átalakítása és felemelkedése természetesen nem jelenti a szexuális élet és szeretkezés megtagadását! Éppen ellenkezőleg, annak az eredetileg szakrális cselekedetnek, mikor két lény tiszta szeretetből fizikailag is egyesül a legtermészetesebb, legtisztább és leggyönyörűségesebb formája a kontinens, úgynevezett “magmegtartó szeretkezés“, amelynek keleti elnevezése a Tantra. Aki egyszer is átélte, tudja, ez az ember természetes szeretkezési formája, melyet ebben a korban, jelenleg fedez fel újra. Ez a felfedezés gőzerővel zajlik. Rengetegen sajátítják el, hogy a szexualitás közben megtapasztalt orgazmusnak semmi köze nincs ahhoz a jelenséghez, amelyet a férfiaknál ejakulációként, a nők egyfajta letöltődésként élnek meg. (Mindkét esetben a nemi potenciál, Kundalini alacsony szintű formájának a szexuális energiának elvesztéséről van szó. Hogy ez mekkora veszteség is valójában, arról már a szexuális kontinencia sorozat cikkeiben esett szó.)

Mivel sokaknak furcsa, hogy az orgazmus sokkal kiterjedtebb lehet, ha az Energia megőrződik, a jelenséget megfordítva talán könnyebben érthetővé válik a dolog. (Úgyis pólusváltás korszakát éljük, lásd Üzenet Odaátról 3. cikket) Tulajdonképpen hatalmas mennyiségű boldogság, kreativitás, szellemi energia megy kárba minden alkalommal amikor, az ejakuláció, illetve letöltődés megtörténik.

Mindig kérdésessé válik persze a tömegtudat szintjén, hogy mi a természetes és mi nem az. Mára az emberi tudat fejlődése olyan sebességgel robog, hogy a kontinens aktus tekinthető természetesnek és úgynevezett hagyományos aktus “NEM természetes”, mégpedig azért, mert az jóval alacsonyabb energia szintet képvisel (érzékelhetjük ebben a folyamatban is a pólusváltás jelenségét) a magmegtartó szeretkezés és életvitel energia-szintjéhez képest.
A morfogenetikus mező működése által pedig mindannyian tudatossá válunk saját Élet-energiánk jelentőségére, működésére és arra, hogy ez az energia hogyan teremti egyéni és kollektív valóságunk képét. Egy, a kontinencia útját járó egyénben hatalmas kreativitás, boldogság és szeretet-energia, valamint szellemi potenciál halmozódik fel, ez óhatatlanul átalakítja nem csak az egyén életét, de annak környezetét is.

Az Orgazmus állapota az a jelenség, amikor a teremtés két pólusa egymásban nyugszik. Az Energia eléri a Tudatot, beáll az időtlenség érzése és a gondolat-nélküliség, a teljes boldogság harmonikus állapota. A „hagyományos” aktusban azonban ez a jelenség rendkívül korlátolt időtartamban jöhet létre, mert az Energia ejakuláció formájában távozik. (A nőknél is hasonló jelenség működik kisebb energiaveszteséggel, ők azonban menstruáció során veszítenek nagy mennyiségű élet-energiát.) Az orgazmus jelenségének semmi köze sincs az azt követő ejakuláció eseményéhez. A két jelenség egymástól függetlenül létezik, s valójában az ember természetes állapota az, amikor az orgazmust az ejakulációtól elkülönítve képes megélni.

Ami tehát a „hagyományos orgazmus” során történik, az az, hogy az energia a hátgerincen végighaladva az agyban egyesül a Tudattal néhány másodpercre elérve a tökéletes isteni egység és boldogság állapotát. Ezután a rendkívül korlátolt időtartalmú tapasztalás után az Energia ejakuláció (férfiak) és letöltődés (nők) formájában távozik.

Ez az energetikai minta a dualizmus mintája. (Érdekes megfigyelhető összefüggés, hogy például a robbanó motor is hasonló elven működik. Nem véletlen, hiszen dualista tudat-szintről származó találmány; a szabad-energia pedig a teremtő energia kontinenciáját felismert tudat találmánya.)
Egészen addig, amíg az egyén saját Energiáját dualista tudatszinten éli meg, az Energia távozása által egyfajta hiány-állapotban fog élni és boldogságának forrásait külső körülményekben keresi. Az Energia kontinenciáját felismert Tudat maga a boldogság forrása, mert belőle egyik pólus sem hiányzik – boldogságát és szeretetét másoknak sugározza ki.

Tudatszintek

Attól függően, hogy az életenergia (Kundalini) dominánsan melyik csakrából nyilvánul meg, beszélhetünk egy egyén tudatszintjéről. A hétköznapi ember az Energia rabszolgája, mert tudattalan annak működésére. A spirituális ember használja saját Energiáját, mert ahol a Tudata, ott az Energia.
A jelenleg zajló felemelkedésben a hétköznapi emberből spirituális ember válik. A kettő egy és ugyanaz. A hétköznapi embernek kell spirituálisnak lennie, mert a spirituális ember teljesen hétköznapi.

A hét csakrának megfelelően hét tudatszint létezik, ezek a tároló-edények szolgálnak Kundalini, azaz az Életenergia „lakhelyéül”, meghatározva az ébredő egyén kvalitásait, személyes képességeit.

A hét csakra, és a bennünk rejlő isteni teremtő Energia felfedezése az egyén teljes átalakulását, spirituális felébredését és fejlődését kezdetét jelenti, mert a szexuális kontinenciából származó valódi szeretetenergia az, amely ezt a Bolygót végre Életre kelti és felemeli. A Föld-bolygó a Szív tudat-szintjére érkezett, így testén semmilyen, ennél alacsonyabb frekvencia nem képes működni már…

(forrás: shaumbra-hu.info)

About The Author
-