Készülj a váltásra. Közeledik és a régebbi közvetítések szintén ezt állították. Ez a nagy váltás és már kezdődik. Ez a felkészülés kezdete arra, amiről a Mayák beszéltek, hogy bekövetkezik, ahogy a föld 2012-ben megváltozik. Ez a bűvös évszám melytől sokan félnek, csupán egy jelzőtábla, amely a te életed folyamán következik be és amely arról szól, hogy egy új energiába léptek, amit az angyalok előreláttak. Nem lesz semmi jelentős spirituális esemény 2012-ben, csupán a jelzés megünneplése, amely azt jelzi, hogy megérkeztetek. Nagyon eltérő lesz. Azok számára akik nem kedvelik a változást, félelmetes lesz.

Mi a helyzet az ősök naptáraival? Erről mit mondjunk? “Hogy ez micsoda véletlen”, mondhatnátok, “hogy ez a váltás éppen akkor történik, amikor odaérünk 2012-höz. Micsoda véletlen, hogy az ősök naptárai egy nagy rezgésváltást emlegetnek, ami 2012-ben kezdődik.” Honnan tudhatták, hogy mit fogtok csinálni egy olyan távoli jövőben, 1987-ben? Ez szinkronicítás a javából kedveseim és ez azt mutatja, hogy mi mindig itt vagyunk veletek. Azt mutatja, hogy az emberiség tud változni, hogy összhangba jöjjön Gaia-váltásával és igen, változik.

2012 nem egy misztérium a számotokra és egyáltalán nem veszélyes. Nem lebegnek körülötte végzetes, lehangoló történetek sem. Sokan azt fogják mondani, hogy 2012-ben mindennek vége. Ellenkezőleg, minden akkor kezdődik! Talán felfújhatnál néhány léggömböt, szobrot emelhetnél, rendezhetnél egy fogadást? Mert ez a dátum az, amikor ez a föld elkezdi változtatni a rezgésszámát . Az ősöktől kaptátok, tisztán egy felvillanó fénysugárban, ez a naptár a korszak jövendölése. A rezgésszám lassú növekedését jelenti. A Fénymunkások, akik már 20 vagy még több éve rendelkeznek ezzel az új energiával, erre a növekedésre vártak. Ó, te azt gondolod, hogy mindez véletlen? Ez nem véletlen. Ez egy szent képlet a békéért a Földön. A történelem nem fogja ismételni önmagát. Kimozdultatok abból a kerékvágásból, ahol ezek a dolgok ilyen módon történnek. A diktátorok nem támasztanak új diktátorokat. Ínség és éhezés nem támaszt újabb ínséget és éhezést. Egy változás történik éppen és a történelem nem fogja többé ismételni önmagát. Ez egy új energia, ha nem vettétek volna észre.

Láttátok a bolygó mágnességét mostanában? Nemcsak azt, hogy mennyit mozdult a rács, de láttátok-e a mágneses erő mértékét? Nem azt, hogy hová került, hanem hogy milyen gyenge lett. Micsoda véletlen! Úgy tűnik, egyre gyengébb lesz, éppen 2012 előtt. Hányan vettétek észre, hogy mi történik a nappal? Vessetek egy pillantást a helioszférára. Ez a nap mágneses jellemzője az egész naprendszer számára. Soha sem volt még gyengébb mint most. A mágneses árnyékolás amivel rendelkeztek, kezd egyre gyengébb és gyengébb lenni. Nem, ez nem veszélyes és nem lesz semmi bajotok, de mit jelenthet ez?

Én húsz éve megérkeztem, mint Kryon a mágnesesség mestere. Micsoda véletlen, ahogy elérkeztek 2012-höz, minden mágnesség megváltozik! Elárulom nektek, hogy ez miről szól: Képessé tesz valamire. Ebben a pillanatban sokkal több információ érkezik a DNS-etekbe mint bármikor korábban. Erőteljes és ezoterikus (spirituális) dolgok. És ha te inkább intellektuális vagy, ebből semmit nem fogsz érezni. Hogy miért? Mert tiszteletben tartjuk a szabad választást. Nem fogtok felismerni semmit ezekből a dolgokból. Mindez véletlen marad, ha ezt mondja az elméd.

Ez most elkezd változni. Mert ami most kezd történni, az a nemlineáris gondolkodás kezdete. Ez végül létrehoz majd egy konceptuális társadalmat. Nagyon lassan, 2012 után az Emberi faj elkezd majd használni néhányat az elveszett DNS-képességek közül , amelyek még mindig ott vannak a testedben, de nem használtátok őket évezredeken keresztül.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Egy újfajta vibrációval fogtok belépni 2012-be. A hét milliárd embernek kevesebb mint fél százaléka kell hogy felébredjen. Ez nem olyan sok. Gyakorlatilag, ez csak 10%-a a 350 millió Lemúriainak, akik itt élnek most köztünk… ez igen méltányos arány.

Hol tartotok jelenleg ebben a rejtélyes játszmában? Meddig fog fennmaradni a civilizáció? Elárulom: a jövőtök a válasz és ti fogjátok eldönteni. Teljes mértékben az irányításotok alatt áll, ezért addig fog tartani ameddig akarjátok. De elárulom azt is, milyen hosszúra tervezték ezt a kísérletet. Sokan mosolyogni fognak. Sokfajta népszerű számjegy van, amelyek ott lebegnek egy kultúrában és amelyekből doktrína lett és mitológia. Ám elég gyakran, lényegi igazságról van szó fontosságukat illetően. Ezek közül az egyik, amely gyakran megjelenik sok helyen, a 144.000. Intuitív módon mindannyian tisztában vagytok vele. A kísérlet időtartamát jelenti, években mérve – 144.000 év.

A 100.000-es mérföldkőnél tartotok (a plejádiak érkezésétől mérve). Tudjátok, bőségesen maradt idő, hacsak nem pusztítjátok el magatokat és a Lemúriaiak változtatni tudnak ezen. Már meg is tették. Egy olyan időszak következik, amely a növekedésetekhez megfelelő közeget teremt. A maják előre látták ezt. Maga Gaia energiája 2012-ben kezd majd indulni a változással. Egy olyan ciklus fog következni, amely több mint 1.000 évig tart és amelyik nagyobb összhangban lesz spirituális fejlődésetekkel, mint azok az energiák amelyekbe beleszülettetek.

Valaki megkérdezi: “Nos, mikor fogunk találkozni a testvéreiddel? Mikor térnek vissza a plejádiak a bolygóra?” Nem hiszem, hogy ez olyan nagy titok lenne számotokra. Rendszeresen látogatnak benneteket. Néhányan látják is őket, mások nem. Nem létezik semmiféle korlátozó intézkedés, drága barátaim. Amikor figyelnek benneteket, szeretettel figyelnek, hogy lássák, hogy fejlődnek a vetemények. Ha megéritek a 144.000-ik évet, a teszt végén ti is pontosan olyanok lesztek, mint ők – egy megvilágosodott bolygó, a Nagy Központi Nap tulajdonságaival. (Kryon mosoly)

És most elmondok valami olyat is, amit sokan nem szívesen fognak hallani. Ha te egy Lemúriai vagy itt a teremben, biztos ott leszel! Ilyen sok életed maradt még hátra. Ilyen nagyon szereted a Földet. Sokszor mondtuk már neked ezelőtt, hogy amikor mint Ember a tükörbe nézel, spirituálisan ilyeneket mondasz:“Fáradt vagyok. Nem fogok többé visszajönni.” meg ilyeneket: “Elvégeztem a munkát. Nagyon sokat dolgoztam. Nem akarom ezt újra átélni.” Ez egy Emberi elhatározás, egyoldalú beszélgetést folytatsz Istennel a visszatérésről…ez elég mulatságos. (Kryon nevet)

Mindannyian visszatértek. Ez a munkátok. Alig tudjátok kivárni. Hogy “fáradt”… ez Emberi beszéd. Nincs fáradtság a fátyol túlsó oldalán, csak együttérzés. Ez az egész kísérlet amelyben részt vesztek, az együttérzésről szól. 1987 elhozta nektek a Harmonikus Konvergenciát,2002 amágneses rács teljességét és a kristály-élmény kezdetét,2004 aszökőárat és a Vénusz Átvonulást. 2012-ben egy újabb Vénusz Átvonulás vár benneteket. Ezen események által érkezett ebbe a világba a női könyörületesség energiája, hogy lassan magatokévá tehessétek, hogy kiegyensúlyozottan juthassatok át a következő energiába. Ez harmóniát hoz a bolygóra , a bolygóra amely évezredek óta nem volt egyensúlyban.

A dolgok megváltoztak. A régi jövendölések, amelyekről azt mondták, hogy majd bekövetkeznek, eltűntek és a helyükbe a pillanatnyi szabad akarat került. A Mayáktól kaptátok az információt, hogy 2012 egy vibráció változás, az emelkedés kezdete a bolygón… egy új kezdet energiája. Ez egy 11:11-es energia. Igaz is, a 2012 hemzseg a 11:11-töl. A 11:11, amit sokszor láttok az óráitokon, mind a 2012-es átmenet ígéretéről szól egy sokkal pozitívabb energiába , egy új paradigma, egy új világszemlélet kezdetéről szól. Nagyon vígan behajózhatsz 2012-be Fénymunkás, azzal a képességgel, hogy egy olyan módon élvezed a föld támogatását, ami ezelőtt sohasem volt. A változások, amelyekről te semmit nem tudsz, már folyamatban vannak.

Hadd emlékeztesselek. Vissza szeretnék térni veled egy pillanatra a te saját ősi tudásodhoz arról, hogy is működnek a dolgok. Gaia nagyszerű rendszere egy sor olyan energetikai szakaszból áll, amelyek egyenként hosszabbak mint 1000 év. Egyik ezek közül a végéhez közeledik, a másik pedig elkezdődik 2012-ben. Az ősök, csillagvizsgálóikban, a napot és holdat tanulmányozva tudtak erről, az elképzelésük mégsem volt helyes. Annak ellenére a dolgok a helyükre fognak kerülni. Ha kutatni akartok a Maya nép energiafázisaiban, rá fogtok akadni Gaia oszcillációira. Ez tulajdonképpen egy ezeréves rezgésszám váltás, ahol a századok energiaszintjei vannak beszabályozva és mindaz ami a bolygón történik. Már elmondtuk nektek – 2012 egy nagyon hosszú… több mint 1000 éves szakasznak a vége . Ez jelenti az átlépést abba a ciklusba, amit a Mayák, az Aztékok és a Toltékok úgy neveztek “egy új nap” (a new sun). Ez az ígéret és a remény időszaka lesz, amikor is Gaia egészen más módon kezd vibrálni, a bolygón élő embereknek megfelelően.

…a földi béke megteremtésének valódi lehetősége és a 2012-es megújulásba való elmozdulás a Fénymunkásokkal, akik értelmesek, félelem nélküliek és bölcsek a Föld dolgaiban, mint a 3D-ben, mint a többi dimenzióban.

Végezetül, szólni szeretnénk ismét 2012-ről. Ha bele akarsz nézni az igazi Maya és Azték naptárakba, látni fogod, mit is akartak mondani valójában. Amiről beszélnek, energiapotenciálok mintázatai és mindez része Gaia időbeosztásának. Egyáltalán nem naptárak, mint ahogyan hiszitek róluk, sokkal inkább energiajelzők.

2012 amegújulást képviseli a gondolkodásban , amikor is fény árasztja el a bolygót . Ez az új energia nem támogatja a háborút, vagy a háború lehetőségeit. A váltás és változás az időben, a “régi idő”-re vonatkozik. Néhányan közületek látják ezt és elég régóta vagytok metafizikai hitvilágotokban ahhoz, hogy lássátok a változásokat és amikor a váltás megkezdődik. Ti tudjátok, miről beszélek.

Hányan tartjátok magatokat Világítótornyoknak? Emlékeztetnélek benneteket valamire, amit egy múlt heti csoportnak is elmondtam: A háromdimenziós világítótornyok a földön (a valódi betonból épültek) nem tudnak semmit a viharokról. Semmit. Nem tudják milyen nagy lesz, vagy hogy mekkora lesz a sötétség. Nem tudják milyen erősen fog fújni a szél, vagy hogy mennyi ideig tart. De mind ők, mind őrzőik látják, hogy közeleg a vihar és tisztában vannak vele amikor odaér. Tudjátok, ezért épültek. Nem aggódnak, hogy milyen sötét lesz és milyen sokáig tart, hiszen úgy épültek, hogy mindent kibírjanak! Nem aggódnak, mert rendelkeznek a fénnyel, amely elég erős ahhoz, hogy segítsen bárkinek, aki bajba kerül. Értitek?

Ezért vagytok itt! Nem kell elemezned a közelgő vihart, hogy megbirkózz vele. Minden, amit tenned kell, hogy állsz a helyeden és árasztod a fényt. Ezért jöttél most erre a bolygóra, ez a feladatod. A Szellem megígéri, hogy elég fényed lesz és hogy a világítótornyod nem pusztul el, mert a viharra lett tervezve. Tulajdonképpen pontosan erre a viharra. Érted amit mondunk? Nem kell, hogy értsétek és nem kell, hogy mindent kiszámítsatok. A legutolsó dolog amit egy világítótoronytól várunk, hogy leoltsa a fényét, bezárja az ajtókat és elhúzzon az ellenkező irányba, mert vihar közeleg. Tudod, ennek nincs semmi értelme. És ez a korszak jó híre.

Most, hogy magasabb lett a bolygó rezgésszintje, megváltozott a sötétség-világosság egyensúly. Hadd adjak át egy információt, ami érthető lesz számotokra: Újonnan teremtett energia van jelen a bolygón, ami 1987-ben kezdődött és 2012-ig tart. Ez egy 25 éves energiaciklus és ti ebben dolgoztok. Ti még a régi energiában születtetek. Ezért van az, hogy az önbecsülésetek zászlója félárbocra van eresztve. A jelenleg Földre születő Emberi Lényeké azonban már egyáltalán nem. Kiről beszélek? Az új gyermekekről! Indigóknak neveztük őket. Néhányan Kristálygyermekeknek hívják őket. Néhányan úgy hívják őket, hogy az Új Föld Gyermekei, az Új Millennium Gyermekei, az Új Gyermekek – mindegy, hogy nevezed őket.

“De mi a helyzet az ősi mayákkal, akik szerint 2012-ben véget ér az időszámítás?” Gondolkozzatok metaforikusan, ahogy a Szellem által adott többi üzenetnél is. Először is, ez a dátum egy mérföldkő, ami összhangban van a bolygón 25 évenként bekövetkező mérések egyikével (ahogy ezt évekkel ezelőtt már mondtuk). Az utolsó fontos mérés 1987-ben volt, amikor a 11:11 bekövetkezett. A maya üzenet nem a Föld végét jósolja meg, sokkal inkább a régi világszemlélet végét. Ez egy energetikai mérföldkő és nem kell tőle félni. Ez csak egy dátum.

2012-vel kapcsolatban megemlítünk egy másik lehetőséget: 2012 végéig van időtök arra, hogy a következő 25 év energiamintáját beállítsátok (2037-ig). Az idő vége? Nem. A lehetőség az, hogy a 2012-es év egy régi világszemléleti periódus végét jelenti – egy új emberi tudatosság, ami hatalmas változásokat hoz.

Ez egy megvilágosult korszak kezdete , ahol lassan a Föld a béke irányába mozdul. Ez nem csak potenciál, ez már működik. Már a maják rámutattak erre és ezt tették az ősi kínaiak is! Valóban azt gondolod, hogy2012 avilágvége? Vagy inkább a régi módszerek vége?

A Mayák és az Aztékok tudtak valamit, amit Ti nem. A naptárjaik sokkal többet tartalmaztak a Nap megjósolható mozgásánál. Amellett még leképezték az elmúlt korok energiáit és azokét a korokét is, amelyek majd csak ezután jönnek el. Nevekkel illeték azokat a korokat és ciklusokat, amelyeken keresztülmentek és mindannyian egyetértettek abban, hogy 2012-ben egy új korszak kezdődik . Egyesek “az idők végezetnek” nevezték ezt az új kort. Ennyire alapvető változásnak gondoltál. A Mayák az Új Nap Korának nevezték ezt az új korszakot, kifejezve ezzel, hogy egy új energia érkezik . Mi újjászületésnek, reneszánsznak hívjuk.

Nagy váltás lesz ez. Ez az amiről sokan beszéltünk már nektek 1989 óta. Mondták, hogy “Jön, tudjátok?” És nem a minden dolgok vége lesz ami jön. Egyáltalán nem. Minden dolgok kezdete és majdnem egy egész generációnyi időbe fog kerülni, hogy létrehozzátok. 2012 a kezdet, a bolygón jelenlévő új potenciál jelzése, annak amit Új Jeruzsálemnek hívunk.

Hogyan fogsz most éppen dönteni, kedvesem? Mert van néhány lehetőséged, hogy válassz. Félhetsz attól ami éppen közeleg, mert van sok olyan Emberi Lény aki azt fogja mondani, hogy fél 2012-től. Minden egyes dolog amit kimondtunk az elmúlt 20 évben, erről a mélyreható váltásról szólt. Arról szól, hogy mit is tettetek, a lehetőségekről, hogy mit tehettek és a megvilágosodott állapotról, amelybe most ennek a bolygónak van esélye eljutni. Ti készültök 2012-re – nem a pusztulásra, amit a félelem kovácsolói mondanak nektek, hanem az elképesztő igazságra, amit az ősöktől kaptatok, akik még kőbe is vésték az üzenetet (a maja kőtáblák).

A Galaktikus Együttállás éppen most történik, ahogy beszélek nektek. Ez nem olyan valami, ami 2012 decemberében érkezik meg, hanem valami ami már meg is történt! Ellenőrizzétek a mostani csillagászokkal, hogy igaz-e és meglátjátok, hogy a 26.000 éves ciklus már elérte a csúcsát. Miért féltek valamitől 2012-ben, amikor az “esemény” már folyamatban van? Továbbá, ezt a váltást érzitek 1998 óta! Hogyan cáfolhatnád mindezeket a dolgokat magad körül, amikor olyan mozgások és váltások történnek, amelyek befolyásolják az életedet? Vajon nem nyilvánvaló, hogy már ott vagytok ennek az együttállásnak a tetőpontján?

A tájékozatlan emberiség arra készül, amit a legtöbb Emberi Lény érez, hogy egy kihívás a 2012, de én elárulom nektek, hogy nem az, hacsak ti személyesen létre nem hozzátok. Nem lesz kihívás, ha a Fénymunkások az útjukon maradnak. Semmiben sem fog különbözni a 2000-es ezredfordulós váltástól vagy bármely másik “végzet” jelzéstől, amelyeket Emberek hoztak létre számotokra, hogy legyen miért aggódni. Ezeknek a végzet-jelzéseknek a létrehozása nagy üzlet számukra. Kezdjétek már el látni, hogy ez az igazság.

Most pedig azokhoz intézem szavam, akik hallgatják és akik talán majd olvassák ezt az anyagot, azt akarom nektek elmondani, hogy 2012 nem az idők végezete. Azok akik megalkották ezoterikus naptáraikat (a maják), helyesen gondolták. Ami azt jelenti, hogy láttak egy ciklikus elrendezést a bolygó rezgésszámának emelkedésében, ami végül majd kihat a tudatosságra. Az új Kristályrács szintén összehangolódik ezzel a pozitív váltással és ez a tény egy “új lap”, amit az ősök nem láttak előre. Nem volt benne a naptárjaikban, mégis egybeesik a jövendölésükkel, amely a magasabb rezgésszámú Földről szól. A Kristályrács megközelítőleg 2002-ben lett létrehozva, hogy hordozza az Emberi tudatosság váltását és hogy valós-idejű változást hozzon létre. Az előre nem látott, 1987-es Harmonikus Konvergencia nevű váltás terméke és az egyik oka annak, hogy olyan sok váltást és változást éreztek egy annyira összenyomott időperiódusban. Mégis, ez a kristály nem volt benne a próféciáikban és nem volt benne Nostradamus jóslataiban sem. Mit jelent ez számodra ezzel a bolygóval kapcsolatban? Azt kellene, hogy hangoztassa, hogy nem létezik olyan Ember, aki meg tudná mondani, hogy mi fog történni!

A dolgoknak egy új elrendezését látjátok. Vajon hogy állsz a félelem-részlegen? Mit választasz ebben az ügyben? Mit választasz a mai napon ebben az ügyben? Ha félni akarsz tőle, megteheted. Ez a te szabad választásod. Ha azonban az igazságot szeretnéd megtudni, azt a forrásnál kell keresni! Mert a maják tudatták veletek. Azt mondták, hogy ez a kezdete egy nagyon magas szintű energiának, egy olyan időszak, amikor az Emberi tudatosság valóban elmozdulhat.

A Szellem soha nem hozna téged erre a magas rezgésű helyre Fénymunkás, csak azért, hogy betemessen együtt a sok más szeméttel. Aktívan belekeveredtél egy olyan energia megteremtésébe ezen a bolygón, amely végül olyan békét és gyógyulást hoz majd, amilyet még soha nem láttatok korábban. Mostantól számítva két generáción belül nem fogjátok felismerni ezt a helyet, mert arról fognak beszélni, hogy “összerakni a dolgokat”, ahelyett, hogy szétszakítani. A régi energiás vezetők már elmentek és a konceptuális gondolkodók új generációja lesz majd a helyükön.

A maják úgy beszéltek erről az időszakról a Galaktikus Együttállásban (2012 energiája), mint a Sárga Nap Ciklusáról. Megjövendölték Gaiának ezt a ciklusát és elmondták írásaikban és a kőtáblákon, hogy a történelemnek ez az időszaka lesz az egyik legmagasabb rezgéssel rendelkező időszak a bolygón, ami valaha is az Emberi tudatosság rendelkezésére állt.

Amit azonban láttok, hogy nem kevesebb mint 4-5.000 éve az ősök még mindig rendelkeztek ismeretekkel a csillagokról… sokkal több tudással, mint azt képzelhetnétek. A Föld legtöbb ősi civilizációja tudott a Galaktikus együttállásról, ami a “2012-es érában” következik majd be. Mi mondtuk, hogy ez a Galaktikus együttállás már elkezdődött. Ti 2012-re várjátok, mi 1998-ban látjuk. Számoljátok ki a modern számítógépekkel és távcsövekkel és meg fogjátok látni, hogy a 2012 csupán egy nagy megközelítés olyan kultúrák részéről, amelyek nem rendelkeztek a ti technológiátokkal. Ezt észben tartva tehát azt találjátok majd, hogy már éppen benne vagytok a galaktikus együttállás energiájában, ahogy mi mondtuk.

A Föld legtöbb ősi civilizációja tudott a Galaktikus együttállásról, ami a “2012-es érában” következik majd be. Mi mondtuk, hogy ez a Galaktikus együttállás már elkezdődött. Ti 2012-re várjátok, mi 1998-ban látjuk. Számoljátok ki a modern számítógépekkel és távcsövekkel és meg fogjátok látni, hogy a 2012 csupán egy nagy megközelítés olyan kultúrák részéről, amelyek nem rendelkeztek a ti technológiátokkal. Ezt észben tartva tehát azt találjátok majd, hogy már éppen benne vagytok a galaktikus együttállás energiájában, ahogy mi mondtuk.

Mindaz amit Kryontól kaptatok a mágneses szolgálaton keresztül, azért volt, hogy ezt a bolygót szolgálja, olyan módon, ahol a mágnesség váltani tud és kommunikálni a DNS-etekkel. Ez az új kommunikáció az 1987-es Harmonikus Konvergencia eredménye, kombinálva Gaia új energiájába való belépéssel, amelyet a Galaktikus együttállás hoz létre. Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy visszatérjetek egy olyan állapotba, amelyet megérdemeltek… a Lemúriai tudatosság állapotába, egy olyan állapotba, ahol a háború nem szerepel mint alternatíva, az egészség pedig intuitív. A maják beszéltek erről! Ez a legmagasabb rezgés, amelyet Gaia valaha tapasztalt és most ott vagytok ennek az egésznek az előszobájában. Ez volt az ő 2012-re vonatkozó információjuk és ma sokan ezt nem így gondolják.

A maják úgy beszéltek erről az időszakról a Galaktikus Együttállásban (2012 energiája), mint a Sárga Nap Ciklusáról. Megjövendölték Gaiának ezt a ciklusát és elmondták írásaikban és a kőtáblákon, hogy a történelemnek ez az időszaka lesz az egyik legmagasabb rezgéssel rendelkező időszak a bolygón, ami valaha is az Emberi tudatosság rendelkezésére állt. Ezt az információt mégsem tanították éppen azokon a helyeken, ahol az információt kőbe vésték (Mexikó), mert a régi szabályok még mindig tiltják.

Mindez összhangban van azzal, amit a Maják mondtak erről: a legmagasabb rezgésszint amit a föld valaha is látott, ebben a váltásban fog kifejlődni. És ez nem 2012-ben fog megtörténni. Már 1998-ban megtörtént. Benne vagytok a váltásban. Az egyetlen robbanás ami 2012-ben történni fog, az a nyugati világ mítoszának robbanása, ami megpróbálja elérni, hogy féljetek egy dátumtól!

Amit 2012-es energiának neveztek, az már itt van. Megközelítőleg 1998-ban érkezett meg. Hadd legyen ez az időszak az, aminek lennie kell. A magasabb tudatosság, a feddhetetlen tudomány, a tisztességes gazdaság és politika időszaka, mely lassan levetkőzi magáról a régi energiát.

2012 energiái veletek vannak 16 éve, amióta én itt vagyok és még veletek lesznek 20 további évig (ahogy a Maya naptár mutatja). Így működik az együttállás, ahogy szó szerint áthalad a galaxis egyenlítőjének középpontján. Ahogy jelentkezik a nap-éj egyenlőség pörgettyű-mozgásának hatása (a föld tengelyének billegése), ti majd beléptek az együttállás kellős közepébe, ez a tapasztalásnak egy 36 éves periódusa, nem pedig egy célkereszt, egy bizonyos téli napforduló dátuma. Ti már ebben az energiában éltek és ez már jó néhány éve tart, kedves New Age-es olvasó.

Ti az energia katalizátorai vagytok. Akárhol érintitek is meg a földet egy megvilágosodott állapotban, az megváltozik és úgy marad. És ezt is mondtuk már korábban. Egy kvantum folyamat történik még a molekuláid szintjén is a DNS-ed mezejében. És ez kölcsönös kapcsolatban van a bolygó Kristályrácsával. A te jelenléted ebben az életben átalakítja Gaiát. Ennek a folyamatnak az élvonalában az öreg lelkek vannak és az Emberi fajnak kevesebb, mint fél százaléka kell, hogy megtegye azt amit ti megtettetek, ahhoz, hogy egy állandó változást eredményezzen ezen a bolygón, egy tudatváltást, ami 2012-re lett jövendölve.

Már 17 éve benne vagytok az együttállás energiájában, aminek2012 afelezőpontja, mert ez egy 36 éves ciklus. Még 19 van hátra. Hogy mit tesztek a következő 19 évben, az lesz a minta a jövőre nézve.

A Végzetgyár – Lee Carroll 2012-ről
2009. január

( Forrás: http://www.kryon.com/doom )

“Keljetek fel bársonyszékeitekből… már megint kezdik!”

Már majdnem négy éve annak, hogy a média egyre jobban igyekszik halálra rémíteni benneteket (ha nem vettétek volna észre). A 2012-es dátum a téma és ez egyszerűen túl forró téma ahhoz, hogy nyugton hagyjuk, vagy várjunk amíg közelebb kerül. Hiszen az árút el kell adni, ott a Viagra, a szappanok, a kocsik és ebben a gazdaságban a viszonteladók, a terjesztők igyekeznek mindent megtenni, hogy menjen az üzlet.

Már néhány hónapja, az előadásaim során mondtam a résztvevőknek, hogy készüljenek fel különböző mozifilmek és dokumentumfilmek áradatára a színházakban és a tévében 2012-vel kapcsolatban, mind-mind szenzáció-hajhászó, félelem-alapú alkotás. Nos, ez már itt is van.

A History Channel elkezdte sugározni az “Armageddon Week“-et, egy hét ami tele van pakolva vadonatúj, kifényezett dokumentumfilmekkel, HD minőségben, a végső idők prófétáiról és arról, hogy mit mondtak 2012-ről, arról az évről amelyik értelemszerűen a bolygó közelgő megsemmisítését hordozza.

Csaknem 30 évet töltöttem rádió és TV reklámok forgalmazásával. Több mint 4.000 zenei bejátszást készítettem a rádiónak, számos dokumentum felvételt és néhány filmet – mindezeket Kryon előtt természetesen. Tökéletesen tudom, hogy ezek a fickók milyen módon gondolkodnak és közölni akarok veletek néhány olyan dolgot, amelyek esetleg nem nyilvánvalók.

Közeledik egy nagy összehangolódás. Galaktikus együttállásnak hívják és ez egy körülbelül 26.000 éves csillagászati ciklus vége.*

Habár ez valójában csillagászati dolog, a körülötte levő energia viszont az asztrológián alapul. Az asztrológia a legöregebb tudomány a bolygón. Nostradamus is asztrológus volt, a maga nemében és persze alkimista is (patikus), vagyis saját korának “okkult” gyógyszerésze. (Emiatt rúgták ki az orvosi egyetemről).

Ha olvastok az igazi Nostradamus-ról, azt találjátok majd, hogy nem igazán volt nagyra becsült próféta vagy asztrológus, legalábbis addig nem amíg élt. Meglehetősen rendszertelenül foglalkozott az asztrológiával és gyakran egészen hibásan sikerült neki kártyát vetni az ügyfeleknek. Feleségül vett egy gazdag özvegyet, szép számban voltak gyermekei és így nyugodtan írhatott számos könyvet “négysorosaiból”. Az egyházzal jó volt a kapcsolata (hívő katolikus volt) és tényleg kapott engedélyt a püspöktől, hogy publikálja néhány művét. De mindig is félt a vallásos fanatikusoktól, így az írásait “vergiliusi” formában álcázta (a római Publius Vergilius Maro költő mondatszerkezetei), valamint szójáték formájában más nyelvek keverékeként, mint a görög, latin és a provence-i (Dél-franciaország egyedi nyelvjárása), hogy elrejtse a valódi értelmüket.** Ez nagyon zavarossá és homályossá tette a négysorosait, lehetővé téve ezzel, hogy szinte mindenki a saját szájíze szerint értelmezze őket, ami meg is történt mindig, újra és újra.

Ma mégis ő áll a középpontjában ennek a “ki-kicsoda” a pusztulásban nevű játéknak. Szerencsénkre ez a használati utasítás nagyon kicsi, de ő nagyon ide való ebbe a korba, legalábbis mint a “minden létező rossz meg fog történni” bajnoka.

Nekem ez a véleményem minderről: a Galaktikus együttállás közeledik. Mindig is közeledett és az ősök beszéltek róla. Jóval Nostradamus ideje előtt számos kultúra írt erről. Az egyiptomiak tudtak róla, még a piramisaikat is a csillagokhoz igazították. Többek között akikről tudjuk, hogy tisztában voltak ezzel, ott voltak a hopik, az aztékok, a toltékok, a druidák és az inkák. A maják Nostradamus segítsége nélkül fejlesztették ki naptárukat és 2012. december 21-ével fejezték be (éppen 2013 előtt). Tehát a Galaktikus együttállás valós és majdnem minden kultúra amelyik írt erről, nagy váltást jövendölt. Igaz is, a “nagy váltás”-t most úgy értelmezik, mint “vég”.

Voltam ott, pontosan azon a helyen ahol a maják dolgoztak. Voltam Xochicalco-ban (Mexikó), 2007-ben, kb. 40 km-re délnyugatra Cuernavaca-tól. Ott találkoztam Jorge Baez-zel, egy tudóssal, aki akkor másolt le sok mindent az ásatások során előkerült anyagból, amit a maják láthattak a csillagvizsgálóikból. Egy apró piramis egyik falára a maják rávésték, amit felfedeztek és mindent, ami a nagy váltással és az energia-ciklusokkal kapcsolatos. Sehol nem jelezték, hogy a föld a végéhez közeledne. Inkább arról beszéltek, hogy visszatér és felerősödik az egyik legmagasabb rezgésszint, amelyet a föld valaha is látott. És ez egybeesik a 2012. decemberi Galaktikus együttállással (az ő számításaik szerint). Ott voltam és lefordíttattam a kőtáblákat! Pontosan ezt mondják.

A sok 2012-es könyv közül az elsők között Jorge Baez írta az egyiket, amelynek a címe A mozgás éltető energiája: 2012 titka (pillanatnyilag csak spanyolul). De a megállapításai ugyanazok mint a majáké – hogy egy váltás közeleg és ez egy lassú Emberi tudatosság változást fog eredményezni. Az egyéb váltások, amelyeket előre jeleztek (Jorge könyve szerint) azoknak a ciklusoknak a fel- és leszálló ágait mutatják, amelyeket azonosítottak és amelyeket most összefüggésbe hoznak a múltunk sötét korszakaival és a megújulásokkal. A könyv ezzel foglalkozik. Ő a kőtáblákat is tudja olvasni (meg is tette nekem) és a jövendölések Gaia rezgésszámáról, nem pedig katasztrófáról szólnak. Az én véleményem, hogy ez a váltás már megkezdődött.

A maja naptárnak itt vége szakad. Sokan csinálnak ebből nagy üzletet. Mi van akkor, ha ez a befejezés nem szándékos volt? Tudnotok kell, hogy a maják néhány kisebb jövendölést is hátrahagytak számunkra olyan dátumokkal, amelyek 2012 utánra mutatnak (az ő naptáruk stílusában íródott dátumokkal). Világos, hogy nem voltak készen a naptárukkal, különben nem tettek volna ilyet. Eltűnésük okai ma is ismeretlenek, de az biztos, hogy gyorsan történt. Talán egyáltalán nem voltak még készen? Bármi is tüntette el olyan gyorsan a civilizációjukat, talán az állította meg a naptárukat is? De mivel a Galaktikus együttállásnál fejeződik be, könnyű azt mondani, hogy ez az idők vége. Mi mégis azt mondjuk, hogy ez egy régi idő vége és egy új tudatosság kezdete a bolygó számára… ez Maja információ.

Igaz is, még valami amiről nem hallani: ennek a 2012-es együttállásnak valójában már vége, kb. 5.5 fokkal ezelőtt. Az elmúlt években sokkal pontosabban ki lett számítva a modern számítógépek és teleszkópok segítségével és (készen állsz?) már megtörtént! Ez egy olyan hibának köszönhető, amit a maják követtek el a számításaikban. Ők azt mondták, hogy az esemény 25.627 évenként történik meg. Miközben ez minden 25.800. évben következik be – nem is rossz teleszkópok nélkül, hmm? Így a 2012-es dátum tulajdonképpen egyáltalán nem egy teljes együttállás dátuma. Nincs messze, de már mögöttünk van. Jean Meeus, Mathematical Astronomy Morsels1997-ben kiadott írása szerint “A napforduló pontjának teljes együttállása a Galaktikus egyenlítővel számítások szerint 1998-ban kell, hogy megtörténjen.” Vajon történt akkor bármi jelentős dolog? Azt mondanám… igen, pl. a Szovjetunió szétesése!

Vajon akarjuk a váltást? Igen! Hát már éppen tapasztaljuk. Pusztulással? Nem. A maja írások szerint nem. Minden elismerésünk a többieknek akik felépítették Xochicalco-t, de a toltékok és aztékok szintén végeztek megfigyeléseket és ők is tudtak a csillagokról. Ők is hozzájárultak ahhoz, amit végül csak a maják érdemének tulajdonítunk – egy nagyon felemelő, ezoterikus üzenethez 2012-ről.

Nos, erről nem fogtok hallani a History vagy a Discovery Channel-en, ugye? A jó hírek nem tudják eladni az árut. Elég baj.

Fel szeretném hívni a figyelmeteket néhány olyan módszerre, amelyeket ezeknek a dokumentumfilmeknek az írói használnak. Észreveszitek ugye, hogy ijesztő zenei aláfestést használnak és a képek többsége amit bemutatnak a viharokról, az ínségről, a depresszióról és a nagy katasztrófákról szól. Ez viszont csak a kezdet, nagyon-nagyok válogatósak, hogy miről tudósítanak és miről nem.

Interjút készítettek két jó barátommal Gregg Bradennel és John Petersennel a History Channel-en, a Nostradamus válogatásban. John szerint, a legjobb dolgok közül amit mondott, sokat le sem adtak – egyszerűen kivágták. Mindkét ember szavahihető tudós/történész és mindketten egy közelgő váltásról beszéltek és jó hírekről számoltak be. Egyikük sem beszélt arról, hogy ez a föld vége lenne. De kettőjük megjelenése a képernyőn hihetővé tette a dokumentum többi részét és ezt a játékot gyakran így játsszák.

1999-ben ugyanezek a tévétársaságok Nostradamus-tól puskáztak és szörnyű előrejelzéseket adtak a közelgő ezredfordulós Armageddon-ról. Aztán ott volt nekik a Biblia, hogy támogassa őket és idézték a Jelenések könyvének számos részét, ami a végső időkről szól. Nostradamus egyik négysorosa (3.2) is szerepelt: “A hőség miatt, amely olyan lesz mint a nap a tenger felett, a halak Negropont környékén (Görögország) szinte megfőnek.” Ezt természetesen úgy értelmezték, mint nukleáris támadást.

Nos, azok számára akik aludtak az elmúlt nyolc év alatt, ez meg sem történt. Helyette kaptunk valamit, ami sosem szerepelt egyetlen négysorosban sem – a Szovjet birodalom összeomlását, a Berlini Fal ledöntését és a kapitalizmus indulását Oroszországban. Nem volt Armageddon. Tegnap este, nem akartam hinni a fülemnek, ugyanazt a négysorost használták a forró nap melegéről a tenger felett. De most a globális felmelegedésre! Vajon azt hitték, hogy senki nem veszi észre?

Van itt néhány dolog, amit nem találtok majd ezekben az ismeretterjesztő filmekben, olyan dolgok, amelyek mindent megváltoztattak azzal kapcsolatban “ahogy a dolgoknak történniük kellett volna”.

Hol van Nostradamus négysorosa a Szovjetúnió széthullásáról?
Hol van Nostradamus négysorosa a Berlini Fal ledöntéséről?
Hol van Nostradamus négysorosa szeptember 11-éről? Nem gondoljátok, hogy fontos lett volna?
Hol van Nostradamus négysorosa egy színesbőrű ember megválasztásáról a Fehér Házba? Nem gondoljátok, hogy ezek nagyon jelentős dolgok ebben a mi időnkben?

Mindezek a dolgok “minden valószínűség ellenére” történtek és mégsem említette őket soha sem Nostradamus, sem a Biblia. Ezeknek a dolgoknak mindegyike befolyásol bennünket és még nagyon sokáig befolyásolni fog.

A futuristák egy “új kártyalapról” beszélnek. Ez olyan valami, ami belekerül a jövendölésbe, aminek vagy nem kellene ott lennie, vagy észrevétlenül fejlődött ki. 20 évvel ezelőtt Kryon mondta, hogy ez az új kártyalap az 1987-es Harmonikus Konvergencia volt. Ez akkor történt, amikor elkezdtünk egy gondolkodás-váltását és a tudatosság váltását. Ez elmozdított minden próféciát arról a jelzésről, ahol azt feltételezték, hogy majd bekövetkezik.

Az egyik ilyen dolog amiről ezek a dokumentumfilmek szólnak, a 2012-ben bekövetkező éhínség, vagy akár nagymértékű kannibalizmus is. Egy felperzselt földről beszélnek, amit majd feltehetően a globális felmelegedés okoz. Lejegyezték meteorológusok véleményét, hogy minden egyes nyár melegebb az előzőnél és ez történik már néhány éve. Senki nem kérdezte őket a hidegről? (lehet, hogy igen, csak kivágták!) Tisztában vagytok vele, hogy minden tél hidegebb, mint az előző volt? Tisztában vagytok a számokkal, amelyeket a Csendes-óceán bizonyos részeiről kapunk és amelyek hidegebbek, mint bármikor voltak? Ez nem egy apró eltérés, mert tulajdonképpen ez állítja helyre a mikroszkopikus élet nagy részét, amire szükség van némely halállomány felépüléséhez.

Kryon már többször beszélt arról, hogy egy mini jégkorszak küszöbén állunk. Megtörtént ez már az 1400-as években is, de nem sokat hallunk erről beszélni. Akkoriban a jegyzetek készítése nem volt olyan szinten mint napjainkban és nem volt lehetséges a globális információ összehangolása. Mégis áthaladtunk rajta és túléltük. Kryon azt mondja, hogy felgyorsítottuk a bolygó rezgését és ez eredményezi az időjárás változását. Ez tulajdonképpen a része egy vízciklusnak, láttunk már ilyet korábban, nem hirtelen történik és nem a véget jövendöli. Ott 1989-ben Kryon világosan beszélt erről az időjárás-váltásról. De az Armageddon Week számára ez meglepetés és mindez a globális felmelegedésnek a része és a világvégének (láthatjátok, ahogy azt a dokumentumfilmek bemutatják). Akarjátok látni, hogy mit állít néhány orosz tudós? ***

Van itt még valami, amit soha senki nem gondolt végig: Mi lett volna, ha Nostradamus négysorosai pontosak és mi lett volna, ha valamiképpen mégsem érvénytelenítjük a 2000. évre szóló próféciákat (amit persze megtettünk)? Ez azt jelentené, hogy egy nukleáris összecsapásnak a részesei lettünk volna. Nostradamus ezt jelezte és ez van megírva a Jelenések Könyvében (Hal Lindsey szerint). Gondolkodjatok el ezen. Hol lennénk mi most 2008-ban? A válasz az, hogy rossz állapotban lennénk! Csak hét vagy nyolc év telt volna el azóta és valószínűleg még mindig haldokolnánk a sugárzástól és élelem után kutatva. Maga a gondolat is borzasztó. De mi lenne ha…?

Ha ez lenne a helyzet, akkor a többi jövendölés egy része kezdene sokkal több értelmet nyerni. Egy régi földet írnának le, amelyik egy nukleáris háborún ment keresztül. A változó időjárás, egyéb Föld-potenciálokkal együtt, valóban nagymértékű lenne az éhezés… nyilvánvalóan háborúk dúlnának és talán még valami egyéb, ismeretlen katasztrófák, amelyek akár kitörölhetnék az összes Emberi életet. De NEM ebben a helyzetben vagyunk. Mi változtatta meg ezt a helyzetet? Mi tettük ezt és nyilvánvaló, hogy nem váltottuk be az ezredforduló próféciáit. Ez az új kártyalap.

Vajon értitek, miről beszélek? A félelem és dráma árusai a legjobb végzet cirkuszt foltozzák össze, amire csak képesek. Régi energiás próféciákat használnak, amelyeket átértelmeznek, miután a legutóbbi pusztulás nem következett be. De most itt van számukra a Galaktikus együttállás, hogy még hihetőbbé tegyék. Még jónevű szerzőket is felhasználnak, történészeket és tudósokat, hogy megerősítsék az állításaikat, de ezek az állítások nem is egyeznek azzal, amit a szerzők legtöbbje elmond.

Igaz is, a Galaktikus együttállás egy viszonylagos esemény. Olyan valami, “ahogy azt a Földről szemléljük”. Viszonylagos, ahhoz képest ahogy mi látjuk a dolgokat. Csak egyenesbe szeretném hozni, azok számára, akik nem kísérik figyelemmel a csillagászatot és úgy gondolják, hogy a galaxis középpontja hirtelen fog elmozdulni vagy váltani. Nem így van. Ez csak egy megfigyelés, arról a pontról ahol mi állunk.

Nos, még nem végeztem. Hadd beszéljünk át röviden néhány más dolgot is, amit Kryon mondott és aminek most már van valami bizonyítéka is. Pusztulás és sötétség, halál és rombolás – ezeknek a dolgoknak nagyon mélyreható energiájuk van. Gyakran hoznak létre planetáris változásokat, felhasználva a gyászt és/vagy együttérzést. Ezt tudjuk. De Kryon megemlített valami olyat, amit mi valójában nem nagyon értünk. Azt mondja, hogy a potenciáloknak gyakran lehetüledéke, ami ott maradhat még azután is, mikor már elmozdultunk abból az irányból amerre haladtunk. Ez az üledék olyan erőteljes, hogy minden látó hozzá tud férni és ténylegesen úgy “látja”, mintha aktuális lenne. Olyan erőteljes, hogy akár mérhető is azokkal a gépekkel, amelyeket a Princeton Egyetem állított fel aGlobális Tudatosság Létesítménnyel kapcsolatban és amelyek érzékelik az Emberi tudatosság váltását közvetlenül egy esemény előtt.

Múlt év októberében sok ilyen “csengő és síp” beindult. Sok forrásból történt jövendölés (még Kryontól is), figyelmeztetve, hogy tartsunk ki és ne féljünk az októbertől. Jövőkutató csoportok, amelyek médiumokat alkalmaznak kutatásaikban, ők is azt mondták, hogy valami történni készül. Aztán elindultak a “bogarak” – még azok is a Princetonról. Húú, csakugyan valami nagy dolgot vártunk. Túl sok forrásból, túl sok egymástól független területről mondták ugyanazt. Talán még ti is hallottátok, hogy itt egy “galaktikus leszállás” készül? Azt vártuk, hogy végre meglátogatnak bennünket a földönkívüliek és azonosítják magukat és ez így ment újra és újra. Valami volt a levegőben!

Nos, eljött és elmúlt október 13-a, 14-e és nem történt semmi, egyáltalán semmi. Vagy mégis? Úgy tűnt 1987-ben is, a Harmonikus Konvergencia idején, hogy semmi sem történt, de most már tudjuk, hogy történt. Lehetséges, hogy mi érzékeltük, ami esetleg megtörtént, de mégsem történt meg? Vajon mégis keresztülmentünk egy váltáson, de mindenféle föld-méretű katasztrófa nélkül? Kryon azt mondja, mindkettő igaz.

Nem tagadhatjátok, hogy valami volt a levegőben, viszont bármi is volt az, nem történt meg. Világszerte így volt és azok, akik a metafizika területén tevékenykedünk, nagyon-nagyon sok forrásból hallottunk róla – nagyon megbízható forrásokból. Mégsem történt semmi.

Én mondom nektek, hogy sokkal több minden létezik, mint amit szemmel láthatunk, vagy ami megmagyarázható egy TV műsorban. Mert ezek csupán kihasználják a helyzetet és az a céljuk, hogy szándékosan előidézzék a drámát. Ne vásároljatok be ezekkel a dolgokkal. Becsüljétek a tényeket és mosolyogjatok a HD minőségben sugárzott manipulációkon.

A nagy újság, hogy lassan megváltoztatjuk azt a szövedéket, amiről azt gondoltunk, ti is és én is, hogy megváltoztathatatlan. Lenyessük a gazdaságunkról a kapzsiságot, hogy erősebbé tegyük. Egy olyan embert választottunk meg, akit soha nem tudtak volna megválasztani a szüleink idejében. Ezek a korszak igazi jelei. Mi vagyunk az új kártyalap.

Armageddon hete? Ugyan már. Mi a következő? Meteorbecsapódás hete? Aztán talán lesz egy “Éhínség hete”, amit az “És most egy kis kannibalizmus” hete követ.

Ásítsatok egyet! Keljetek fel a bársonyszéketekből és élvezzétek a Végzet-Gyárat. Sokkal több fog jönni még ebből. Várjatok csak amíg meglátjátok a legújabb filmbemutatókat! Rengeteg speciális effektus lesz a Föld megsemmisüléséről – biztosan sok tűzzel és vízzel, feltételezem. Bruce Willisnek vagy Tom Cruisenak csak benne kell lennie valahol! (mosoly)

Emberek, ez olyan mint az ezredforduló. Amikor ideér és elmúlik 2012, továbbléphetünk a következő felismeréshez: mindent megváltoztattuk és átestünk néhány váltáson. Még mindig itt vagyunk, olyan módon változtatva a bolygó tudatosságát, ami végül szinte minden próféta minden végzet-jóslatát olyanná teszi majd, mint ami mindig is egy bulvárlap címoldalához hasonlított és nem amiben hinni lehet újra.

Lee Carroll

“A Szellem soha nem hozna téged erre a magas rezgésű helyre Fénymunkás, csak azért, hogy betemessen együtt a sok más szeméttel. Aktívan belekeveredtél egy olyan energia megteremtésébe ezen a bolygón, amely végül olyan békét és gyógyulást hoz majd, amilyet még soha nem láttatok korábban. Mostantól számítva két generáción belül nem fogjátok felismerni ezt a helyet, mert arról fognak beszélni, hogy “összerakni a dolgokat”, ahelyett, hogy szétszakítani. A régi energiás vezetők már elmentek és a konceptuális gondolkodók új generációja lesz majd a helyükön.”

Kryon

* A Galaktukus együttállás a decemberi napfordulón áthaladó nap együttállása a Galaktikus egyenlítővel. Ez az együttállás a napéjegyenlőségek precessziójának eredménye.

A precessziót a föld saját tengelye körüli nagyon lassú ingadozása okozza és egy fokkal megváltoztatja a napéjegyenlőségek és napfordulók helyzetét minden 71.5 évben. Mivel a nap másfél fok széles, így a decemberi napfordulónak 36 évre van szüksége, hogy áthaladjon a Galaktikus egyenlítőn.

Ez a 26.000 éves előrehaladó ciklus elmozdítja a nap látszólagos helyzetét a decemberi napforduló idején, visszafelé haladva a csillagövek jegyeiben. Ez vezet ahhoz a megfigyeléshez (ahogy a földről látható), hogy a decemberi napfordulón áthaladó nap mozog a Galaktikus Központ “körül”, együttállásba kerülve vele minden 26.000 évben egyszer. Ez a galaktikus együttállás. Ezt a nevet adták a csillagok egy viszonylagos észlelésének, amit a földről figyelünk meg.

** http://en.wikipedia.org/wiki/Nostradamus

*** http://english.pravda.ru/science/earth/106922-0 “A Föld a jégkorszak küszöbén.”

forrás: kryon.hu

About The Author
-