Elhangolódtam. Akár az elhagyott régi kastélyok pókhálós termeiben felejtett zongorák. Hiába ugyanaz a hangszer, ha fülsértő zajokat hallat. Hiába ugyanaz a test, ha elveszítette ritmusát. Hiába ugyanaz a lélek, ha az eszköz, a test nem találja belső dallamát. Finom hangszer az ember, finom hangolással találja meg leghamarabb önmagát. Halmai László, hangolóhoz vitt az utam. Mint egy karmester vezette sejtjeimet az Univerzum hömpölygő hangfolyamán át. Hogy újra egy lehessek a mindenséggel. Hogy egységben lehessek önmagammal.

A hang is alkalmas terápiás folyamatokat elindítani?

Halmai László:    A hang ősi eszköze belső harmóniánk megteremtésének. Az anya hangja a magzatnak, a szív dobbanása a testben, a vér áramlása az erekben, a szentséget megjelenítő zenék, az imák, mantrák, énekek, a szakrális hangszerek, a természet hangjai – mind éltető rezgéseket hordoznak. Az általam alkalmazott, úgynevezett szakrális hangkeltő eszközök, használatának célja nem a hatáskeltés, nem az érzelmek befolyásolása, hanem olyan rezonális terek létrehozása, meghívása, melyek az embert fizikai, tudati, energetikai folyamataiban segítik. Ezek az eszközök a belső-ázsiai kultúra, nagyon mély tudást hordozó terében, egy magasabb szintű inspirációs folyamat mentén születtek. Több ilyen eszköz létezik, amelyekkel én is dolgozom az a Tibeti hangtál és a gong.

Hogyan hatnak ezek az eszközök?

Halmai László:   A hangtálak és a gong segítségével a fizikai forma azon területeit kívánták elérni, megszólítani és harmonizálni melyek az emberi elme számára nem elérhető, vagy nagyon nehezen hozzáférhető területek. A hangtálakat létrehozó térségben, Tibetben felismerték, hogy minden Létező rezonancia térrel bír, nem csak az emberi megnyilvánulás. Minden, mindennel kölcsönhatásban van. Az Eredő Hang a rezonancia, a vibráció az, ami a formát létrehozza, a teret megalkotja.

A Hang a forma építésze! A hang nem csupán a számunkra felfogható hangot jelenti. A hallható tartomány alatti és fölötti hangok a végtelenségig körülvesznek, vibrálnak, és rezonanciájuk által üzeneteket hordoznak számunkra. A hang maga a Teremtői szándék. Minden, ami a teremtés során körülöttünk megnyilvánul, az vibrációból áll, és a fizikai térrel való kapcsolódás nyomán ölt formát. A bennünket körülvevő világ teljessége rezonanciából áll, mely mögött az Eredő szándék húzódik meg, ami a Föld terében formát alkot. Legyen az föld, fa, virág, ásvány, víz, vagy kő, ugyanazt az atomi struktúrát hordozza, de különböző formai megnyivánuláson keresztül.

Rezgésekkel nyerhetünk harmóniát?

Halmai László:   A hang nem azonos a zajjal, vagy mondjuk a beszéddel, ami elsődlegesen a személyiség megnyilvánulási formája. Ezek a tálak nem egyszerűen zenei hangot adnak ki, hanem rendkívül összetett széles spektrumú hangzást képesek megjeleníteni, rárezonálva az ember szinte felfoghatatlanul finoman rétegzett fizikai, energetikai tereire.

A lélek a szellemi térből egy egyedi rezonális formát, egy alapminőséget hoz magával a földre, egy alapstruktúrát, melyen keresztül földi eszköze tapasztal, fejlődik, szolgál. Attól függően, hogy milyen környezetben vagyunk, milyen hatások érnek, más-más lenyomatokat hozunk létre, máshol lesznek gyenge, máshol túlműködő folyamataink.

A hangtálak mint eszközök működésük során, kapcsolódnak az ember energetikai struktúrájához, ezen keresztül támogatja, segíti a működésükben akadályoztatott tereinket. Hozzáférnek és oldanak bizonyos, az elménk számára nehezen elérhető tudattartalmakat. Erőközpontjainkhoz kapcsolódva, segítik működési folyamataikat, a közöttük fennálló kapcsolódás megerősítését , és támogatják azok együttes, összehangolt, harmonikus munkáját.

Vácrátót

Mi akadályozhat a harmóniában?

Halmai László:   Ha az ember a személyes fejlődésében kiteljesedik, megnyílik, egy magasabb szintű valóság érzékelésére válik alkalmassá. A keleti kultúrákban a fizikai ‘formán’ nagyon sokat dolgoznak, helyesebb táplálkozással, jógával, mozgással, meditációval segítik a spirituális fejlődést. Igyekeznek a fizikai, mentális és érzelmi síkok összhangját megteremteni, hogy a személyiséget alkotó hármasságot sikerüljön kiteljesíteni, uralni, majd az egységet létrehozni közöttük. Ez a spirituális úton a magasabb szintre lépés kulcsa.

A nyugati ember számára már önmagában a fizikai forma uralása is rendkívüli kihívás. Nehezünkre esik a mozgás, nem tartjuk tiszteletben a testünket, nem megfelelően táplálkozunk, az érzelmeink csapódásaiban élünk az elme kielégíthetetlen vágyai mentén. A fizikai test a lélek eszköze, bennünket szolgál, fontos a valódi igényeinek felismerése, tisztelete. Az ember számára talán a legnagyobb kihívást az érzelmi tér uralása jelenti. Két elsődleges működési formáját említeném.

Az egyik az, hogy kapcsolódást, átvezető teret hoz létre a mentális és a fizikai testünk között, ingereket, érzeteket közvetít. A másik feladata, hogy általa az öt alapérzelmen keresztül egy fejlődési utat járhassunk be, a félelem, a harag, a szomorúság, az öröm, és az együttérzés mélységeit megtapasztalva. A léleknek nincsenek érzelmei, arra az ő eszközének van szüksége az életben maradáshoz és a fejlődéshez. Ezekben, az érzelmi terekben történő elakadások az elme és a fizikai test közötti átvezetést nehezítik meg.

Mintha zárlatos lenne az adott terület. Ezt leginkább akkor ismerhetjük fel ha egy helyzetben döntésképtelenek vagyunk, toporgunk, elakadunk mozdulás helyett. Ezeket az alapstuktúrákat képesek a hangtálak nagyon hatékonyan megszólítani, az egyes tereket harmonizálni, majd egy egység irányába segíteni.

Test, lélek és szellem egységbe kerülhet?

Halmai László:   A hangok által segített belső kapcsolódás, megnyitja annak lehetőségét, hogy egy integrációs folyamat mentén utat találjunk önmagunk eredőségéhez. Majd ennek az útnak a részeként azt, hogy milyen módon vagyunk alkotó, teremtő részei a minket körülvevő létezés teljességének. A hangtálak önmaguk és az őket működtető ember  működési terén keresztül ezeket a kapcsolódási pontokat segíti, harmonizációs folyamatokat hoz létre és elkezdi leválasztani mindazt, ami akadályozza a továbblépést.

Ezzel segíti az egység irányába történő elmozdulást. A hangtálak rezonanciája, vibrációs képe rendkívül összetett. 12 fém ötvözetéből készülnek, amelyek naprendszerünk bolygóminőségeit, univerzumunk alaprezonanciáját képesek közvetíteni. A tálak működésük során egy “kis naprendszert” jelenítenek meg, mely rezonális terével az emberben egyfajta ősemlékezést indít el.

Arra az eredő létre emlékezteti, melyben a lélek önmagát definiálta. Segítő, támogató rezgés ez, melyet sejtszintű emlékezetünkben őrzünk. A sejteket önmaguk eredőségére, tiszta működési formájára emlékeztetni, a létező legmagasabb szintű gyógyítási folyamat  lehetőségét teremti meg.

Kinek ajánlott a hangterápia?

Halmai László:   Az Eredő mintával való kapcsolódás a rendet állítja helyre, a szétfolyó struktúrában az ember önmaga tengelyébe áll. Amikor ennek tiszta terével képesek vagyunk a szellemi térhez kapcsolódni, a hazatalálás ősérzését kapjuk meg. A hangon keresztüli tiszta segítség képes bármilyen elakadási pontot a magasabb harmónia irányába nyitni.

Segíthet akár fizikai szintű, érzelmi vagy mentális elakadások oldásában. Segíthet korszakváltás mentén a mentális működést átfordítani egy intuitív irányba. Segít a belső harmónia, a kiteljesedés állapotának létrehozásában. Segít önmagunk magasabb tudatosságának megélésében. Segíthet polarizációs terünk, a nőiség, férfiság, mint alapminőség megtapasztalásában. Segíthet kismamáknak, a magzattal való kapcsolatfelvételben.

Ha alaprezonanciánk magasabb szintre emelkedik, nem rezonál tovább régi betegségeinkkel, hordozott negatív képeinkkel, érzéseinkkel. Egységben, harmóniában, egészségben élhetünk, ha összhangba kerülünk a mindenséggel.

forrás: BioTrend 2012 novemberi szám – pt

About The Author
-