NAGYBOLYGÓ TRANZITOK, NAPFOGYATKOZÁSOK ÉS SZUPERHOLDAK

Ez az év rengeteg változást hoz, mivel a Holdcsomópont tengely mellett több égitest – például az akaraterőt mozgató Mars, a karmikus sebeket jelölő Chiron, az álomhozó Neptunusz és a kapcsolatteremtő Transzplútó-Perszefoné – változó jegyekben járva indul, a négy nap- és holdfogyatkozás közül pedig három változó jegyekben történik. Semmit nem érdemes készpénznek venni: az információk és tények gyorsan elavulhatnak, vagy teljesen érvényüket veszthetik. Ami reggel még igaz, az délutánra hamissá válhat, és ha valaki nem képes a gyors adaptációra, az komoly veszteségként éli meg ezt a folyamatot. A lassú járású bolygók közül a Szaturnusz a Mérlegben, az Uránusz a Kosban, a Neptunusz a Halakban, a Plútó a Bakban, a Transzplútó pedig a Szűzben található. Az a tény, hogy közülük három idén is kardinális állású, megerősíti a tavalyi év megújulást szimbolizáló energiamintázatait, ami emberi szinteken gyakran egyáltalán nem kellemes: a Kos Uránusz a forradalmakat és az egyéni akarat megnyilvánulásait erősíti, a Bak Plútó a megcsontosodott hatalmi szerkezeteket transzformálja, a Mérleg Szaturnusz pedig a kompromisszumkötés szükségességét hangsúlyozza, ugyanakkor diplomáciai vagy párkapcsolati nehézségeket is jelez.

IDEI NAGYBOLYGÓ TRANZITOK

Uránusz-Plútó kvadrát

Az Uránusz-Plútó kvadrát ebben az esztendőben csupán kétszer, június 24.-én és szeptember 19.-én pontosodik be, de gyakorlatilag egész évben orbiszon belül lesz. A robbanásszerű változások, a káosz és anarchia (Uránusz) a teljes külső-belső átalakulással (Plútó) párosul, amely visszafordíthatatlan változásokat kényszerít ki a világban: gyakorlatilag semmi sem maradhat olyan, mint azelőtt, akár örülünk neki, akár nem…

Szaturnusz – Neptunusz trigon

Már január 1.-től 1 fokon belül áll a két bolygó levegős (Mérleg és Vízöntő) jegyekben, de maga a trigon így soha nem pontosodik be, mert február elején a Szaturnusz nagyon lelassul és visszafordul, a Neptunusz pedig már 4.-én saját jegyébe, a Halakba lép. A Szaturnusz viszont csak október 6.-án lép át a Skorpióba, és 11.-én alkot egy pontos víz trigont a Neptunusszal. Ez a kombináció az asztrológiában az építkezést szimbolizálja elsősorban, hiszen az álmainkat (Neptunusz) lehozhatjuk földi síkra és szerkezeteket építhetünk belőlük (Szaturnusz). Mivel a trigon nem jön létre az értelmet sugárzó levegős jegyekben, csupán az érzelmeket és empátiát elősegítő vízjegyekben, ez a tény azt sugallja a számunkra, hogy nem a racionális, hanem az irracionális döntések kell, hogy előtérbe kerüljenek: ne a tervezőasztalon rajzolgassunk, hanem a lelkünkben!

Chiron-Plútó szextil

Május 12.-én pontosodik be a Bak Plútó és a Halak Chiron közötti szextil, s ez a kombináció elsősorban a karmikus sebek (Chiron) teljes és alapvető (Plútó) átalakításáról szól, vagyis a valódi gyógyulás lehetőségéről. Szeptember 6.-án megismétlődik a fényszög, vagyis ebben az évben két kapu nyílik a gyógyulni vágyók számára. Fontos tudni azonban, hogy minden betegségnek lelki eredete van, amelyet fel kell tudni ismerni ahhoz, hogy a remélt gyógyulás bekövetkezhessen. A Plútó a tudatalattink mélyrétegeit is uralja, s ahhoz, hogy a felszínre hozzuk rejtett tudattartalmainkat, gyakran pokolra kell szállnunk, de ha megtesszük, teljes és végleges gyógyulásban lehet részünk.

Sedna-Szaturnusz kvinkunx

Sedna egy rendkívül lassú mozgású égitest, amely a külső Kuiper-övben található, és az árulást, a szétszakadást, de a szétdarabolódás általi teremtést is szimbolizálja. Több évtizede (1969 óta) a Bikában tartózkodik, és még hosszú ideig (2025-ig) ott is marad. Fényszögei olyan eseményeket jeleznek a világban, amely a meglévő struktúrák túlhaladottsága miatt a változások szükségességét hangsúlyozzák és segítik elő, ezek azonban rendkívül igazságtalan és fájdalmas formát ölthetnek. Sedna június 3.-án kvinkunxot alkot a Mérleg Szaturnusszal, s ez a kombináció 2011. november 3.-án egyszer már bepontosodott, amely egybeesett a görög válság élesedésével, az Occupy Wall Street bankellenes népi mozgalom kiszélesedésével, és az Euro-övezet várható szétesésének híreivel. A Sedna-Szaturnusz kapcsolat a régi hatalom státusz quo törekvéseinek (Szaturnusz) darabokra szakadását (Sedna) szimbolizálja, amiből megszülethet valami teljesen új és eddig ismeretlen minőség.

Eris-Szaturnusz oppozíció

Eris szintén egy lassú mozgású külső Kuiper-övbeli objektum, amelyhez a transzcendentális karmaasztrológiában a drasztikusan megváltozó külső körülményeket kötjük. Már jó ideje (1921-től) a Kosban tartózkodik, és ott is marad egészen 2045-ig. Júniusban a retrográd mozgású Mérleg Szaturnusz egyre jobban közelít a szembenálláshoz, de mivel 25.-én stacionárissá válik, majd visszafordul, az oppozíció mégsem pontosodik be, mindössze 5 ívperccel marad el tőle. Ezt az állást tavaly október 27.-én már megtapasztalhattuk, aznap éppen szárnyaltak a pénzpiacok arra az optimista hírre, hogy sikerül megoldani az Euro-zóna válságát. A várakozások azonban hamisak bizonyultak, november elején már ismét a pesszimizmus és a kilátástalanság uralkodott a tőzsdéken.

A SZEMÉLYES BOLYGÓK FONTOSABB ÁLLÁSAI

Retrográd Merkúr

Ebben az évben a Merkúrnak három retrográd periódusa lesz – ami egyébként az átlagos előfordulás. Az első március 11 és április 3, a második július 14 és augusztus 7, a harmadik pedig november 6 és 27 közé esik. Ezekben a hetekben ajánlatos a szerződéskötéseket elkerülni, mert rengeteg félreértés történhet. Levelek, emailek elkallódhatnak, telefonszámok elveszhetnek, és az általános kommunikációt is áthatja az értetlenség. Mindenfajta ügyintézés sokkal nehézkesebbé és lassúbbá válik, a személyes beszélgetések során pedig akaratlanul is sebeket ejthetünk a szeretteinken.

Retrográd Vénusz

A Vénusznak viszonylag kevés retrográd időszaka van, hiszen csaknem kör alakú pályán kering. Ebben az évben csupán egyetlen ilyet találunk: az Ikrekben járó Vénusz május 15.-én kezd retrográd mozgásba, ami június 27.-ig tart. Vénusz a szerelmi kapcsolatokat és a pénzügyi befektetéseket uralja, a hátráló mozgás azonban éppen ezeket a tevékenységeket hátráltatja, ezért nem érdemes erre az időszakra esküvőt vagy nagyobb pénzügyi tranzakciót tervezni, kivéve egyetlen napot, a június 6.-át, amikor okkultációba kerül a Nappal.

Vénusz˗Nap okkultáció

Június 6.-án egy ritka jelenséget figyelhetünk meg: a Vénusz Nap általi okkultációját, amely 121 évenként következik be. Ez azt jelenti, hogy a Vénusz és a Nap nem csupán az Állatöv azonos fokán állnak, hanem azonos az Ekliptikától való elhajlásuk (deklinációjuk) is. Ugyanez a jelenség történik teljes napfogyatkozáskor, amikor a Hold rákúszik a napkorongra és eltakarja a nappali fényforrást. A Vénusz jóval kisebb, mint a Nap, ezért nem képes csökkenteni a fényerejét, de a két bolygó így is valódi kazimit hoz létre. Ez az arab eredetű kifejezés az jelenti, a Nap szívében lenni, amitől a Vénusz ereje és hatása sokszorosan felerősödik.

Retrográd Mars

A Szűzben járó Mars január 25.-én kezd retrográd mozgásba, ami április 14.-ig tart. Ebben az időszakban az akaratot kifejező égitestnek csökken az ereje és sokkal inkább befelé, mint kifelé hat, vagyis az önuralmat segíti elsősorban, de rossz esetben fokozhatja az önmarcangolást, az önvádat is. Ugyanakkor a Szűz jegye a tisztázást, a rendrakást szimbolizálja, érdemes tehát ilyen jellegű fizikai és lelki tevékenységekre koncentrálni ebben az időszakban.

NAPFOGYATKOZÁSOK

Ebben az évben két napfogyatkozás és két holdfogyatkozás lesz, vagyis a szokásos számú, hathavonta jelentkező párosokkal kell csupán számolnunk (szemben a 2011- es évvel, amely során összesen hat fogyatkozásban lehetett részünk, ráadásul egy teljesen új ciklus is elindult). A napfogyatkozásokat az egyes asztrológiai iskolák többféleképpen értelmezik, de abban szinte mindegyik megegyezik, hogy nehéz, kártékony, vagy egyenesen végzetes hatásokat tulajdonítanak nekik már évezredek óta. A kissé árnyaltabb transzcendentális fejtés szerint egy rejtett problémát hoznak a felszínre, amely váratlanul tör elő, és azonnali megoldást igényel. Rendszerint stresszes helyzeteket teremtenek még abban az esetben is, ha a végeredmény kimondottan jótékony és hasznos a számunkra. Cselekvésre sarkallnak, döntéseket kényszerítenek ki belőlünk, s nem engedik, hogy tétlenül nézzük a dolgokat. A különböző iskolák a fogyatkozás képletének fő fényszögeit és a fényadók állásait veszik elsősorban figyelembe, pedig véleményem szerint érdemesebb a sorozat legelső napfogyatkozásának képletéből és az abból levezethető alapértelmezésből kiindulni, s csak ezután megvizsgálni magát az adott eseményt.

A napfogyatkozások ugyanis ciklusokba rendeződnek (ezeket Saros ciklusoknak nevezzük), amelyek közel 1300 éven keresztül tartanak. A ciklusok tagjai a Föld északi vagy déli sarkától indulnak, 18 év és 9-11 naponként ismétlődnek, és végül megérkeznek az ellentétes sarokhoz, ahol megszűnnek. A fogyatkozások geometriájából következik, hogy egy-egy évben általában két „fogyatkozás időszak” van: a nagyjából hathavonta előforduló napfogyatkozások előtt vagy után két héttel rendszerint találunk holdfogyatkozást.

Ha azonban egy adott időszakban létrejön a holdfogyatkozás, előtte vagy utána bizonyosan lesz napfogyatkozás is, és az sem ritka, hogy mindkét esetben (ez történt 2011-ben, amikor összesen hat fogyatkozást élt át a világ). Egy emberöltő során mintegy negyven aktív ciklus figyelhető meg. A karmaasztrológiában a pre-natális (születés előtti, magzati korban átélt) fogyatkozásokat karma-jelölőként értelmezzük, amelyek kiegészítik a holdcsomópontok jelentését. A fentiekből következik, hogy a hathavonta bekövetkező fogyatkozás-párok mellett 18 évenként (vagyis a 18., 36., 54., 72. és 90. életévünkben) a születésünk előtti ciklusnak egy újabb tagja bizonyosan aktiválódik, amely rendszerint fontos szerepet fog betölteni az életünkben, míg a többi csupán abban az esetben, ha valami lényegeset megérint a képletünkben (pl. a tengelyeket, a Napot, a Holdat, vagy a születés uralkodóját).

A 2012. évben a következő fogyatkozásokat találjuk (a megadott alapértelmezések Bernadette Brady The Eagle and the Lark c. könyvének 2. függelékében szerepelnek): Május 2. – gyűrűs napfogyatkozás az Ikrek fokán, 128. sorozat: komoly sikereket hoz, amelyek hosszadalmas, alapos és kemény munkán alapulnak. Új gondolatok, elméletek, irodalmi és tudományos művek születhetnek a nyomán, amelyek teljesen egyedi elképzelésekből indulnak ki. Ezeket a világ kezdetben csak nehezen fogadja el, de a kitartó és következetes hozzáállás szinte mindig meghozza az átütő sikert. Június 4. – részleges holdfogyatkozás a Nyilas 14. fokán, 14. sorozat: kellemes meglepetést, váratlan örömöt, hirtelen szerencsés fordulatokat, anyagi nyereséget vagy erkölcsi győzelmeket kötünk ehhez a sorozathoz. Gyakran hoz olyan eseményeket, amelyek gyökeresen és pozitív irányban változtatnak a sorson.

November 13. – teljes napfogyatkozás a Skorpió 22. fokán, 133. sorozat: örömök, élvezetek, jó hírek kötődnek ehhez a ciklushoz, ugyanakkor olyan feladatokat és kötelezettségeket jelöl, amelyek komoly vagy felelősségteljes munkával párosulnak, de örömöt is okoznak (például terhesség, születések, vagy családi vállalkozások). November 28. – félárnyékos (penumbrális) holdfogyatkozás az Ikrek 7. fokán, 145. sorozat: barátokkal vagy csoportokkal kapcsolatos váratlan eseményeket jelöl, amelyek stresszes helyzeteket okoznak, és komoly mértékben nehezíthetik a személyes kapcsolatainkat. Lényeges, hogy ne döntsünk azonnal, mivel a rendelkezésünkre álló információ bizonyosan hiányos és valószínűleg téves is. Kimerültség, fáradtság, betegséget előidéző időszak kötődik ehhez a sorozathoz.

SZUPER HOLDAK

Ez az év több olyan Teliholdat és Újholdat is tartogat, amelyeket „szuper” Holdként tart számon az asztrológiai hagyomány. Ez a kifejezés arra utal, hogy a Hold az Újhold (Nap – Hold együttállás) vagy a Telihold (Nap – Hold szembenállás) során nagyon közel kerül a Földhöz (a maximális földközel 90%-át meghaladó mértékben). Ilyenkor az Újholdak még erőteljesebb indító erővel rendelkeznek, a Teliholdak pedig még alkalmasabbak a beteljesedésre, hiszen otthonunkhoz, a Földhöz, vagyis hozzánk kerülnek közelebb. Ha ez az állás nap- vagy holdfogyatkozással együtt következik be, akkor valóban rendkívüli energiamintázat keletkezik, amit érdemes kihasználni, ha valamit megérint a születési képletedben.

A 2012-es év szuper holdjai

Április 6. – Telihold a Mérleg 18. fokán

Május 6. – Telihold a Skorpió 17. fokán

Június 4. – Telihold a Nyilas 14. fokán (holdfogyatkozás is!)

November 13. – Újhold a Skorpió 22. fokán (napfogyatkozás is!)

December 13. – Újhold a Nyilas 22. fokán

A 2012-ES TÉLI NAPFORDULÓ

Az év legfontosabb eseménye kétségtelenül a téli napforduló, amely köztudottan a maja naptár „végét” jelző dátum. Rengeteg könyv, cikk, film jelent meg a témában, s annyi bizonyos, hogy a Nap egyvonalba kerül a Tejút központjával, de ez az állás gyakorlatilag 1986 óta megfigyelhető, és legalább 2025-ig érvényben lesz, vagyis nem köthető egyetlen naphoz. Anélkül, hogy állást foglalnék arról, vajon pontosan mit szimbolizálhat ez az esemény („világvégét”, dimenzióugrást, vagy csupán korszakváltást), abban bizonyosak lehetünk, hogy valóban érezhető és tapasztalható a változás. Egyszerűen nem folytatódhat az, ami eddig volt: pusztító háborúk, mohó harácsolás, mértéktelen környezetkárosítás, a szegények gátlástalan kizsigerelése – és persze mindez a „demokrácia” (az euro-amerikai demokráciaértelmezés) nevében…

A világ bizonyosan és gyökeresen átalakul, s hogy hogyan, az rajtunk múlik. Fontos észben tartanunk, hogy a félelem félelmet, a szorongás még gyötrőbb szorongást, az erőszak pedig további erőszakot szül. A megnyilvánult valóságot saját gondolataink teremtik, a bennünket körül vevő tudatmező ugyanis belső világunk kivetülése. Könnyű belátni, hogy ha a belsőnkben félelmek uralkodnak, a megnyilvánuló valóság is félelmekkel lesz teli, ha azonban ráhangolódunk a kozmikus törvényekre, erőt meríthetünk belőlük és összhangba kerülhetünk az Univerzum folyamataival. Az égi bolygóállások ebben lehetnek a segítségünkre. Nézzük, hogy milyen alapvető képet mutat az idei téli napforduló Budapestre vetített téridő pillanata!

A Kosban járó Hold éppen felkelőben van, amely a kardinális tűzerőt és a lélek aktív, önérvényesítő energiamintázatának szükségességét szimbolizálja, s mivel a fényadók másodlagos szerepe az illumináció, a közvetlenül az aszcendens foka mögé kerülő Hold bevilágítja a téridő pillanathoz kapcsolódó életutat, jelen esetben magát az eseményt.

A Nyilasban álló Merkúr-Astraea konjunkció a hittel teli, okos és megfontolt sorsváltoztatáshoz biztosít áldásos lehetőségeket azáltal, hogy egy pontos trigont vet a Holdhoz, míg az Ikrek Vesta az értelmes csőlátást és fókuszáló képességet teszi hozzá egy szextillel. Ugyanakkor Eris (a békétlenség és viszály Istennője a görög panteonban) az első házba kerül, amely a drasztikusan megváltozó külső körülményekre utal, s ennyit már a képlet vizsgálata nélkül is érzékelhettünk, elég a világban végbemenő kaotikus folyamatokra gondolnunk.

A jövőjelölő ponton, az MC-n a Bak Plútó áll, amely a teljes külső-belső transzformációt jelképezi: az a világ, amelyet ismertünk, alapjaiban fog megváltozni. A Nap szoros konjunkciót alkot Junoval, a kapcsolatkötések és szövetségek aszteroidájával, amely azt sugallja, az előttünk álló időszakot nem érdemes egyedül megélnünk, sokkal jobban tesszük, ha kapcsolatokat vagy szövetségeket kötünk. Ugyanakkor a korlátokat szimbolizáló Szaturnusz éppen a VII. házban, a kapcsolatok életterületén áll, vagyis itt élhetünk át tudatos szorongásokat. Azok, akik inkább az egyedüllétet választják az egészséges kompromisszumok helyett, magányosak lesznek, de mindazok, akik hajlandók félúton találkozni egy másik lélekkel és befogadni az életükbe az idegen rezgéseket, megkapják hozzá az Univerzum áldását, hiszen az univerzális szeretetet jelölő Neptunusz egy hajszálpontos szextillel, a Mérleget uraló Transzplútó-Perszefoné pedig egy föld trigonnal kapcsolódik a Naphoz.

Igaz ugyan, hogy a Neptunusz a Halakban és a 12. házban közbezártan áll, de ez csupán azt szimbolizálja, hogy elő kell vennünk azokat a múltbeli képességeinket, amelyeket mostanáig elzárva tartottunk magunk elől. A 12. ház és a közbezárt Halak más kincseket is rejteget. Itt találjuk a Chiron-Hygeia konjunkciót, amely a karmikus sebek átalakításának lehetséges módozatára utal: teremtsünk tiszta életteret és egészséges környezetet, tartsunk egyensúlyt és éljünk mértékletesen.

Ez az együttállás ugyanakkor egy változó jegyekben létrejövő T-kvadrát apexére (csúcsszögére) esik, amelynek oppozíciós pontjai a két „szerencse” égitest, az Ikrek Jupiter és a Nyilas Vénusz. A kis és nagy szerencse bolygói egy másik fontos konfiguráció tengelyét is megalkotják: a Skorpió Szaturnusszal és a Bak Plútóval az egyik legkarmikusabb fényszög, a két kvinkunxból, egy oppozícióból és egy szextilből álló bumeráng jön létre. Arra figyelmeztet, hogy az emberiség szerencséje (Vénusz-Jupiter) kezd kimerülni. Bajban leszünk, hacsak nem tanuljuk meg a helyes mértéket (Jupiter-Szaturnusz kvinkunx) és nem mozgósítjuk magunkban azokat az erőforrásokat, amelyek az átütő sikert biztosítják (Jupiter-Plútó). Mivel mindkét kvinkunx bi-direkciós (vagyis kétirányú), van rá esély, hogy képesek leszünk rá. Ráadásul a két konfigurációt (a változó T-kvadrátot és a bumerángot) a 12-es házas Kos Uránusz is összeköti.

A robbanásszerű változásokat szimbolizáló égitest egy kreativitást segítő tűz trigont vet a Vénuszhoz, és ezáltal egy újabb kitörési pontot mutat a számunkra: gyökeresen és alapjaiban kell megreformálnunk (Uránusz) egyrészt a pénzügyi rendszert (Vénusz), másrészt át kell alakítanunk a harmóniateremtő képességeinket, és akkor létrejöhetnek azok a változások, amelyeket az MC-Plútó konjunkció jelképez.

Ha egy pillantást vetünk a jeles nap numerológiájára és a számértékeket lefordítjuk tarot lapokra, érdekes számsort és még érdekesebb kártyákat kapunk. Magát az évszámot két összetett számra bonthatjuk: 20 és 12, amelyek a tarot Nagyarkánumai közül a XX. számú Feltámadást és a XII. számú Akasztott embert is szimbolizálják. Mit mondanak ezek a kártyák? Új kezdet, valódi újjászületés áll a rendelkezésünkre, amelyet hatalmas áldozatok árán – vagy gyökeres szemléletváltozás által – érhetünk el. Az évszám maga egy 5-ös, amely ismét a változásokat, a váratlan és kaotikus helyzeteket jelzi, de a feladatra való kiválasztottságot is, hiszen a tarotban az V. lap a Főpap. Ha összeadjuk a teljes számsort, akkor 11-est kapunk a természetfeletti erők mesterszámát, amely a XI-es, vagyis az Erő lapja.

Maga a számsor is rendkívül különleges: 2012. 12. 21. Csupa egyes és kettes sorakozik egymás után! A numerológiában az 1-es a maszkulin cselekvőerőt, a 2-es pedig a feminin befogadást szimbolizálja. Kézdi Andrea numerológus már egy évtizede azt hangsúlyozza, a harmadik évezred végre ismét a matriarchátus időszaka lesz, míg az előző időszakot, különösen az elmúlt ezer évet teljes mértékben a patriarchális uralom jellemezte. Mit akarnak a férfiak? Hierarchián alapuló hatalmat, amelyet rendszerint csupán véres háborúkkal lehet fenntartani. És vajon mit akarnak a nők? Békét és nyugalmat, amely egymás kölcsönös elfogadásán, a poláris szemléleten alapul.

A számsort nézve ez a két erő feszül egymásnak, s hogy melyik fog nyerni, arra akkor kapunk választ, ha ismét rápillantunk a napforduló asztrológiai képletére. A Nap-Juno konjunkció, a Nap-Neptunusz szextil és a Nap-Transzplútó trigon így egy újabb értelmezési lehetőséggel bővül: a „dimenzióváltás” a női energiamintázat megerősödését, a feminin harmónián alapuló együttműködés szükségességét és lehetőségét szimbolizálja. Nincs más dolgunk, csupán létre kell hoznunk ezt az új világot!

Köszönjük a cikk szerzőjének Griga Zsuzsannának a lehetőséget, hogy közölhettük ezt az írást. 

Griga Zsuzsanna karmaasztrológus, a világhírű Judy Hall tanítványa, a Tiszta Forrás Intézet és a London School of Astrology oktatója, nevéhez fűződik a Transzcendentális asztrológia megálmodása és alapjainak lefektetése. Jelenleg három könyve kapható a hazai könyvesboltokban. További info:www.the-dreamweaver.com

About The Author
-